Tietohallinnon kustannus- ja hyötyanalyysiJulkaisuvuosi:

2003

Sarja:
Tutkimukset ja raportit

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

58

ISBN:

952-5158-18-7

ISSN:

1458-6169

Harju, Ansa (toim.)

Tietohallinnon kustannusten ja hyötyjen arvioiminen on haastava tehtävä. Hankkeet ovat usein ainutkertaisia. Ne perustuvat yrityksissä valittuun strategiaan, joten hyötyjä odotetaan vasta vuosien kuluttua. Toisaalta myös kustannusten arviointi tuottaa ongelmia, sillä järjestelmien teho kasvaa nopeasti, joten hankkeen käynnistyshetken valinta saattaa olla ratkaiseva.

Tämän julkaisun tarkoituksena on valottaa niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat tietohallintoon liittyviä valintoja tehdessään. Tietohallinnon päätöksenteossa yksi ratkaisevista kysymyksistä on, tehdäänkö ratkaisu operatiivista vai strategista tarkoitusta varten. Julkaisussa esitetään keinoja, joilla erilaisten päätöksentekotilanteiden kokonaisuutta voidaan analyyttisesti tarkastella. Lisäksi tarjotaan sekä selkeitä ohjeita esimerkiksi investointilaskelmien suorittamiseksi että ajankohtaisia esimerkkejä tietohallinnon ratkaisuja tehneistä yrityksistä.

Julkaisu on toteutettu yritysten - Elisan, TeliaSoneran ja Uniten - sekä Helsingin ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja tuotantotalouden opiskelijoiden yhteistyönä. Julkaisu on lainattavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta.

Takaisin luetteloon