A-sarja: Tutkimukset ja raportit - Draamamenetelmät ja tieto. Teatterin ja teknologian kohtaamisiaJulkaisuvuosi:
2008

Formaatti:
Kirja

Sivumäärä:

153

ISBN:
978-952-5158-56-4

ISSN:

1458-6169

Hinta:
25 euroa
(+ lähetyskulut)
Mehto, Katri (toim.)

Draamamenetelmät ja tieto. Teatterin ja teknologian kohtaamisia

Julkaisussa kuvataan draamamenetelmien käyttöä ihmistä koskevan tiedon keräämisessä, syventämisessä ja kiteyttämisessä. Draamamenetelmät tarjoavat mahdollisuuden simuloida todellisuutta, luoda mielikuvia sekä tarkastella ilmiöitä ja ihmisten välisiä suhteita. Julkaisu avaa uusia näkökulmia teatterin ja draaman mahdollisuuksiin myös muilla elämän alueilla.

Kirjan artikkeleissa kuvataan monialaisen DRAMA-tutkimushankkeen eri vaiheita niin teoreettisemmista kuin käytännönläheisistäkin näkökulmista. Tutkimuksessa draamaa käytettiin ja sovellettiin osana teknologian ja desing-alojen käyttäjälähtöistä tuotekonseptisuunnittelua.

Julkaisu on tarkoitettu soveltavan draaman tekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille, mutta se soveltuu luettavaksi myös teknologian ja designin ammattilaisille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita eri alojen välisestä yhteistyöstä, uusista menetelmistä, mahdollisuuksista ja todellisuuden tutkimisesta.

Tilaa julkaisu

Takaisin luetteloon