Työelämäyhteistyösopimus tuo systemaattisuutta ja
helppoutta monialaiseen yritysyhteistyöhön

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on syventää ja monipuolistaa yhteistyötä yrityksen ja Metropolian välillä sekä tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista.

Kirjaamme tekemiset yhteistyön vuosikelloon, jossa sovimme  

Tule kumppaniksemme — yrityksesi ehdoilla, Metropolian johdolla!

Tutustu työelämäkumppaneihimme ja tekemäämme yhteistyöhön

Ahlsell Oy

Yhteistyön tavoitteena on tarjota Metropolian opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua Ahlsellin toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta ja tehdä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä lisätä molempien osapuolten vaikuttavuutta yhteisen viestinnän keinoin.

”Kumppanuustoimintamalli on hieno tapa edistää yrityksen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyö on parhaimmillaan aito win-win-win -tilanne opiskelijalle, oppilaitokselle ja yritykselle. Haluamme tarjota opiskelijoille eri vaihtoehtoja tutustua työelämään ja toimintaamme ja vieläpä mahdollisimman laadukkaasti ja tavoitteellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hyvien resurssien takaamista opiskelijalle, olipa kyse sitten työvälineistä tai työn ohjauksesta.

Haluamme lähteä liikkeelle harkitusti, pienin, mutta varmoin askelin. Tavoitteenamme on lisätä Ahlsellin sekä koko teknisen tukkukaupan toimialan tunnettuutta.”

Ahlsell Oy, henkilöstöjohtaja Anna Saksi
Ahlsell Oy:n kotisivut

Caverion

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on muun muassa tarjota Metropolian opiskelijoille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia tutustua ja osallistua Caverionin toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä, vahvistaa molempien organisaatioiden asiakas- ja työnantajamielikuvaa sekä tukea toiminnan ja henkilöstön kehittämistä Caverionin strategian mukaisesti. 

”Käytännönläheisenä teknologiatalona haluamme toimia alamme opiskelijoiden kasvattajaseurana yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja olla osa sitä polkua, jolta nuoret ponnistavat maailmalle. Täydennyskoulutus, osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammatillinen kasvu ovat tärkeitä myös omalle henkilöstöllemme. Teknologinen kehitys on tällä hetkellä nopeaa ja rakennetun ympäristön ratkaisuissa korostuu erityisesti digitaalisuuden, energiatehokkuuden ja energianhallinnan asiantuntijuus. Näen, että strategiamme tavoitteet heijastuvat hyvin laajentuvassa yhteistyössämme Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.”

Caverion Suomi, divisioonajohtaja Ville Tamminen

”Yhteistyömme Metropolian kanssa on jatkunut yli 10 vuotta ja teimme yhteistyötä myös sen edeltäjän EVTEK:n kanssa sekä ammattiin valmistuvien opiskelijoiden että oman henkilöstömme täydennyskoulutuksen merkeissä. Aiemmin toteutettujen yhteistyömuotojen lisäksi näen monia uusia alueita, muun muassa kyberturvallisuuden, kansainvälisyyden ja ympäristöluokituksiin liittyvät asiat, joissa voimme käynnistää yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.”

Caverion Suomi, henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen
 

Caverionin kotisivut

Caverion sosiaalisessa mediassa:

Lue myös: Metropolia ja Caverion tiivistävät yhteistyötään (19.5.2020)
 

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 16 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance

Destia Oy

Yhteistyön tavoitteena on lisätä infra-alan kiinnostavuutta vahvistamalla Destian työnantajamielikuvaa erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia tarjoamalla sekä tukea Destian toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin.

”Destian tavoitteena on yhteistyön avulla lisätä koko infra-alan tunnettavuutta rakennusalan opiskelijoiden parissa. Infra-ala on tulevaisuuden toimiala, joka tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä  töitä nuorille moniosaajille, josta viestii myös Destian uusi missio ”Pohjoisen elämän yhdistäjä.”

Destia Oy, Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksikön johtaja Minna Heinonen
Destia Oy:n kotisivut

ErgoMedi Ltd

ErgoMedi on Metropolian suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden Gunilla Taddeon ja Marianne Granlundin Startup-yritys. Jo opintojensa aikana he kehittelivät käytännönläheistä ideaa suuhygienistien työn helpottamiseksi. Innovaatiotyön tuloksena syntyi ErgoFinger-imukärki. ErgoFinger-keksintö on niittänyt mainetta ja saanut palkintoja ja se on patentoitu laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Yhteistyön tavoitteena on jakaa ErgoMedin omistajien asiantuntemusta opiskelijoille opintojaksoyhteistyössä sekä tarjota suun terveydenhuollon opiskelijoille mahdollisuus oppia käyttämään ErgoFinger-imukärkeä osana opintoja. Lisäksi tarkoituksena on tehdä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti.

”ErgoMedi ja uusi innovatiivinen ErgoFinger-imukärki tarvitsevat arvostettuja puolestapuhujia ja referenssejä, joten yhteistyö Metropolian kanssa tarjoaa Start-up vaiheessa olevalle yritykselle tärkeää näkyvyyttä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Etenkin kansainvälinen aspekti näkyvyydessä on erityisen tärkeää uskottavan ja luotettavan yrityskuvan luomisessa, kun rakennetaan liiketoiminnan kansainvälistä kasvua. Lisäksi yhteistyössä suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kanssa ErgoMedin on mahdollista tehdä yhteistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, esimerkiksi opinnäytetöiden tiimoilta, jolloin yrityksellä on hieno mahdollisuus vaikuttaa alan ammatilliseen kehittymiseen."

ErgoMedi Ltd, Gunilla Taddeo
ErgoMedin kotisivut

Ernst&Young Oy

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Ernst & Young:n myönteistä työnantajakuvaa mm. tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä edistää opiskelijoiden työelämälähtöistä osaamisen kehittymistä, verkostoitumista sekä työllistymistä.  Ernst & Young on erityisen kiinnostunut yhteistyöstä liiketalouden ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmien kanssa sekä brändinäkyvyydestä.

