Opinnäytetyöt - Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoonJulkaisuvuosi:

2007


Formaatti:

Verkkojulkaisu


Sivumäärä:

77


ISBN:

978-952-5158-51-9


ISSN:

1459-2983
Oksanen, Birgitta

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


Julkaisun lähtökohtana on kehittämishanke, jossa tavoitteena oli etsiä keinoja laitoshoidossa olevien ikääntyvien suun hoidon parantamiseksi kehittämällä suun terveydenhuollon henkilökunnan väliseen yhteistyöhön toimintamalli, jolla pyritään ylläpitämään potilaiden suun terveyttä. Hanke toteutettiin toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen.

Julkaisu perustuu Stadiassa tehtyyn ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön.

Takaisin julkaisuluetteloon