Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (ylempi AMK) / muusikko (ylempi AMK)

Kesto: 1 vuosi

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 15.3.–5.4.2017

 

Muusikko ja musiikkipedagogi YAMK

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn. Koulutuksen keskeinen osa on opinnäytetyö, joka rakentuu hakijan ennakkotehtävässä esittämille kehittämistarpeille.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) ja muusikko (ylempi AMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on

 • syvällinen oman erityisalan osaaminen,
 • välineitä kehittämistyön johtamiseen monimutkaisissakin työtehtävissä ja -ympäristöissä sekä
 • monipuoliset valmiudet uudistuvan työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen.

Kymmenen vuoden kokemuksella

Syksyllä 2016 alkaa Metropoliassa musiikin YAMKin kymmenes vuosi. Olemme kouluttaneet lähes 200 musiikkialan kehittäjää. Valmistumisprosenttimme on lähes 100 %.

Koulutuksestamme kertoo verkkojulkaisumme Musiikki kuuluu kaikille - Musiikin YAMK muuttuvan musiikkipedagogiikan suunnannäyttäjänä (Metropolian Aatos-sarjan julkaisu nro 18).

Metropolian musiikin YAMK-koulutuksen vahvuuksia on:

 • YAMK-tasoisen musiikkialan kehittäjäkoulutuksen pitkä asiantuntemus,
 • uusimman ohjaus- ja pedagogisen osaamisen hyödyntäminen,
 • koulutuksesta vastaa erikoistunut tutkija-, ohjaaja- ja työnohjaajakunta,
 • digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopetuksen sulava hyödyntäminen,
 • jatkuva ja kehittävä koulutuksen arviointi yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa

 

 

Yhteisöllisyys on arvomme

Opiskelijoiden moniammatillinen muusikko-pedagogiryhmä on yksi koulutuksen vahvuuksia. Metropolian musiikin YAMK-kouluttajilla on pitkä kokemus vertaisoppimisen tukemista  ja asiantuntijoiden kouluttamisesta.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyy henkilökohtaista ohjausta jokaisen opiskelijan omassa kehittämiskohteessa sekä asiantuntijaluentoja, työpajoja ja seminaareja. Osaan opinnoista voi halutessaan osallistua myös etäältä, muualta Suomesta. Tuemme ja kehitämme jatkuvasti etäopiskelun käytänteitä ja välineitä Suomen suurimman monialaisen ammattikorkeakoulun osaamista hyödyntäen.

Koulutus rakentuu yhteisistä opinnoista ja etätehtävistä, valinnaisista opinnoista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta:

 • kaikille yhteiset opinnot 20 op (kaikille yhteinen opetus perjantaisin)
 • oman erityisalan syventävät opinnot 5 op (perjantaisin oman aikataulun mukaan)
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op (mahdollisuus suorittaa perjantaisin, paljon vaihtoehtoja)
 • opinnäytetyö 30 op (seminaarit perjantaisin, oman työn osuus suuri).

Opetussuunnitelma antaa paljon mahdollisuuksia yksilöllisille valinnoille. Suuntautumisvaihtoehdosta ja opinnäytetyön aiheesta riippuen koulutuksen tavoitteet painottuvat eri tavoin. Metropolian musiikin YAMK-koulutus tarjoaa yksilöityä tukea musiikkialan ammattilaisten vaativillekin kehittämistarpeille.

Opinnäyteprojekti

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Valmistuneisiin opinnäytetöihimme voit tutustua linkistä https://www.theseus.fi/handle/10024/471.

Kehittämisidea voi olla hakijan omaan työelämäkokemukseen perustuva tai se voi liittyä Metropolian kehittämishankkeisiin.

Muusikon suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • muusikon erilaiset työtavat, kuten improvisointi, säveltäminen, sovittaminen, teemakonsertin järjestäminen
 • musiikkiteknologian käyttöön liittyvät aiheet
 • oman (yhtyeen) osaamisen markkinointi, fanityö
 • muusikon pedagogisen osaamisen kehittäminen, esimerkiksi säveltämisen opettaminen

Pedagogin suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • opetuksen kehittäminen - esimerkkinä pelillistäminen, sävellyttäminen, digiopetus
 • pedagogin uudet toimintaympäristöt
 • ryhmäopetus, ryhmän johtaminen, pedagoginen johtaminen, hanketyö, työhyvinvointi ja innostaminen
 • pedagogiset esiintymis- ja esittämisprojektit

Opinnäytetyö musiikin TKI-työn osana?

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämistoiminnan aihepiireihin. Keväällä 2017 kehittämishankkeiden aihepiirejä ovat seuraavat:

Musiikki, hyvinvointi ja taiteen soveltava käyttö; esimerkkejä:

Musiikkipedagogiikan ja taiteen perusopetuksen muutokset, esimerkkejä:

Muusikon toiminta, esimerkkejä:

 • Sosiaalinen media muusikon markkinoinnin välineenä
 • Biisintekeminen monikulttuurisista lähtökohdista
 • Monikulttuurisuuteen liittyvä musiikkitoiminta

Tutustu myös Metropolian TKI-hankkeisiin

Kysy lisää

Vastaamme opinnäytetyön aiheita koskeviin kysymyksiin sähköpostitse. Meidät tavoittaa myös Facebook-sivujemme kautta (Metropolia Musiikki YAMK). Kokoamme näille sivuille myös  FAQ-listaa.

Opiskelijoiden kokemuksia

Joonas Widenius suoritti muusikko (ylempi AMK) -tutkinnon

Petri Kentala

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suuri valinnaisuus antoi mahdollisuuden kehittää itselleni tärkeitä osa-alueita ja keskittyä työn määrän sijasta laatuun. Kapellimestarikoulutuksen lisäksi opintoihini sisältyi mm. sävellysopintoja, kuoronjohtoa ja improvisointiharjoituksia.

Opinnäytetyöni koostui oman sävellyskonsertin järjestämisestä jazz-musiikissa perinteiselle big band -kokoonpanolle ja koko prosessin analyysistä ja kirjallisesta raportoinnista. Sävellys- ja sovitustyön lisäksi työhön sisältyi myös kapellimestarin tehtävien hoitaminen ja konsertin käytännön järjestelyt.

Henkilökohtaisesti tämänkaltainen projektityöskentely on tehokkain tapa siirtää opinnoissa keräämäni tiedot ja taidot käytäntöön.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Valintakoekuvaus

Katso valintakoekuvaus

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Kysy koulutuksesta

Annu Tuovila
lehtori, vastuuopettaja
Lähetä sähköpostia

Jukka Väisänen
tutkintovastaava
Puh. 040 334 0351
Lähetä sähköpostia

Kysy ennakkotehtävästä ja valintakokeista

Sanna Syrjänen
koulutussuunnittelija
Puh. 050 401 3463
Lähetä sähköpostia

Blogi: Taukoja - dialogisia monologeja musiikin ja opettamisen arjesta

Musiikin ylempi AMK-tutkinto Facebookissa

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää