B-sarja: Oppimateriaalit - Vapaaehtoistyön rajapinnoilla


Julkaisuvuosi:

2007

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

70

ISBN:

978-952-5158-47-2

ISSN:

1459-2975

Hinta:

20 euroa
(+ lähetyskulut)
Mykkänen-Hänninen, Riitta

Vapaaehtoistyön rajapinnoilla

Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat auttamismuotoja, joita käytetään laajasti järjestöissä, yhteisöissä ja kirkon piirissä. Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn välisiä suhteita ja rajapintoja sekä yhteiskunnan, järjestöjen että yksilön kannalta.

Kirja perustuu Stadian sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön. Se on suunnattu oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Lisäksi se soveltuu työvälineeksi vapaaehtoistyön organisointiin ja kehittämiseen.
Takaisin luetteloon