Metropolia palvelurobotiikan kehittäjänä

Yksi terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteista on vanhenevan väestön hyvinvointi. Teknologia voi olla yhä vahvemmin apuna vanhustyössä. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä hyvinvointi- ja terveysalan palveluissa.

Palvelurobotiikalla käsitetään ihmisiä avustavia sosiaalisia ja sosiaalisesti avustavia robotteja, jotka ovat loppukäyttäjien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Robotit voivat tuottaa vuorovaikutuksen lisäksi myös fyysisiä palveluita.

  • Lisäämme palvelurobotiikan avulla ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia helpottamalla heidän arkeaan.
  • Yhdistämme palvelurobotiikassa automaation, muotoilun, liiketalouden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien näkökulma.
  • Kasvatamme osaajien verkostoa kehittämään uusia tekniikoita ja palveluratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Etsimme rohkeita yhteistyökumppaneita, kuten palveluntuottajia, terveysteknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjää hyödyttävää palvelurobotiikkaa.
  • Löydämme yhdessä käyttäjien kanssa kokeilujen kautta robotiikan käyttömahdollisuuksia esimerkiksi hoivaan ja kuntoutukseen.

Hankkeet

PalRob - Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta -hankkeessa luodaan mahdollisuudet hyvinvointialan palvelurobotiikan kehittämiselle siten, että kuka tahansa kiinnostunut voi innovoida uudenlaisia palveluita ja robottisovelluksia, joista voidaan jalostaa uutta liiketoimintaa. Lue lisää hankkeesta.

Julkaisut ja opinnäytetyöt

  • Kelo M & Haho P (2016) Utilization of service robotics to promote elderly people living at home, s. 145 - 150 In Healthy aging in digitized societies, HeADS `2016 :
    proceedings of the 1st summer workshop of international conference on innovation & entrepreneurship in management, wellbeing and smart health.
  • Kämppi Miia (2017), Smart Rollator - Designing a Desirable Product
  • Auer Jaana, Sutinen Heli, Tupitsa Maarit (2017), Robotti työparina hoiva- ja hoitotyössä

Kehittäminen ja innovaatiot

Klikkaa auki palvelurobotiikan innovaatioprojekteja

 

Video: Pientä NAO-robottia voi soveltaa vanhustyöhön, kuten kotisairaanhoitoon tai muistisairaan tueksi

Lue lisää palvelurobotiikasta

Automaatio-, tieto- ja hyvinvointitekniikan insinööriopiskelijat suunnittelivat Nao-robotille sovellustapoja fysioterapian, terveydenhoidon ja vanhustyön opiskelijoiden kanssa. Lue mitä opiskelijat keksivät yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa

Monialaiset tiimit olivat avain onnistumiseen, kun Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat innovoivat roboteille uusia käyttötarkoituksia. Helsingin insinöörit - Rutiinit Robotille.

Stara testasi robottia Kaivopuistossa. Tavoitteena on, että kaupunki hyödyntää viheralueiden hoitamisessa robotiikkaa jo vuonna 2020 rakentuvan Hyväntoivonpuistossa Jätkäsaaressa. Metropolia myös mukana testauksessa.

Yritykset tarvitsevat uusia eväitä robotiikan haasteisiin - Roboreel-hanke tarjoaa tukea ja valmennusta. Lue lisää.

Ota yhteyttä:

Päivi Haho

Päivi Haho
Käyttäjätarpeet ja palvelumuotoilu robotiikassa,
hyvinvointirobotiikka
P. 040 167 7990

Jari Savolainen

Jari Savolainen
Robotiikka, Open source, Ros
P. 050 377 0969

Timo Tuominen

Timo Tuominen
Robotiikka, 3D-mallinnus, simulointiohjelmat
P. 040 352 7335

Jukka-Pekka Pirinen 

Jukka-Pekka Pirinen
Robotiikka, IOT
P. 040 483 9694

Marjatta Kelo 

Marjatta Kelo
Käyttäjätarpeet palvelurobotiikassa
P. 040 630 2191

 

Juha Havukumpu
Palvelurobotiikka, innovaatioprojektien ja
opinnäytetöiden ohjaaminen
P. 040 334 0857 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu yhteistyökumppaneihimme

 

 

 

Elektroniikan tutkimusta ja kehitystä