A-sarja: Tutkimukset ja raportit - Ratkaisuja etsien - yhdessä oppienJulkaisuvuosi:

2004

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

60

ISBN:

952-5158-23-3

ISSN:

1458-6169

Isoherranen, Kaarina - Koponen, Leena - Rekola, Leena

Ratkaisuja etsien - yhdessä oppien

Esimerkki koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä

Projektit kehittämistyön menetelmänä ovat yleistyneet niin koulutuksessa kuin työelämässäkin. Projektien avulla pyritään luomaan uutta ja haetaan muutosta. Tässä julkaisussa kerrotaan Stadian sosiaali- ja terveysalan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisprojektista, jonka tavoitteena oli päivystysalueen hoitotyön kehittäminen. Samalla kuvataan yksi tapa toteuttaa toimintatutkimusta työelämän kehittämisessä. Julkaisussa pohditaan myös sitä, mitä erilaisten organisaatioiden yhteistyön onnistuminen edellyttää.

Stadian ja HUSin yhteistyön tuloksena syntyi hoitotyön ja koulutuksen jatkuvan kehittämisen malli. Siinä kuvataan, kuinka hoitohenkilökunta voi ottaa vastuun jatkuvasta oman työnsä kehittämisestä.

Kirja on tarkoitettu kaikille koulutuksen ja työelämän välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille - niin opettajille kuin työelämän edustajillekin. Se soveltuu luettavaksi myös sosiaali- ja terveysalalla opintojensa loppuvaiheessa oleville sosiaali- ja terveysalan, erikoistumisopintojen ja jatkotutkinto-opiskelijoille.

Julkaisu on lainattavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta.

Takaisin luetteloon
<