Lahjoitus Metropolialle on lahja nuorten osaamiselle, tutkimukselle, taiteelle ja tulevaisuudelle

Lahjoittamalla Metropolialle olet mukana turvaamassa korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuutta ja antamassa positiivista virtaa suomalaisen työelämän kilpailukyvylle.

Metropoliassa, Suomen suurimmassa ja monipuolisimmassa ammattikorkeakoulussa, on 16 600 lahjakasta opiskelijaa. Tutkintokoulutuksen lisäksi he tarvitsevat näkökulmaa maailmaan sekä alkusysäyksen huippuosaamisensa ja verkostojensa kehittymiselle. Heillä on edellytykset kasvaa merkittävään rooliin ja kansainvälisiin tehtäviin sinun tukesi avulla.

Lahjoittaminen

Lahjoituksille on aivan erityinen aikaikkuna auki ajalla 1.8.2017−28.9.2018. Tällöin tehdyistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan ammattikorkeakoulujen pääomittamiseksi. Metropolialle se merkitsee monikertaista hyötyä.

Lue lisää vastinrahasta

Pienikin lahjoitus on arvokas. Yli 850 euron lahjoituksen voit vähentää verotuksessa eli tehdä ns. lahjoitusvähennyksen

Vastinrahaan oikeutettu lahjoitus tulee osoittaa korkeakoulun kehittämiseen yleisesti, yli 10 000 euron lahjoituksen saa kohdentaa myös suoraan koulutusalalle (tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala).

Voit tehdä lahjoituksen vaihtoehtoisesti

Metropolialla on myös muita, suoria lahjoituskohteita tekniikan laboratorioista musiikkiproduktioihin ja uusien kampusten nimikkosaleista innovaatiotoimintaan. Monet vaikkapa tutkimushankkeet tarvitsevat ulkopuolisia lahjoittajia. Lisäksi ulkomaalaisten (EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisten) tutkinto-opiskelijoiden stipendeihin kaivataan rahoitusta. Suora lahjoitus on merkittävä, vaikkei se oikeuta valtion vastinrahaan.

Ole ystävällisesti yhteydessä meihin kaikissa lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä:

Kaikki yritys- ja yhteisölahjoitukset, koulutusaloille kohdistuvat lahjoitukset, taide- ja kulttuurilahjoitukset sekä yleiset tiedustelut

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer metropolia fi
puhelin 050 5262002


Tutkimustoiminta ja hankkeet

Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja,
anna-maria.vilkuna metropolia fi 
puhelin 040 334 7929


Suurlahjoitukset ja strategisesti kohdennetut lahjoitukset

Riitta Konkola, toimitusjohtaja-rehtori
riitta.konkola metropolia fi
puhelin 050 548 6069


Alumni tukijana

Metropolian alumni, voit tukea nykyisiä opiskelijoita heidän opintovuosinaan ja antaa nykyisille opiskelijoille aikaasi, kokemustasi tai kannustavan stipendilahjoituksesi. Metropolian ja kaikkien sitä edeltäneiden oppilaitosten kasvatit ovat tervetulleita liittymään Metropolian alumnirekisteriin.

Alumnit voivat tehdä valtion vastinrahakauden aikana lahjoituksia suoraan Metropolialle sen lakisääteisten tehtävien tukemiseksi yllä olevan sähköisen lahjakirjan avulla. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää.

Yhteyshenkilö:

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer@metropolia.fi 
puhelin 050 5262002

Kapellimestari Mikko Franckilta merkittävä lahjoitus Metropolian musiikin koulutukseen

"En halua ainoastaan puhua, vaan myös toimia arvostamani yksikön puolesta”, merkittävän lahjoituksen Metropolian musiikin koulutukselle tehnyt kapellimestari Mikko Franck painottaa.

Lue lisää

Tutustu vero-ohjeisiin

Yli 850 euron lahjoituksesta voit tehdä lahjoitusvähennyksen

Verohallinnon ohjeet apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotuksesta