EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
ovat yhdistyneet Metropolia Ammattikorkeakouluksi.


EVTEK University of Applied Sciences and Helsinki Polytechnic Stadia
merged into Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.