A-sarja: Tutkimukset ja raportit - Projektin ohjaus tietojärjestelmän käyttöönotossaJulkaisuvuosi:

2004

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

74

ISBN:

952-5158-26-8

ISSN:

1458-6169

Harju, Ansa (toim.)

Projektin ohjaus tietojärjestelmän käyttöönotossa

Projektit ovat yleisiä yrityksissä. Mutta mistä tiedetään, milloin ne ovat tehokkaita? Usein ajatellaan, että projekti on onnistunut, jos siinä saavutetaan suunnitelman mukaiset tulokset. Mutta onko suunnitelma ollut paras mahdollinen?

Vastauksia ei ole helppo löytää, sillä projektit ovat usein ainutkertaisia. Tässä julkaisussa aiheeseen perehdyttiin käytännön esimerkkien kautta. Tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien menettelytapoja selvitettiin yhdessä kuuden yrityksen kanssa, jotka olivat BearingPoint, IBM, Metso Paper, Sanoma Magazines, SAP Finland ja Siemens Business Services.

Julkaisussa valotetaan niitä tekijöitä, joita päätöksentekijät kohtaavat projektin ohjauksessa. Lisäksi esitetään sekä selkeitä ohjeita esimerkiksi investointilaskelmien suorittamiseksi että ajankohtaisia esimerkkejä yritysten toimintatavoista. Julkaisu on toteutettu yritysten sekä Helsingin ammattikorkeakoulun tuotantotalouden opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Julkaisu on lainattavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta.

Takaisin luetteloon