Opinnäytetyöt - Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun
Julkaisuvuosi:

2005

Formaatti:

Verkkojulkaisu

Sivumäärä:
108

ISBN:

952-5158-31-4

ISSN:
149-2983
Vainionpää, Veijo

Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Saatteeksi


Internet ja World Wide Web ovat tuoneet verkkosovellusten tekemiseen uusia piirteitä ja vaatimuksia, jotka on otettava huomioon web-sovellusten suunnittelussa. Uudet vaatimukset ovat syntyneet muun muassa olemassa olleista ja olevista ongelmista ja puutteista.

Veijo Vainionpää on insinöörityössään selvittänyt kirjallisuuden , teknisten tietojen sekä Ricen yliopiston (Rice University, Houston, Texas, USA) ja Helsingin yliopiston tekemien suorituskyky- ja skaalautuvuusvertailujen pohjalta, kuinka eri web-sovellusten toteutusarkkitehtuurit soveltuvat suunnittelun uusiin vaatimuksiin.

Työn aihepiiri on yleisesti mielenkiintoinen. Toteutukseltaan insinöörityö on analyysi ja kooste tehdyistä tutkimuksista ja sen tarjoamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi sovellusten suunnittelussa. Työtä voidaan pitää esimerkkinä onnistuneesta insinöörityöstä, koska siinä yhdistyvät vankka teoriaosaaminen ja käytännöllinen ohjelmointityö. Itse tehdyt ohjelmat olivat kirjallisen insinöörityön liitteenä CD-levyllä, joten työssä tehtyjen kokeiden tulokset on mahdollista todentaa suorittamalla koejärjestelyt itse.

Työn tuloksia voivat hyödyntää erityisesti alan opiskelijat, yrityksiin palkatut tuoreet insinöörit ja kaikki ne, jotka työssään ovat tekemisissä verkkosovellusten kanssa.

(Simo Silander, tietojenkäsittelyn lehtori, insinöörityön valvoja, Stadia)

Takaisin julkaisuluetteloon