Opinnäytetyöt - Adaptiivinen musiikki interaktiivisen tarinan kerronnassa. Lähtökohta säveltäjälle ja käsikirjoittajalle.Julkaisuvuosi:

2004

Formaatti:

Verkkojulkaisu

Sivumäärä:

78

ISBN:

952-5158-29-2

ISSN:

1459-2983
Pelli, Juhani

Adaptiivinen musiikki interaktiivisen tarinan kerronnassa. Lähtökohta säveltäjälle ja käsikirjoittajalle.

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


"Juhani Pelli analysoi opinnäytetyössään esimerkkien kautta interaktiivisen säveltämisen ongelmia. Hän tekee huomioita ja esittää suosituksia ongelmien välttämiseksi jo ennen sävellysprosessin alkua. Tavoitteena on antaa konkreettista apua interaktiiviseen tarinankerrontaan keskittyville tuotannoille ja projekteille. Työn keskeisintä antia on sen sisältämä pohdinta tarinalähtöisestä ajattelusta sävellystyön perustana. Tässä yhteydessä Pelli yhdistelee ansiokkaasti teoriaa sekä omia tutkimustuloksiaan ja havaintojaan."

(Matti Rantala, ohjaava opettaja)

"Opinnäytetyö on erittäin ansiokas ja kiinnostava. Se tuo selkeästi esille interaktiivisen ja ei-lineaarisen musiikin säveltämiseen liittyviä ongelmia. Työstä jää kuitenkin kaipaamaan mainintaa säveltämisen teknisistä ulottuvuuksista. Myös työn musiikilliset termit kaipaisivat paikoitellen tarkempaa jäsentämistä."

(Jere Laukkanen, musiikinteorian lehtori, julkaisutyöryhmän jäsen)

Takaisin julkaisuluetteloon