”Toivomme Ernst & Young:n ja Metropolian yhteistyön mahdollistavan sen, että tulevaisuuden osaajat ja työpaikat kohtaavat jo kampuksilla.”

Ernst & Young, Head of Recruitment & Employer Branding Finland Helena Lampinen
Ernst & Youngin kotisivut

FootBalance Oy

FootBalance on suomalainen, jalkaterveyteen, jalkojen 3D-skannausteknologiaan ja yksilöllisiin pohjallisiin erikoistunut yritys. Yrityksen perustaja, alaraajaongelmiin erikoistunut fysioterapeutti Erkki Hakkala sai vuonna 2003 ajatuksen kehittää modernin ja kustannustehokkaan menetelmän alaraajapotilaiden auttamiseen. Hakkala perusti FootBalancen tavoitteenaan tuoda hyvinvointia ja liikkumista edistävät, yksilöllisesti muotoillut pohjalliset kaikkien saataville. Yritys on kasvanut vuosien saatossa: FootBalance-konsepti, johon kuuluu kokonaisvaltainen jalka-analyysi ja yksilölliset pohjalliset, on tänä päivänä myynnissä yli 40 maassa kuudessa maanosassa, yli 1 500 liikkeessä.

FootBalance toimii kumppanina Metropolian jalkaterapian tutkinto-ohjelmalle ja tukee omalta osaltaan tulevien jalkaterveyden ammattilaisten osaamista. Yhteistyötä jalkojen ja kehon hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tullaan tekemään myös yhteisten kehitysprojektien kautta.

“FootBalancen palvelukonsepti ja tuotteet ovat aina perustuneet tutkittuun tietoon. Metropolian kanssa tekemämme tutkimusprojektit ovat luonnollinen jatkumo tavastamme toteuttaa tuotekehitysprojekteja, joissa mennään meille uudelle alueelle. Odotamme innolla uusia aluevaltauksia ja sitä, miten yhteistyömme voi jatkossa edistää jalkojen ja kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä”.

Klaus Rauhansalo, Toimitusjohtaja FootBalance Systems

Tutustu FootBalancen verkkosivustoon

Lue uutinen: Metropolia ja FootBalance sopimuskumppaneiksi jalkaterveyden saralla

 

Jalkaterveyden asiantuntija tutkii asiakkaan jalkaa FootBalance-laitteessa

 

Footlife Oy

”Yhteistyö Metropolian kanssa on Footlife Oy:lle erittäin odotettu ja tärkeä asia. Tiesimme etukäteen Metropolialla olevan osaamista jalkaterveyteen ja alan opettamiseen liittyen. Nähdessämme uuden Myllypuron kampuksen tilat, meille avautui ajatus siitä, mitä kaikkea voimme yhdessä tehdä jalkaterveyden eteen. Yhteistyö tuo meille mahdollisuuden kehittää uusia välineitä ja koulutuksia. Varsinkin Metropolian Minno-projektilta odotamme paljon. Haluamme tehdä töitä tulevien jalkaterveyden ammattilaisten kanssa”

Footlife Oy, Ahto Kärnä ja Kai Toivonen

26.8.2020: Metropolia ja Footlife Oy sopimusyhteistyöhön jalkaterveyden edistämiseksi

Footlife Oy:n kotisivut

 

Granlund Oy

Yhteistyön tavoitteena on edistää yhteistyöhön ja tietomallintamiseen perustuvia suunnittelu- ja toteutustapoja ja kiinteistöjen digitaalista elinkaarihallintaa. Metropolia tukee Granlundin toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin. Granlund puolestaan vahvistaa työnantajakuvaansa opiskelijoiden parissa muun muassa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia. 

”Metropolia-yhteistyö on tärkeää Granlundille monella tavalla. Haluamme osaltamme tuoda opiskelijoille konkreettista kuvaa talotekniikan asiantuntijatoiminnan mahdollisuuksista ja kehittää yhdessä alaa eteenpäin. Yhteistoiminnassa osaamme etsiä uusia mahdollisuuksia digitalisoituvassa maailmassa."

Granlund Oy, toimitusjohtaja Pekka Metsi
Granlund Oy:n kotisivut

Katso video: Pitäisikö hakea harjoitteluun Granlundille?

Helen Oy

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa tarjota Metropolian opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua ja osallistua Helenin toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta esimerkiksi tutkimus- ja kehitysyhteistyön saralla, vahvistaa molempien organisaatioiden asiakas- ja työnantajamielikuvaa sekä tukea toiminnan ja henkilöstön kehittämistä Helenin strategian mukaisesti.

”Olemme tehneet pitkään yhteistyötä etenkin Metropolian energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen kanssa. Haluamme nyt laajentaa ja systematisoida yhteistyötämme Metropolian monialaisuutta ja käytännön työelämäosaamista hyödyntäen. Meillä Helenillä on maailmanluokan osaajia ja tarvitsemme myös jatkossa ihmisiä, joilla on kokonaisvaltaista toimialaymmärrystä ja erilaisia osaamisyhdistelmiä. Yhteistyösopimuksella nostamme kumppanuutemme uudelle tasolle."

Helen Oy, johtaja Rauha Bato-Liukkonen

”Meillä Helenissä on maailmanluokan osaamista, mutta emme kuitenkaan tyydy siihen, miten teemme asioita nyt, vaan nostamme rimaa itse – jatkuvasti. Visiomme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville. Sen tekemiseen tarvitsemme jatkuvasti lisää uusia osaajia.”

Helen Oy, HR-asiantuntija Sirpa Lonkio

Helen Oy:n kotisivut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Tarjoamme mahdollisuuksia tulevaisuuden talenteille kiertotalouden, vesihuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon parissa – yhdessä kohti maailman kestävintä kaupunkiseutua!

