B-sarja: Oppimateriaalit - Forza - Säveltapailua ja musiikin teoriaa


Julkaisuvuosi:

2004

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

127

ISBN:

952-5158-27-6

ISSN:

1458-2975

Hinta:

22 euroa
(+ lähetyskulut)
von Creutlein, Timo

Forza - Säveltapailua ja musiikin teoriaa

Forza (it. 'voima') sisältää säveltapailun ja musiikin teorian harjoituksia, jotka soveltuvat peruskurssien jälkeiseen opiskeluun. Kirjaa voidaan käyttää joko musiikin teorian harjoituskirjana tai säveltapailun oppikirjana. Molempia aineita voidaan materiaalin avulla opiskella myös yhdessä.

Musiikin teorian ja säveltapailun opiskelu ammattikoulutuksessa, konservatorioissa, musiikkiopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä erilaisissa harrastuspiireissä tämän elävän musiikkikokoelman parissa on haastavaa ja innostavaa. Itseopiskelijoita varten Forza tarjoaa ratkaisumahdollisuuksia musiikin teoreettisiin tehtäviin.

Forza sisältää laajan kokoelman länsimaista taidemusiikkia ja teoreettisia peruskäsitteitä. Opettajan valinnaksi jää mahdollisen lähestymistavan, metodin, soveltaminen musiikkiesimerkkeihin. Kirjaa on mahdollista käyttää opetuksen eri tasoilla, jolloin opettaja voi valita tehtävät opetussuunnitelman mukaan. Takaisin luetteloon