B-sarja: Oppimateriaalit - Koulu yhteisöllisenä toimijanaJulkaisuvuosi:

2005

Formaatti:
Kirja

Sivumäärä:
130

ISBN:
952-5158-35-7

ISSN:
1458-2975
Rautiainen, Asta (toim.)

Koulu yhteisöllisenä toimijana

Julkaisu käsittelee sosiaalialan työn kehittämistä. Se on kuvaus monikulttuurisessa peruskoulussa kehitetyistä ja sinne juurrutetuista uusista toimintamalleista, joilla tuetaan lasten ja nuorten kasvua sekä oppimista. Julkaisun viitekehyksenä on sosiaalipedagogiikka, jossa yhdistyy pedagoginen ja sosiaalinen lähestymistapa sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn, lievittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnan keskeisinä periaatteina ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Kirja avaa myös käytännön näkökulmia ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöhön sekä aluekehittämiseen.

Julkaisu on suunnattu oppikirjaksi sosiaalialan opiskelijoille ja opettajille, mutta se soveltuu luettavaksi kaikille peruskoulun kehittämisestä kiinnostuneille sekä koulu-, sosiaali- ja nuorisotoimen työntekijöille. Se voi tarjota käytännön näkökulmia ja "työkaluja" myös moniammatillisissa projekteissa toimiville.
Julkaisu on lainattavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta.


Takaisin luetteloon