Opinnäytetyöt - Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalliJulkaisuvuosi:

2006

Formaatti:

Verkkojulkaisu

Sivumäärä:

88

ISBN-13:

978-952-5158-40-3

ISBN-10:

952-5158-40-3

ISSN:

1459-2983
Jalonen, Petri

Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


Julkaisun lähtökohtana on kehittämishanke, jonka tavoitteena oli tuottaa potilaslähtöinen toimintamalli Porin kaupunginsairaalan kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikölle. Toimintamallin avulla kehitettiin kotihoidon käytäntöjä niin, että palliatiivisen potilaan ja hänen läheistensä selviytyminen kotona parani. Julkaisun tietoa voidaan käyttää kehitettäessä palliatiivista kotihoitoa ja moniammatillista yhteistyötä.

Julkaisu perustuu Stadiassa tehtyyn ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön.

Takaisin julkaisuluetteloon