Tuotamme Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja työskennellä merkittävässä ympäristöalan organisaatiossa yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa. Meillä saat tehdä työtä puhtaan ja kestävän kaupunkielämän edistämiseksi yhdessä muiden työkavereiden kanssa. Tutustu HSY:hyn työnantajana.

Meillä on hyvät työkaverit ja auttamisen kulttuuri. Tukenasi ovat asiantuntevat kollegat ja monialaisen työyhteisömme osaaminen. Toimimme kaikkiaan 14 eri toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Meillä pääsee kehittymään ja kouluttautumaan. Järjestämme paljon erilaisia sisäisiä koulutuksia eri ammattiryhmien tarpeisiin. Henkilöstömme osallistuu myös monipuolisesti erilaisiin ulkoisiin valmennuksiin.

Tulevaisuuden talentiksi HSY:lle?

Meillä HSY:ssä on kesätyö- ja harjoittelupaikkoja erityisesti tekniikan ja ympäristöalan opiskelijoille ja meille voit päästä tekemään myös opinnäyte- tai lopputyötä. Meihin voit tutustua esimerkiksi oppilaitosten järjestämissä rekrytointitilaisuuksissa, vierailukäynneillä ja oppitunneilla. Kerromme tulevista tapahtumista @hsymeillätöissä-Instagram-tilillä.

Oletko sinä yksi meistä ensi kesänä?

Meillä työskentelee vuosittain 60-80 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijämme saavat meiltä hyvää työkokemusta ja tietoa monialaisesta organisaatiostamme. He mahdollistavat työntekijöidemme vuotuiset kesälomat. Tutustu kesätyöntekijöidemme kokemuksiin. Olemme vuosittain mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoudumme kampanjan mukaisiin vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Meille on tärkeää, että jokainen kesätyöntekijämme saa hyvän kesätyökokemuksen.

Kesätyöpaikkamme avataan vuosittain tammi-helmikuussa. Katso tarkka ajankohta sivuiltamme.

HSY ja Metropolia yhteistyössä

Lue lisää HSY:n ja Metropolia yhteistyöstä: HSY ja Metropolia raamittavat kumppanuuttaan yhteistyösopimuksella (9.11.2020)

HSY sosiaalisessa mediassa

Katso video: Toimimme vastuullisesti – ympäristövastuu työssämme

HUR Oy Ab

Paineilmatekniikkaan perustuvia kuntoilu- ja kuntoutuslaitteita valmistava HUR Oy Ab ja Metropolia ovat solmineet kumppanuussopimuksen 12.2.2020. Yhteistyöllä tuetaan HUR:n toiminnan kehittämistä mm. innovaatioprojektien, hankeyhteistyön ja opinnäytetöiden keinoin. Metropolialle yhteistyö avaa mahdollisuuksia hyödyntää HUR:in asiantuntijuutta esimerkiksi Metropolian opintojaksoilla, tapahtumissa sekä koulutuksen kehittämisprojekteissa.

Yhteistyön myötä HUR Oy on varustanut Metropolian kuntoutusalan oppimistoiminnan käyttöön älykkään laitekokonaisuuden Myllypuron kampukselle. Kuntosali toimii samalla referenssikohteena ja tukee HUR:in yritysmielikuvaa toimialansa huippuosaajana.

HUR Oy Ab, Toimitusjohtaja Mats Manderbacka
HUR Oy Ab:n kotisivut

IBM Finland

IBM:n ja Metropolian yhteistyö lisää opiskelijoiden yhteyksiä työelämään ja edesauttaa heidän työllistymistään, kun he pystyvät hyödyntämään jo opiskelujen aikana IBM:n uusinta teknologiaa ja asiantuntijoiden huippuosaamista. IBM Academic Initiativen puitteissa IBM:n ratkaisut ja kurssimateriaalit saadaan vapaasti ei-kaupalliseen opetus- ja tutkimuskäyttöön.

”On innostavaa aloittaa yhteistyö Metropolian kanssa. Olemme päässeet toteamaan opiskelijoiden kiinnostuksen uusia innovaatioita ja teknologian hyödyntämistä kohtaan jo opetusyhteistyön aikana ennen varsinaisen yhteistyösopimuksen solmimista. Koemme, että osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen eri muodoissa on yhtä tärkeää kuin uuden teknologian kehitys. Asiantuntijaluentojen lisäksi jaamme myös IBM:n teknologiaa ja ratkaisuja ei-kaupalliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön."

Maarit Palo, IBM Suomen yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja
Oy IBM Finland Ab:n kotisivut

Lue blogi yhteistyöstä IBM:n sivuilta "Metropolia & IBM – Vuosi yhdessä"

IdeaStructura Oy

IdeaStructura Oy on nopeasti kasvava asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen rakentamisen ja korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita kuten rakennesuunnittelua, kuntotutkimuksia sekä projektinjohtoa ja valvontaa.

Yhteistyön tavoitteena on tukea ja edistää sopijaosapuolten strategiaa sekä niihin liittyvää toimintaa. IdeaStructuran tavoitteena on saavuttaa näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa ja siten varmistaa, että mahdollisimman moni opiskelijoista näkisi IdeaStructuran potentiaalisena vaihtoehtona työpaikkahakemusta kirjoittaessaan.

”Olemme tehneet perustamisestamme asti yhteistyötä Metropolian kanssa teettäen erilaisia harjoitus- ja opinnäytetöitä. Yhteistyö on johtanut monen nuoren insinöörin työllistymiseen yrityksessä. Parhaimmillaan yhdeltä luokalta on voitu palkata jopa viisi innostunutta asiantuntijaa. Myös erilaiset alaa kehittävät yhteiset kehitys- ja tutkimusprojektit ovat kiikarissa. Moni asiantuntijoistamme osallistuu jo nyt Metropolian järjestämiin erilaisiin koulutuksiin kuten YAMK-ohjelmaan tai RTA-ohjelmaan. Tälle suuntaukselle haetaan lisää pontta.”

