Asiakaslähtöistä kuntoutusta edistämässä

Kuntoutuksessa edistetään kuntoutujan osallisuutta omassa elämässään. Kuntoutuja nähdään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Hänen tarpeensa ja voimavarat ohjaavat yhteistä kuntoutumisen kehittämistä.

Yhteisen kehittämisen tavoitteena on edistää kuntoutustoimintaa yhdistäen kuntoutujan ja asiantuntijoiden näkemykset parhaaseen ajantasaiseen tutkimustietoon ja olla aktiivisesti kehittämässä uusia kuntoutuksen toimintakäytänteitä. Kehitämme kuntoutumista edistäviä ja vahvistavia kuntoutuspalveluja, sekä kuntoutuksen toimintaprosesseja että -ympäristöjä monialaisissa verkostoissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme yhdistyy teoreettinen ja menetelmällinen kuntoutuksen kehittämistarpeiden ennakointi- ja arviointiosaaminen. Tutkimus- ja kehitystyössä on keskeistä kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden ylläpitäminen sekä vahvistaminen kaikissa väestöryhmissä.

Hankkeissa kuntoutustoimintaa kehitettään niin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista lähtökohdista alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota tarvitaan kuntoutuksen ja kuntoutustoimenpiteiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta niiden kehittämiseksi.  

Alla lueteltujen hankkeiden lisäksi teemme innovaatiotoimintaa Metropolian monialaisissa innovaatio-opinnoissa sekä olemme kehittämässä kuntoutusalan koulutusta valtakunnallisesti OsKu-hankkeessa.

Ihmisen parhaaksi toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämistä!

Ajankohtaista hanketoiminnasta

6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Hippa-hankkeen tavoitteena on kehittää 6Aika-kaupungeissa yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Tällä hetkellä tarpeet ja tarjonta kohtaavat satunnaisesti.

Hanke vahvistaa asumiseen tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvointia edistämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua sekä hyödyntämällä heidän tarpeisiinsa vastaavia ja älykkäitä ratkaisuja, eri sukupuolten edustajien tarpeet huomioiden. Lisäksi hanke vahvistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä yhdistämällä RIS3-strategian mukaisesti hyvinvointialan tarpeita ja digitaalisia ratkaisuja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen Helsingin ja Oulun kaupunkien, Oulun Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Autenttisina testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut, Oulun Palvelusäätiö, Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä kodit. Hanke toteutetaan yhteistyössä palveluasumista sekä digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeet

Kuntoutujan omat tavoitteet –tutkimus osana Kelan Muutos-hankekokonaisuutta.

Metropolian toteuttamassa tutkimuksessa seurataan hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista käytänteiden implementaatiovaiheessa.

Mielenterveyskuntoutujan yksilöllinen toimintaterapia: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia.

SOCRE – Developing Rehabilitation through Education.

SOCRE -koulutuksen kehittämisen kautta parempaan sosiaaliseen kuntoutukseen.

OsKu - osaamista kuntoutukseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolian käynnistämän kuntoutusalan osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi.

Päättyneet hankkeet

Työste -hanke.

Työste-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. 

LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita eri alojen ammattilaiset ja vammaiset lapset perheineen voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja. 

Julkaisut

Lue lisää

Ota yhteyttä:

Johanna Holvikivi
Johanna Holvikivi
Kehityspäällikkö
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä

 • Osaamisen johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Pedagoginen kehittäminen

p. 050 345 6151
johanna.holvikivi metropolia fi

Salla Sipari
Salla Sipari
Yliopettaja, FT

 • Kuntoutuksen moniasiatuntijuuteen perustuva yhteistoiminta
 • Toiminnalliset verkostot ja kuntoutujan asemakuntoutuksen tuloksellisuuden arviointi

p. 040 334 2027
salla.sipari metropolia fi

Panu Karhinen
Panu Karhinen
Lehtori, Projektipäällikkö Socre, Minno koordinaattori

 • Innovaatiotoiminta
 • Gerontologinen kuntoutus
 • Työyhteisön ja palveluiden kehittäminen
 • Kansainvälinen kehittämistoiminta

p. 040 148 3947
panu.karhinen metropolia fi

Toini Harra
Toini Harra
YTT, FL
Projektijohtaja, LivingWell

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskittymä
 • Monialainen yhteistoimintaosaaminen

p. 040 334 6102
toini.harra metropolia fi

Pekka Paalasmaa
Pekka Paalasmaa
Yliopettaja, FT

 • Teknologiat kuntoutuksessa
 • Kuntoutusosaamisen kehittäminen

p. 040 641 8836
pekka.paalasmaa metropolia fi

Ulla Vehkaperä
Ulla Vehkaperä
Lehtori, Projektipäällikkö, Hyvinvointiyritykset kiertoon,
EAKR 6Aika

 • Innovaatiotoiminta
 • Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja implementointi
 • Projektityö
 • Hyvinvointialan yrittäjyystoiminta

p. 040 714 5147
ulla.vehkaperä metropolia fi

Anu valtonen
Anu Valtonen
Yliopettaja, TtT

 • Liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkiminen
 • Liikelaboratorio

p. 040 126 3488
anu.valtonen metropolia fi

Tutustu blogeihimme

 • Kuntoutuksen hyviä käytänteitä kehittämässä: Rehablogi
 • Mahdollistamme yhdessä hyvää ikääntymistä: Geroblogi