Opinnäytetyöt - Palvelutalon laatujärjestelmän rakentaminen - standardin ISO 9001:2000 mukaanJulkaisuvuosi:

2006

Formaatti:
Verkkojulkaisu

Sivumäärä:

64

ISBN-13:
978–952–5158–40–3

ISBN-10:

952–5158–43–8

ISSN:

1459–2983
Roth, Katja

Palvelutalon laatujärjestelmän rakentaminen - standardin ISO 9001:2000 mukaan

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


Julkaisussa kuvataan yleisiä laadunhallinnan ja laatutyöskentelyn periaatteita sekä palvelutalon laatujärjestelmän rakentamista. Työssä esitetään eri näkökulmia terveydenhuollon laadunhallintaan ja käsitellään laatujärjestelmän ja laatujohtamisen merkitystä organisaation toimintaan. Lisäksi julkaisu käsittelee kehittävän työntutkimuksen teoriaa kehittämishankkeen viitekehyksenä ja ISO 9001:200 -standardia laatujärjestelmän rakentamisen välineenä.

Julkaisu perustuu Stadiassa tehtyyn ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön.

Takaisin julkaisuluetteloon