IdeaStructura Oy, toimitusjohtaja Jyrki Jalli
IdeaStructura Oy:n kotisivut

ISS Palvelut Oy

Yhteistyön tavoitteena on tukea ISS Palvelut Oy:n kilpailukykyä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarjoamalla amk-tason insinöörikoulutus sen 30 työntekijälle sekä tarjota Metropolian opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja urapolkumahdollisuuksia. Tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa molempien tahojen asiantuntemuksen jakamisen ja avaa Metropolian opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia ja tapoja tutustua ISS Palvelujen toimintaan. Tällaisia yhteistyömuotoja ovat mm. opinnäytetyöt, opintojaksoyhteistyö esimerkiksi yritysvierailujen ja projektitoimeksiantojen muodossa.

”Meillä ISS:llä visionamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Marraskuussa yhteistyössä Metropolian kanssa käynnistetty ISS Insinööriohjelma on yksi konkreettinen tapa toteuttaa tätä visiota. Me erottaudumme kilpailijoistamme sillä, että voimme tarjota kaikki kiinteistön ja kiinteistön käyttäjien tarvitsemat palvelut yhtenä helposti hallittavana ja hyvin johdettuna pakettina. Se, mikä asiakkaille näyttäytyy helppoutena, syntyy rautaisesta ammattitaidosta, meidän nykyisten ja tulevien ammattilaistemme osaamisesta. Sitä – ammattitaitoa, sen kehittämistä ja vahvistamista – me haemme yhteistyöstä Metropolian kanssa.”

ISS Palvelut Oy, toimitusjohtaja Jukka Jäämaa
ISS Palvelut Oy:n kotisivut

Lidl Suomi

Meille Lidlille tärkeimpiä ovat ihmiset, rohkeus ja vastuu. Haluamme olla kaupan alan iloisin ja inspiroivin työpaikka, joka toimii maailmassa rohkeasti ja kantaa vastuuta ihmisistä ja yhteiskunnasta.

Lidliläisiä on yli 5 500. Olemme töissä ympäri Suomea yli 190 myymälässä, kolmessa jakelukeskuksessa ja pääkonttorilla.

Asiakaspalvelu myymälöissämme on Lidlin ydin. Logistiikan osaajamme varmistavat, että tavarat löytävät tiensä myymälöihimme ja ostoskoreihin tehokkaasti viikon jokaisena päivänä. Asiantuntijamme sen sijaan tukevat myymälöitämme ja jakelukeskuksiamme siinä, että tuotteet virtaavat sujuvasti jakelukeskuksista myymälöihin ja myymälöissämme asiakkaat tulevat onnellisiksi.

Työllistämme Lidl Suomessa yli 500 eri alojen asiantuntijaa, joten jatkuva vuoropuhelu eri alojen opiskelijoiden kanssa on tärkeä osa työnantajakuvamme rakennusta. Haluamme oppilaitosyhteistyössämme tuoda opiskelijoille mahdollisimman realistisen kuvan työelämästä, mutta toisaalta pysyä myös itse pulssilla siinä, millaisia toiveita ja odotuksia opiskelijoilla on työnantajille.”

Elina Salla, Employer Branding Specialist, Lidl Suomi

"Metropolia on monialainen ammattikorkeakoulu, mikä mahdollistaa meille erilaisten osaamisyhdistelmien hyödyntämisen. Vastavuoroisesti tarjoamme opiskelijoille tilaisuuksia kasvattaa käytännön työelämäosaamistaan. Meille on tärkeää olla läsnä opiskelijoiden opintaipaleella ja haluamme vaalia yhteistyön monimuotoisuutta olemalla aktiivinen yhteistyökumppani.”

Saila Salminen, HR-asiantuntija, Lidl Suomi

Iloinen, inspiroiva ja rohkea työpaikka: Tutustu Lidl Suomi -urasivuihin

Lue myös: Lidl Suomi ja Metropolia virallistivat kumppanuutensa työelämäyhteistyösopimuksella (3.6.2020)

 

Tutustu Lidl Suomi -esittelyvideoon

Lola & Lykke

Vuonna 2018 perustetun Lola&Lykken missiona on tukea äitien kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla heille räätälöityjä terveys- ja hyvinvointituotteita sekä -palveluita. Yritys kehittää äitiystuotteiden lisäksi digitaalisia neuvonta- ja ohjauspalveluja, ja on lisäksi tuomassa v. 2022 markkinoille kattavan äitiysterveyttä tukevan mobiiliapplikaation.

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Lola&Lykken tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa tarjoamalla erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, sekä tukea yrityksen toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien keinoin. Lisäksi Lola&Lykke antaa Metropolian opetus-, täydennyskoulutus ja palvelukäyttöön äitien raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen keskivartalon tukemiseen tarkoitettuja tukivöitä. Sopimuksen myötä kumppanit jakavat asiantuntijuuttaan ja edistävät molempien osapuolten strategisia tavoitteita. Yhteistyö laajenee tutkimukselliseen suuntaan vuonna 2022, kun Metropoliassa käynnistyy tutkimus äitiyden tukivöiden vaikutusten testaamiseksi.

”Hienoa, että pääsemme tekemään yhteistyötä äitien terveyden edistämiseksi. Kumppanuussopimus luo puitteet monipuoliseen yhteistyöhön ja mahdollistaa loistavasti tutkimus-ja asiantuntijatyön kytkemisen opetukseen”, sanoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

”Meistä on hienoa päästä toteuttamaan laajamittaista tutkimusyhteistyötä Metropolian kanssa, joka kulminoituu raskaana olevien sekä synnyttäneiden äitien interventiotutkimukseen. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin äitiysbrändin toimesta toteutettu, ja uskommekin yhteistyömme tuovan esiin Lola&Lykken juuria laadukkaan tutkimuksen, innovoinnin sekä suomalaisen terveydenhuollon huippuosaamisen parissa. Nyt käynnistyvä yhteistyö on täydellinen esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa kun kaikki ekosysteemin toimijat työskentelevät yhdessä”, sanoo Lola&Lykken toimitusjohtaja Laura McGrath.

www.lolalykke.com

Lujatalo Oy

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia ja tapoja tutustua Lujatalon toimintaan harjoittelu- ja työpaikkojen kautta sekä vahvistaa Lujatalon myönteistä työnantajakuvaa, että Metropolian arvostusta ammattilaisten opiskelupaikkana. Päämääränä on myös tehdä tiivistä tutkimus-ja kehitysyhteistyötä muun muassa tietomallinnuksen alueella.

