Opinnäytetyöt - Verkkotutorointi käytännössä. Näkökulmia verkkotutorin valmiuksiin ja verkkotutoroinnin keinoihinJulkaisuvuosi:

2005

Formaatti:
Verkkojulkaisu

Sivumäärä:
48

ISBN:

952-5158-34-9

ISSN:

1459-2983
Saarikivi, Sonja

Verkkotutorointi käytännössä. Näkökulmia verkkotutorin valmiuksiin ja verkkotutoroinnin keinoihin

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi

Sonja Saarikiven opinnäytetyö pureutuu verkkotutoroinnin käsitteeseen ja keinoihin sekä verkkotutorilta edellytettäviin taitoihin ja ominaisuuksiin. Aihetta on lähestytty tutkimuskirjallisuuden ja focus group -ryhmähaastattelujen pohjalta.

Haastattelujen tulokset ovat samansuuntaisia kuin kirjallisuudesta saadut, mutta käytännönläheisyydessään ne täydentävät ja avaavat uusia näkökulmia esimerkiksi opiskelijoiden aktivoimiseen ja motivoimiseen, aidon dialogin synnyttämiseen sekä tekniikan aiheuttamiin ongelmiin ja niiden ylittämiseen.

Tutkimusmetodi tekee opinnäytetyön erityisen haasteelliseksi. Teoreettisessa osassa tekijä esittelee ansiokkaasti ryhmähaastattelun ja focus group -menetelmän. Samalla hän kykenee hyvin perustelemaan menetelmän soveltuvuuden verkkotutoroinnin tutkimiseen. Vaikka tutkimusmenetelmä on tekijälle uusi, hän ei noudata sitä mekaanisesti vaan oivaltavalla tavalla soveltaen. Tekijä pohtii taitavasti haastattelumenetelmän etuja ja rajoituksia, mikä lisää tulosten luotettavuutta.

Opinnäytetyön aiheenvalinta tukee opetuksen kehittämistarpeita ja lisäksi se toimii selkeänä ja käytännöllisenä johdatuksena ryhmähaastatteluun tutkimusmetodina.

(Matti Rantala, FM, opinnäytetyön ohjaaja, Stadia)

Takaisin julkaisuluetteloon