Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Rehtoriensa asettamaan Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan kuuluvat Arcada, Diak, Humak ja Metropolia.

  • Toimikunta arvioi ennakolta ja antaa lausuntoja tutkimuksista, jotka eivät kuulu lain lääketieteellisestä tutkimuksesta perusteella sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Toimikunta ei anna jälkikäteen lausuntoja jo suoritetuista tutkimuksista.
  • Ihmistieteisiin luetaan humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen lisäksi käyttäytymistieteet, hoitotiede, terveystieteet sekä muu yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä metodeja käyttävä tutkimus tieteenalasta riippumatta.
  • Tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkimus-, kehittämis- että innovaatiotoimintaa.
  • Toimikunta antaa lausuntoja jäsenorganisaatioiden tutkijoille.
  • Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää tutkimuseettistä koulutusta, osaltaan ylläpitää ja kohentaa tutkimuksen laatua ja toimia tutkimusetiikan asiantuntijaelimenä jäsenorganisaatioissaan.
  • Lausunto on maksuton.