”Lujatalo on merkittävä toimija pääkaupunkiseudun asunto-, toimitila- ja korjausrakentamisessa. Toivomme työllistävämme jatkossakin ammattitaitoisia rakentamisen teknisiä osaajia alueelta. Tulemme tekemään yhteistyötä Metropolian ja sen opiskelijoiden kanssa niin tiedon jaossa, alan kehittämisessä kuin opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja tarjoten. Myös opiskelun tukeminen erilaisin menetelmin on osa yhteistyötä. Luja-yhtiöt on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista ja Lujataloon opiskeluaikana jalansijan saaneella on erinomaiset edellytykset jatkaa työskentelyä Lujassa seurassa valmistumisen jälkeenkin."

Lujatalo Oy, henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen
Lujatalo Oy:n kotisivut


Uutinen 15.5.2019
Lujatalo ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään kestävän rakentamisen edistämiseksi

Uutinen 25.3.2020
Metropolian rakennusalan opiskelijat vierailulla Lujabetoni Oy:ssä

Metropolian yhteistyökumppani Luja-yhtiöt, mahdollistaa Metropolian rakennusalan opiskelijoille tutustumiskäyntejä konsernin eri toimialoihin. Luja-yhtiöihin kuuluvat betoniteollisuusyritys Lujabetoni Oy, rakennusyhtiö Lujatalo Oy sekä rakentamisen kuivatuotteita valmistava Fescon Oy.

Lujabetoni Oy valmistaa Järvenpäässä seinäelementtejä, ontelolaattoja sekä uutta välipohjatuotetta, Luja-Superlaattaa. Tehdasalueelle noussut valmisbetoniasema on käynnistetty alkuvuodesta ja tehdas on täydessä toimitusvalmiudessa palvelemaan niin pienrakentajan kuin isojen rakennuskohteiden valmisbetonitarpeita. Noin 200 Metropolian rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijaa tulee tutustumaan tehtaaseen osana betonitekniikan opintojaan. Ensimmäinen vierailu pidettiin 18.2.2020.

”Yritykselle on tärkeää olla oppilaitosyhteistyössä; korkeakoulussa tehtävien yritysesittelyjen ja koulutuksen lisäksi Lujabetoni Oy näkee tärkeänä tutustuttaa tulevia alan ammattilaisia betonielementtiteollisuutteen ja sen mahdollisuuksiin”, sanovat Risto-Matti Valta, Petteri Kiviranta ja Eero Hynynen Lujabetonista.

Opiskelijoita tutustumassa rakennustyömaalla ”Tehdasvierailut ovat erinomainen tapa saada käytännön näkökulmaa osaksi opintoja. Opiskelijoille syntyy näin hyvä käsitys elementtien valmistamisesta”, kertovat Metropolian Mika Lindholm ja Jouni Ruotsalainen.

Nokia Solutions and Networks Oy

Metropolia ja Nokia ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden työelämäharjoittelut, opinnäytetyöt ja erilaiset projektit ovat olleet merkittävä yhteistyön muoto. Useat opiskelijat ovat myös työllistyneet Nokiaan valmistumisensa jälkeen. Nokia on lisäksi Metropolia-säätiön perustajajäsen ja edelleen aktiivisesti mukana säätiön toiminnassa.

Yhteistyö sinetöitiin työelämäyhteistyösopimuksella 23.8.2021.

Lue lisää uutisesta: Nokia ja Metropolia virallistivat pitkän linjan kumppanuuden yhteistyösopimuksella

Nokian kotisivut

Nokia sosiaalisessa mediassa:

Novocam Medical Innovations Oy / Futudent

Futudent (TM) on Novocam Medical Innovation Oy:n kehittämä kuvantamisjärjestelmä hammaslääkärialalle. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja testata Futudent-kuvantamisjärjestelmän uusia toimintatapoja opetus-, ohjaus- ja asiakastyössä sekä kehittää täydennyskoulutuksen ja etäkoulutuksen palvelukonsepteja Futudentia hyödyntäen.

”Olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä Metropolian suunterveydenhuollon opetuksen kanssa. Tämän sopimuksen tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös muiden Metropolian yksiköiden kanssa. Kehitämme kliinisen hoito- ja opetusalan tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille, jotka vaativat monialaista osaamista. Uskon, että yhteistyö mahdollistaa Metropolian monialaisen osaamisen hyödyntämisen ja voimme tarjota mielenkiintoisia projekteja opiskelijoille."

”Keskitymme jatkossakin terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä kliinistä hoitotyötä tekevien kanssa. Teemme tätä yhteistyötä kansainvälisesti useiden yliopistojen kanssa, mutta on hienoa, että voimme kehittää menetelmiä ja tuotteita täällä Suomessa. Samalla voimme viedä maailmalle suomalaisen terveydenhuollon erinomaisia menetelmiä, erityisesti ennaltaehkäisevässä suun terveydenhoidossa."

Teemu Uusitalo, Chief Digital Officer, Futudent, Novocam Medical Innovations Oy
Novocam Medical Innovations Oy:n kotisivut

Peab Oy

Yhteistyöstä hyötyvät sadat opiskelijat ja rakennusalan ammattilaiset – ja heidän yhteisönsä

Kun Peab puhuu oppilaitosyhteistyöstä, kutsuu Metropolia samaa asiaa työelämäyhteistyöksi. Siinä onkin suunnilleen ainoa ero. Kaikesta muusta kumppanit ovat aika lailla samaa mieltä; yhteistyö yrityksen ja oppilaitoksen välillä tuo valtavasti hyvää molemmille osapuolille, ja koska kyseessä on kaksi isoa organisaatiota, hyötyjiä on molemmissa päissä useita satoja.

