Asiakaslähtöistä kuntoutusta edistämässä

Kuntoutuksessa edistetään kuntoutujan osallisuutta omassa elämässään. Kuntoutuja nähdään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Hänen tarpeensa ja voimavarat ohjaavat yhteistä kuntoutumisen kehittämistä.

Yhteisen kehittämisen tavoitteena on edistää kuntoutustoimintaa yhdistäen kuntoutujan ja asiantuntijoiden näkemykset parhaaseen ajantasaiseen tutkimustietoon ja olla aktiivisesti kehittämässä uusia kuntoutuksen toimintakäytänteitä. Kehitämme kuntoutumista edistäviä ja vahvistavia kuntoutuspalveluja, sekä kuntoutuksen toimintaprosesseja että -ympäristöjä monialaisissa verkostoissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme yhdistyy teoreettinen ja menetelmällinen kuntoutuksen kehittämistarpeiden ennakointi- ja arviointiosaaminen. Tutkimus- ja kehitystyössä on keskeistä kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden ylläpitäminen sekä vahvistaminen kaikissa väestöryhmissä.

Hankkeissa kuntoutustoimintaa kehitettään niin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista lähtökohdista alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota tarvitaan kuntoutuksen ja kuntoutustoimenpiteiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta niiden kehittämiseksi.  

Alla lueteltujen hankkeiden lisäksi teemme innovaatiotoimintaa Metropolian monialaisissa innovaatio-opinnoissa sekä olemme kehittämässä kuntoutusalan koulutusta valtakunnallisesti OsKu-hankkeessa.

Ihmisen parhaaksi toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämistä!

Ajankohtaista hanketoiminnasta

6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Hippa-hankkeen tavoitteena on kehittää 6Aika-kaupungeissa yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Tällä hetkellä tarpeet ja tarjonta kohtaavat satunnaisesti.

Hanke vahvistaa asumiseen tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvointia edistämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua sekä hyödyntämällä heidän tarpeisiinsa vastaavia ja älykkäitä ratkaisuja, eri sukupuolten edustajien tarpeet huomioiden. Lisäksi hanke vahvistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä yhdistämällä RIS3-strategian mukaisesti hyvinvointialan tarpeita ja digitaalisia ratkaisuja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen Helsingin ja Oulun kaupunkien, Oulun Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Autenttisina testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut, Oulun Palvelusäätiö, Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä kodit. Hanke toteutetaan yhteistyössä palveluasumista sekä digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeet

Kuntoutujan omat tavoitteet –tutkimus osana Kelan Muutos-hankekokonaisuutta.

Metropolian toteuttamassa tutkimuksessa seurataan hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista käytänteiden implementaatiovaiheessa. Lue lisää.

Mielenterveyskuntoutujan yksilöllinen toimintaterapia:
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia. Lue lisää.

SOCRE - Koulutuksen kehittämisen kautta parempaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Lue lisää.

OsKu - osaamista kuntoutukseen
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolian käynnistämän kuntoutusalan osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Työste - hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. Lue lisää.

LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita eri alojen ammattilaiset ja vammaiset lapset perheineen voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja. Lue lisää.

Julkaisut

Lue lisää

Ota yhteyttä:

Johanna Holvikivi

Johanna Holvikivi
Kehityspäällikkö
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä

Osaamisen johtaminen
Strateginen johtaminen
Hyvinvoinnin johtaminen
Pedagoginen kehittäminen

P. 050 345 6151

 Salla Sipari

Salla Sipari
Yliopettaja, FT

kuntoutuksen moniasiatuntijuuteen perustuva yhteistoiminta
toiminnalliset verkostot ja kuntoutujan asemakuntoutuksen tuloksellisuuden arviointi

P. 040 334 2027 

 Panu Karhinen  

Panu Karhinen
Lehtori, Projektipäällikkö Socre, Minno koordinaattori

Innovaatiotoiminta
Gerontologinen kuntoutus
Työyhteisön ja palveluiden kehittäminen
Kansainvälinen kehittämistoiminta

P. 040 148 3947


 

Toini Harra
YTT, FL
Projektijohtaja, LivingWell

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskittymä
Monialainen yhteistoimintaosaaminen

P. 040 334 6102

 

Pekka Paalasmaa
Yliopettaja, FT

teknologiat kuntoutuksessa
kuntoutusosaamisen kehittäminen

P. 040 641 8836 

Ulla Vehkaperä

Ulla Vehkaperä
Lehtori, Projektipäällikkö, Hyvinvointiyritykset kiertoon,
EAKR 6Aika

Innovaatiotoiminta
Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, implementointi,
Projektityö
Hyvinvointialan yrittäjyystoiminta

P. 040 714 5147 

Anu valtonen

Anu Valtonen
Yliopettaja, TtT

liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkiminen
liikelaboratorio

P. 040 126 3488

 

S-postit: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu blogeihimme

  • Kuntoutuksen hyviä käytänteitä kehittämässä: Rehablogi
  • Mahdollistamme yhdessä hyvää ikääntymistä: Geroblogi