Opinnäytetyöt - Ammattikorkeakoulusta valmistuvan musiikkipedagogin opetussuunnitelma. Miten koulutus vastaa työelämän tarpeisiin?
Julkaisuvuosi:

2004

Formaatti:
Verkkojulkaisu

Sivumäärä:
56

ISBN:
952-5158-30-6

ISSN:
1459-2983
Hinkkanen, Anna

Ammattikorkeakoulusta valmistuvan musiikkipedagogin opetussuunnitelma. Miten koulutus vastaa työelämän tarpeisiin?

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


Anna Hinkkasen musiikkipedagogin opetussuunnitelmaan keskittyvä opinnäytetyö on ajankohtainen ja esittelee kiinnostavasti ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Ammattikorkeakoulun rooli ja opetuksen kehittäminen ovat myös musiikkialalla olleet vilkkaan keskustelun kohteena. Opinnäytetyön erityisenä ansiona on taitavasti työhön punottu kysymys työelämän ja koulutuksen suhteista. Opinnäytetyön tekijä on myös ilahduttavasti tuonut esiin opiskelijoiden näkökulmaa.

Työssä rajaudutaan tarkastelemaan erityisesti Stadian musiikin koulutusohjelman soitonopettajiksi valmistuvien pedagogien opetussuunnitelmaa ja musiikkioppilaitosten soitonopetusta. Lukija saattaakin jäädä kaipaamaan kattavampaa näkemystä musiikkipedagogin työkenttään ja opetussuunnitelmiin: työssä ei käsitellä esimerkiksi varhaisiän musiikkikasvattajien ja pop/jazz-musiikkipedagogin opetussuunnitelmaa. Työssä ei myöskään esitellä eri ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogin koulutusta.

Näistä rajoituksista huolimatta työ puoltaa vahvasti paikkaansa yhtenä puheenvuorona taide- ja kulttuurialojen opetussuunnitelmista keskusteltaessa. Ennen kaikkea työn tuloksia voivat soveltaa musiikkialan ammattikoulutusta suunnittelevat tahot.

(Annu Tuovila, musiikin tohtori, opinnäytetyön ohjaaja, Stadia)

Takaisin julkaisuluetteloon