”On tärkeää, että yhteistyösopimukseen todella sitoudutaan, se näkyy kokonaisuudessa ja se on Peab-yhteistyön valtti. Tämä on todella vaikuttavaa tekemistä, josta opiskelijat ja työntekijät hyötyvät”, yliopettaja Mika Lindholm Metropoliasta sanoo.

Peab järjestää rakennusalan opiskelijoille kursseja muun muassa johtamisesta ja turvallisuudesta sekä tarjoaa harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia Metropolian opiskelijoille opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin. Päämääränä on jakaa molempien osapuolten asiantuntemusta sekä vahvistaa Metropolian arvostusta jatkuvan oppimisen kumppanina.

”Tuomme yritysten ja työelämässä olevien ihmisten näkemystä opiskelijoille. Siten lisäämme rakennusalan vetovoimaa ja alan houkuttelevuutta”, Peabin oppilaitosyhteistyöstä vastaava aluejohtaja Marko Rinkinen sanoo.

Metropolian opiskelijoille yritysvieraat ja -vierailut jäävät mieleen – niissä oikea työelämä sekoittuu sopivasti opintoihin. Vastaavasti tutut opiskelijat hakeutuvat mielellään Peabille harjoitteluun ja töihin, jolloin positiivinen ja toimiva kehä on valmis.

”Työelämäyhteistyö on myös sitä, että kun Peab tarvitsee spesiaalitietoa jostain tietystä asiasta, voimme mekin järjestää täsmäkoulutuksia”, Lindholm lisää.

Peabin Rinkinen ja Metropolian Lindholm ovatkin vuosien varrella kehittäneet useita uudenlaisia yhteistyökuvioita, jotka laajenevat ja syvenevät sitä mukaa, kun jommankumman osapuolen tarpeet vaativat.

”Tämä toimii ja elää nopeasti. Joku ottaa puhelimen käteen ja ehdottaa uutta kuviota – ja sitten lähdetään toteuttamaan”, kuvailee Lindholm Peabin ja Metropolian tapaa toimia.

”Pääkaupunkiseudulla Metropolia on merkittävin yhteistyökumppanimme ja yhteistyömme on ollut monipuolista ja hedelmällistä. Uskon, että tulevaisuudessakin opiskelijat pääsevät jatkamaan kehittymistään uudis-, korjaus- ja infrarakentamisen saralla Peabilla”, Marko Rinkinen sanoo.

Uramahdollisuudet Peabilla

Lue lisää Peabista ja uramahdollisuuksista Peabilla

Tutustu Peabin ja Metropolian yhteistyössä järjestämiin kursseihin

Lue, miten Peabin yksikönjohtajat ovat edenneet haalariharjoittelijasta ja diplomityöntekijästä Kunnon rakentaja -portaita pitkin nykyisiin tehtäviinsä: Kunnon rakentaja -portaita pitkin etenet Peabilla vaativampiin tehtäviin

Katso alta videoesittely Peabin Kunnon rakentaja -portaista

 


Metropolian rakentamisen projektinhallinnan opiskelijat Peabin työmaavierailulla Aleksis Kiven koulun peruskorjaustyömaalla

Uutinen 25.3.2020

Metropolian yhteistyökumppani Peab Oy järjestää Metropolian opiskelijoille monenlaisia oppimismahdollisuuksia työmaillaan. Rakennusmestariopiskelijat kävivät helmikuussa tutustumassa Jätkäsaaren uudisasuntotyömaahan. Rakentamisen projektinhallinnan opiskelijat kävivät vierailulla Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjaustyömaalla 26.2.2020 osana opintojaan. PEAB toimii Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjausurakassa pääurakoitsijana ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Aluejohtaja Marko Rinkinen toivotti opiskelijat tervetulleiksi tutustumiskäynnille, ja kertoi PEABin toimivan urakoitsijana sekä uudis- että korjauskohteissa. Kehitysinsinööri Katja Torniainen esitteli PEABin kehittämää kosteudenhallintakierrosta. Kosteudenhallintakierrosta kehitetään edelleen, mutta siitä on jo saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi diplomi-insinööri Roosa Närhi esitteli haastavan peruskorjaushankkeen sopimusjärjestelyitä ja teknisiä ratkaisuita. Esitysten jälkeen käytiin työmaakierroksella ja keskustelu opiskelijoiden kanssa oli vilkasta.

”PEAB Oy:lle on tärkeää olla oppilaitosyhteistyössä ja tutustuttaa tulevia alan ammattilaisia monipuolisesti rakentamisen projektinhallintaan ja työnjohtoon. Opiskelijat toimivat yrityksessä mm. harjoitteluissa sekä tekevät projekteja ja opinnäytteitä yritykseen. Lisäksi PEAB on ollut toteuttamassa opintojaksoa "Esimiehenä ja asiantuntijana rakennustyömaalla". Myös työmaavierailut ovat hyviä mahdollisuuksia oppimiseen”, sanoo aluejohtaja Marko Rinkinen.

”Työmaavierailut ovat erinomainen tapa saada käytännön näkökulmaa osaksi opintoja. Opiskelijoille syntyy näin hyvä käsitys rakentamisen projektinhallinnasta, haastavista urakkajärjestelyistä ja myös teknisistä asioista”, kertoo Metropolian yliopettaja Mika Lindholm.

