Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksena suoritettavia AMK-tutkintoja kutsutaan monimuotototeutuksiksi. Monimuotototeutus edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Satelliittikoulutus on yksi monimuotototeutuksen malli, jossa painottuu verkko-opinnot ja osa lähiopetuksesta järjestetään muualla Suomessa yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Aikuiset voivat opiskella myös päivätoteutuksissa. Lue lisää aikuisopiskelusta

Valitse ala(t) Valitse ala(t)

Muut aikuiskoulutusmahdollisuudet

Monimuotototeutus

Aikuiskoulutuksena suoritettavia AMK-tutkintoja kutsutaan monimuotototeutuksiksi. Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun työn ohella, mikä edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Aikuiskoulutuksena eli monimuotototeutuksena suoritettava AMK-tutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo aiempaa työelämäkokemusta tai tutkinto-ohjelmaan liittyvää osaamista.

Monimuotototeutukselle ominaista

 • samat osaamistavoitteet ja opintojaksot kuin päivätoteutuksessa
 • opintopolut tietyn ammatillisen tutkinnon suorittaneelle (merkonomi, lähihoitaja, teknikko)
 • yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen aiemman osaamisesi ja työkokemuksesi pohjalta (HOPS)
 • aiemmin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen (AHOT)
 • vuorovaikutteista ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua ja käytössä digitaaliset oppimisympäristöt
 • oman ammatillisen toiminnan reflektointi sekä opiskelijoiden yhteisöllinen vuorovaikutus verkossa
 • oma työyhteisö ja työympäristö yhtenä oppimisympäristönä

Aikuisille suunnattuja opintoja on sekä alan vaihtajille että jo alalla toimiville tutkintotason kohottajille. Pohjakoulutuksesi ja työkokemuksesi hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja ja sinulle rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen opiskeltavan tutkinnon osaamistavoitteita vastaavan osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.

Päiväopiskelu

Aikuiset voivat myös opiskella AMK-tutkintoja päätoimisesti ryhmissä, joita kutsutaan päivätoteutuksiksi. Päivätoteutus on sopii esimerkiksi alanvaihtajille, joilla ei ole tutkinnon alalta työkokemusta tai ammatillista osaamista.

Myös päivätoteutuksissa aikuisopiskelijan pohjakoulutus ja työkokemus hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja (AHOT) ja opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

AMK-tutkinnon suorittaminen päivätoteutuksessa

 • edellyttää usein myös läsnäoloa opiskelijaryhmässä
 • sisältää yhdessä oppimisen ja ryhmätyöskentelyn lisäksi myös itsenäistä työskentelyä ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä
 • antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen opintopolkuun, jossa voi hyödyntää Metropolian
  valinnaisia opintoja ja monialaista tarjontaa

Katso AMK-tutkinnot päivätoteutuksena