Työelämän kieli- ja viestintätaito. Kohti ammatillisen kielen täsmäopetustaJulkaisuvuosi:

2006

Sarja:
Tutkimukset ja raportit

Formaatti:
Kirja

Sivumäärä:

251

ISBN-13:
978-952-5158-44-1

ISBN-10:

952-5158-44-6

ISSN:

1458-6169

Hinta:

28 euroa
(+ lähetyskulut)
Huhta, Marjatta - Johnson, Esko - Lax, Ulla - Hantula, Sari


Mitä on hyvä kieli- ja viestintätaito ammatissa ja miten sitä voidaan edistää opetuksen ja arvioinnin keinoin? Asiaa pohditaan tässä julkaisussa, joka perustuu Stadian ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja kieltenopettajien pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Julkaisun lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys, kielten opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käsikirja. Alun teoreettisessa osuudessa kuvataan, miten Eurooppalaista viitekehystä voidaan tulkita ammatillisessa kieltenopetuksessa. Kieltenopettajien laatimat käytännönläheiset viitekehyssovellukset tarjoavat perustiedot erityisalojen kielenkäyttötarpeista, -tilanteista ja sosiokulttuurisista ympäristöistä eri koulutusaloilta: kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka.

Kirja on suunnattu ensisijaisesti ammatillisesti suuntautuneille kieltenopettajille ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, opettajankoulutuslaitoksissa ja työelämässä.

Tilaa julkaisu

Takaisin luetteloon