 

Opiskelijoita rakennustyömaalla

Lue myös uutinen:
Metropolian rakennusalan opiskelijat perehtyivät johtamiseen ja itsensä kehittämiseen Peabin kurssilla

Katso alta videoesittely Peabin Kunnon rakentaja -portaista

Metropolian rakentamisen projektinhallinnan opiskelijat Peabin työmaavierailulla Aleksis Kiven koulun peruskorjaustyömaalla

Uutinen 25.3.2020

Metropolian yhteistyökumppani Peab Oy järjestää Metropolian opiskelijoille monenlaisia oppimismahdollisuuksia työmaillaan. Rakennusmestariopiskelijat kävivät helmikuussa tutustumassa Jätkäsaaren uudisasuntotyömaahan. Rakentamisen projektinhallinnan opiskelijat kävivät vierailulla Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjaustyömaalla 26.2.2020 osana opintojaan. PEAB toimii Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjausurakassa pääurakoitsijana ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Aluejohtaja Marko Rinkinen toivotti opiskelijat tervetulleiksi tutustumiskäynnille, ja kertoi PEABin toimivan urakoitsijana sekä uudis- että korjauskohteissa. Kehitysinsinööri Katja Torniainen esitteli PEABin kehittämää kosteudenhallintakierrosta. Kosteudenhallintakierrosta kehitetään edelleen, mutta siitä on jo saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi diplomi-insinööri Roosa Närhi esitteli haastavan peruskorjaushankkeen sopimusjärjestelyitä ja teknisiä ratkaisuita. Esitysten jälkeen käytiin työmaakierroksella ja keskustelu opiskelijoiden kanssa oli vilkasta.

”PEAB Oy:lle on tärkeää olla oppilaitosyhteistyössä ja tutustuttaa tulevia alan ammattilaisia monipuolisesti rakentamisen projektinhallintaan ja työnjohtoon. Opiskelijat toimivat yrityksessä mm. harjoitteluissa sekä tekevät projekteja ja opinnäytteitä yritykseen. Lisäksi PEAB on ollut toteuttamassa opintojaksoa "Esimiehenä ja asiantuntijana rakennustyömaalla". Myös työmaavierailut ovat hyviä mahdollisuuksia oppimiseen”, sanoo aluejohtaja Marko Rinkinen.

”Työmaavierailut ovat erinomainen tapa saada käytännön näkökulmaa osaksi opintoja. Opiskelijoille syntyy näin hyvä käsitys rakentamisen projektinhallinnasta, haastavista urakkajärjestelyistä ja myös teknisistä asioista”, kertoo Metropolian yliopettaja Mika Lindholm.

Opiskelijoita rakennustyömaalla

Lue myös uutinen:
Metropolian rakennusalan opiskelijat perehtyivät johtamiseen ja itsensä kehittämiseen Peabin kurssilla

Pilke Päiväkodit Oy

Yhteistyö liittyy oppimistoimintaan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä organisaatiolle tarjottaviin täydennyskoulutuksiin, valmennuksiin ja muihin kehittämispalveluihin.

”Työelämässä tarvitaan jatkuvasti uusia taitoja ja tietämystä tulevaisuuden vaatimuksista. Yhteistyö Metropolian kanssa mahdollistaa opiskelijan kosketuksen varhaiskasvatuksen arkeen ja samalla työyhteisö saa uusinta tietoutta ja taitoa oman osaamisen lisäämiseksi. Mielenkiintoista yhteistyöstä tekee mahdollisuus monialaisuuteen; toimintaterapeutit voivat harjoitella päiväkotiympäristössä ja työntekijät saavat vinkkejä tuen järjestämiseen arjessa. Uskon, että Pilke sekä Metropolia hyötyvät monialaisen ammatillisuuden jakamisesta."

Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen

”Yhteistyön myötä saamme ajantasaista tietoa muun muassa eri opintokokonaisuuksista ja opintojen painotuksista sekä opiskelijoiden odotuksista ja toiveista tulevaisuuden työn ja työnantajan suhteen. Opiskelijoiden tuoreet ajatukset ja kehitysideat esimerkiksi opinnäytetöiden ja harjoittelujaksojen kautta ovat erityisen tervetulleita ja niiden avulla pystymme mahdollisesti kehittämään toimintojamme. Yhteistyön kautta pystymme parantamaan näkyvyyttämme työnantajana ja toiveenamme on löytää Metropolian kautta juuri niitä oikeita tulevaisuuden työntekijöitä meille.”

Pilke päiväkotien henkilöstöjohtaja Reija Ketoja

Pilke Päiväkodit Oy:n kotisivut
Katso myös Pilke-lastenhoitopalvelut

Respecta Oy

Respecta tarjoaa palveluita ja apuvälineitä, jotka auttavat ihmisiä säilyttämään ja ylläpitämään liikunta- ja toimintakykyä sekä itsenäisyyttä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja elämään täysipainoista elämää tarjoamalla ammattitaitoista palvelua ja korkealaatuisia apuvälineratkaisuja.

Olemme terveydenhuollon ammattilaisten kumppani ja aktiivinen osa kuntoutuksen hoitoketjua. Ammattitaitoamme on arvioida asiakkaan toimintakykyä ja tarjota käyttäjän tarpeisiin sopiva apuvälineratkaisu, jolla parannetaan hänen elämänlaatuaan. Osana ratkaisua tarjoamme laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Tarjoamme myös terveydenhuollon ammattilaisille apuvälineitä ja tukipalveluita, joiden avulla he suoriutuvat omasta työstään tehokkaammin ja turvallisemmin.

Respecta on Suomen johtava apuvälinealan toimija, jolla on 15 toimipistettä sekä vastaanotot n. 20 sairaalassa, terveyskeskuksessa ja kuntoutuslaitoksessa ympäri Suomen. Meillä on noin 170 työntekijää ja liikevaihtomme on noin 32 miljoonaa euroa.

Respecta on osa Ottobock HealthCaren globaalia klinikka- ja palveluverkostoa. Ottobock Group työllistää yli 7000 työntekijää yli 50 maassa. Saksalaisen perheyhtiön liikevaihto on yli 1 miljardia euroa.

