Perinteiset korkeakoulurajat madaltuvat

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen. Valmistuminen nopeutuu ja osaaminen lisääntyy. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa kokonaisia tutkintopolkuja, joissa opiskelijat voivat koota osaamisensa eri korkeakoulujen opetustarjonnasta. Yhteistyö ja mahdollisuudet lisääntyvät! 

Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa on yhteensä kuusi koulutusalaa lukuisine tutkinto-ohjelmineen ja yli 34 000 opiskelijaa:

Opintojaksot

Lukuvuonna 2017- 2018 kukin korkeakoulu tarjoaa kumppaneilleen 5- 10 opintopisteen opintojaksoja, jotka opiskelija voi sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan:

  • Haaga-Helia: Yrittäjyys
  • Laurea: Digital Business Cloud
  • Metropolia: Tuotannollisen toiminnan perusteet

Lisäksi tarjotaan 15- 30 opintopisteen moduuleita.

Osaamispolut

Opiskelijoiden liikkuvuutta kehitetään tulevaisuudessa entistä joustavammaksi. Yhteiset 15-60 opintopisteen osaamispolut ovat tarjolla lukuvuonna 2017-2018. Opiskelija voi joustavasti valita osaamisen kehittymistä tukevia osaamispolkuja osaksi tutkintoaan. Ensimmäisenä on käynnistynyt Kiinteistöalan osaamispolku

Tulevaisuuden tutkinnot

Tavoitteena on synnyttää

  • räätälöityä osaamista tulevaisuuden työelämään
  • uusia avauksia tulevaisuuteen
  • uniikkeja moniosaajia tulevaisuuden työelämään
  • joustavaa osaamista uudistuvaan työelämään

Lisätietoja

Kari Björn
Kehityspäällikkö
3AMK- yhteistyö, Oppimistoiminta
+358 50 365 4770
kari.bjorn metropolia fi