Lausuntokäsittely


Toimittakaa lausuntopyyntö toimikunnan sihteerille viimeistään 2 viikkoa ennen sen kokouksen ajankohtaa, jossa asia toivotaan käsiteltävän.

Toimikunta ilmoittaa päätöksensä kahden viikon kuluessa käsittelystä. Mikäli haluatte lisätietoja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksen mahdollisesta eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta, ottakaa yhteyttä toimikunnan asiantuntijasihteeriin eettinentoimikunta@arcada.fi.

Syksyn 2018 kokousajat ovat:

 • 18.9.2018 (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 4.9.2018)
 • 23.10.2018 (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 9.10.2018)
 • 13.11.2018 (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 30.10.2018)
 • 11.12.2018 (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 27.11.2018)

Toimikunnan jäsenet

 • Jyrki Kettunen, TtT, dosentti (liikunta ja tuki- ja liikuntaelimistön terveys), vanhempi tutkija, Arcada, puheenjohtaja
  Varajäsen: Eivor Wallinvirta, TtT (hoitotiede, hoitamisen etiikka), vaativan kliinisen hoidon yliopettaja, Arcada
 • Merja Kylmäkoski, FT (valtio-oppi), nuorisotyön ja nuorisopolitiikan yliopettaja, Humak
  Varajäsen: Katri Kaalikoski, VTT (käytännöllinen filosofia), yliopettaja, Humak
 • Susanna Näreaho, FT (ympäristötekniikka), erityisasiantuntija, Metropolia
  Varajäsen: Anna-Maria Vilkuna, FT, dosentti (Suomen historia), TKI-johtaja, Metropolia
 • Leena Rekola, FT (terveystieteet), hoitotyön yliopettaja, Metropolia
  Varajäsen: Pekka Paalasmaa, FT, dosentti (neurobiologia), yliopettaja, Metropolia
 • Mikko Malkavaara, TT, dosentti (yleinen kirkkohistoria), yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu
  Varajäsen: Sakari Kainulainen, YTT, dosentti (sosiaalipolitiikka), erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Toimikunnan sihteerinä toimii Anna Härmä, OTM, lakimies, Arcada