Oivallusta tulevaisuuden tekemiseen - Näe maailma uusin silmin!

Innovaatioprojekteissa etsitään käytännön ratkaisuja työelämän tarpeisiin.

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Innovaatioprojektit voivat olla monenlaisia ja monipuolisia, myös kansainvälisiä. Yhteistä innovaatioprojekteilla on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

”Kun sähköinsinööri kohtaa toimintaterapeutin, kun elokuvaohjaaja kohtaa talotekniikan osaajan, kun laboratorioanalyytikko kohtaa muotoilijan syntyy jotain aivan uutta ja uniikkia ajattelua.”


Tervetuloa kumppaniksemme rakentamaan tulevaisuuden Suomea. Toteuta hankkeesi yhdessä opiskelijoiden kanssa!

Tutustu toteutuneisiin projekteihin >>

Miksi innovaatioprojekteja?

Tavat tehdä työtä muuttuvat, minkä vuoksi myös osaamistarpeet muuttuvat. Yhä harvemmin töitä tehdään yksin. Organisaatiot ovat yhteistoimintahakuisia ja verkottuneita. Työtä luonnehtii ennalta määrittelemättömyys, ja sitä tehdään vähemmän rutiininomaisesti.

Työntekijältä odotetaan substanssiosaamisen rinnalla moniosaamista, mahdollisuusajattelua, kykyä nähdä ja tuottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Moniosaajuus syntyy ryhmässä. Työelämässä tarvitaan sekä syvälle menevää substanssiosaamista että niitä, jotka kykenevät luovimaan eri osaamisalueilla ja toimimaan laaja-alaisesti.

Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan kykyä seurata, etsiä ja löytää olennaista tietoa, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä perustella omat näkökantansa asiakkaille ja muille ammattilaisille.

Puhutaan T-mallisista osaajista, joista T:n jalka muodostaa substanssiosaamisen. T:n hattu muodostuu taidoista olla tekemisissä muiden kanssa ja kyvystä ymmärtää muita osaamisalueita. Ks. Oivallus -osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointihankkeen tulokset >

Monialainen innovaatioprojekti tarjoaa opiskelijalle tällaiseen työskentelyyn hyvän oppimisympäristön.

 

Metropolian rakennusalan työnjohto-opiskelijat saivat näkyvyyttä innovaatioprojektillaan 

Metropolian Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä.

Yhteistyötä ja innovaatiota parhaimmillaan - Case Suomenlinna