A-sarja: Tutkimukset ja raportit - Yhdessä kehittäen

Riitta Konkola, Yhdessä kehittäenJulkaisuvuosi:

2003

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

71

ISBN:

952-5158-21-7

ISSN:

1458-6169

Konkola, Riitta

Yhdessä kehittäen

Koulutuksen ja työelämän yhteistyön haasteita

Yksi ammattikorkeakoulun tehtävistä on koulutukseen kytkeytyvä tutkimus- ja kehitystyö. Tehtävä on haastava. Sen toteuttamiseksi tarvitaan vastavuoroista ja pitkäjänteistä työelämäyhteistyötä ja sekä uusia pedagogisia käsitteitä ja välineitä.

Teoksessa paneudutaan ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus- ja kehitystyön haasteisiin oppimisen siirtovaikutuksen näkökulmasta. Tarkemmin kuvataan ekspansiiviseen oppimiseen perustuva kehittävä siirtovaikutus. Siinä on kyse koulun ja työelämän yhteistoiminnasta, jossa tuotetaan ratkaisuja työelämän kehittämistarpeisiin.

Teoksessa esitetään, kuinka kehittävä siirtovaikutus voi toteutua opiskelijoiden harjoittelun ja opinnäytetyön yhteydessä. Esimerkit nousevat toimintaterapian koulutusohjelmasta, mutta ovat sovellettavissa myös muihin koulutuksiin. Julkaisu on lainattavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta.

Takaisin luetteloon