Opinnäytetyöt - Kotihoidon palveluohjausmalliJulkaisuvuosi:

2006

Formaatti:
Verkkojulkaisu

Sivumäärä:

61

ISBN-13:
978-952-5158-41-0

ISBN-10:

952-5158-41-1

ISSN:
1459-2983
Lehtomäki, Susanna

Kotihoidon palveluohjausmalli

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


Julkaisun lähtökohtana on Espoon kotisairaalassa tehty kehittämistyö, jossa muodostettiin kotisaattohoidon palveluohjausmalli julkisen sektorin ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kesken. Tavoitteena oli vastata kotisaattohoitopotilaan ja hänen läheistensä avuntarpeeseen uudistamalla kotisaattohoidon käytäntöjä mallin avulla.

Julkaisu perustuu Stadiassa tehtyyn ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön.

Takaisin julkaisuluetteloon