Respectan kotisivut

Uutinen 17.3.2021: Respecta ja Metropolia yhteistyöhön kuntoutusalan kehittämiseksi

Setlementtiasunnot Oy

”Setlementtiasunnot on ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen vuokrataloyhtiö - tuotamme ihmisille ja ympäristölle hyvinvointia. Metropolia-yhteistyömme tavoitteena on kehittää asuntorakentamiseen ratkaisuja, joissa ekologisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat tulevat huomioiduksi yhä paremmin. Tavoitteenamme on käynnistää rakennushankkeissamme kehitys- ja innovaatioprojekteja, joissa asukkaidemme tarpeet tulevat yhä paremmin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Opiskelijat voivat tarjota asukkaillemme myös hyvinvointipalveluja ja samalla harjoitella tulevaa ammattiaan."

Setlementtiasuntojen toimitusjohtaja Heli Kotilainen

”Ensimmäisessä yhteistyöhankkeessamme, Kontulan opiskelija-asuntojen rakennushankkeessa, työpajailimme yhdessä Metropolian opiskelijoiden kanssa ja saimme runsaasti ajatuksia hankkeen käytännön toteutukseen. Talosta tulee nyt käyttäjiensä näköinen."

Setlementtiasuntojen kehityspäällikkö Marja Mesimäki

Tutustu Setlementtiasunnot Oy:n verkkosivustoon

Uutinen 7.10.2020: Setlementtiasuntojen ja Metropolian yhteistyöllä tuoreita avauksia yhteisölliseen, ekologiseen ja kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen

Sitowise Group Oyj

Meillä Sitowisessä työskentelee ainutlaatuinen joukko rakennetun ympäristön asiantuntijoita. On insinööriä, devaajaa, maantieteilijää, sosiologia, biologia ja monia muita.

Kun me suunnittelemme, koodaamme, laadimme selvitystä, valvomme työmaata tai johdamme hankkeita, meidän jokaisen elinympäristö, tilat ja talot, kadut ja infra toimivat turvallisemmin ja kestävämmin. Näemme kättemme jäljen – tekemäämme työtä on kaikkialla ympärillämme. Niin, tämä on melko kokonaisvaltaista hommaa, joten yhteistyö eri toimijoiden, kuten Metropolian, kanssa on meille luontevaa ja tärkeää.

Me sitowiseläiset haluamme, että joka kymmenes meistä on opiskelija. Siksi me tarjoamme opiskelijoille monia polkuja päätyä yhdeksi meistä - parhaaseen seuraan. Ai miksi? Se tuo meille uusinta oppia ja tuoreita ajatuksia. Samalla varmistamme, että konkarimme voivat siirtää osaamisensa uusille tekijöille ja ala kehittyy. Silloin toimintamme on vastuullista ja tulevaisuus entistäkin älykkäämpi. Tutustu Opiskelijan Sitowiseen!

Ajan hermolla oleminen ja uuden oppiminen on meille itsestään selvää. Siksi Metropolia on meille oiva kumppani: henkilöstön täydennyskoulutus on meille tärkeää. Mutta tärkeää on myös osaamisen jakaminen. Siksi meidän huippuasiantuntijamme osallistuvat Metropolian koulutusten järjestämiseen esimerkiksi opettajan pöydän takaa.

Meillä on tapana sanoa: "ainutlaatuisia ihmisiä, yhdessä merkityksellisiä". Se pätee meihin sitowiseläisiin, mutta myös tekemiseemme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kun eri tahojen tai alojen asiantuntijat kokoontuvat saman pöydän ääreen, syntyy jotain uutta – jotain merkittävää. Innovaatioita, tehokkaampia toimintatapoja, yhteistyötä. Fiksumpaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Olemmehan me The Smart City Company.

Olisiko meillä jotain yhteistä? Kuulemme siitä mielellämme! Nettisivujemme kautta saat viestisi perille.

Hymyilevä henkilö kädet takin taskussa, taustalla kaupunkiympäristöä piirroskuvana.

Soste ry

Tavoitteena on edistää molempien osapuolten asiantuntemusta vahvistamalla SOSTE ry:n järjestömielikuvaa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukemalla sen toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin. Tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa SOSTE ry:n jäsenistön tarpeita palvelevia täydennyskoulutuksien kehittämisen ja täten lisää Metropolian tarjoamien täydennyskoulutusten näkyvyyttä jäsenille.

”Yhteistyö Metropolian kanssa tarjoaa SOSTE:lle ja sen jäsenkentälle yhteistyö- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Toivomme, että myös opiskelijat löytävät sosiaali- ja terveysjärjestöt. Järjestöt voivat tarjota harjoittelupaikkoja sekä tutkimus- ja kehittämiskohteita opinnäytetöihin ja innovaatioprojekteihin. Järjestö voi olla myös monen Metropolian opiskelijan tuleva työpaikka. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelee tällä hetkellä noin 50 000 henkilöä."

SOSTE ry, johtaja Anne Knaapi
SOSTE ry:n kotisivut

Lue blogi yhteistyöstä Soste ry:n sivuilta "Mitä kaikkea voimmekaan tehdä yhdessä!"

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy

Yhteistyön päämääränä on tukea ja edistää kumppanien strategisia tavoitteita sekä niihin liittyvää toimintaa esimerkiksi erilaisten opiskelijatöiden, hankeyhteistyön ja muunlaisen asiantuntemuksen jakamisen kautta. Yhteistyön myötä Topcon antaa Metropolian opetus- että klinikkatoiminnan käyttöön silmänpohjakameran.

“Olemme iloisia yhteistyöstä Metropolian kanssa – pääsemme hyödyntämään alan opiskelijoiden osaamista ja viimeisintä tietämystä optometriasta osana ratkaisujemme kehittämistä ja markkinointia. Toivomme, että hyötyjä saadaan molemmin puolin, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan alalla käytössä oleviin laite- ja softaratkaisuihin jo opiskeluaikana."

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy, Ville Wuotila, Executive Vice President

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy:n kotisivut

Vahanen International Oy

Yhteistyön keskiössä on muun muassa pätevyyksiin tähtäävien valmennusten järjestäminen, opinnäyteyhteistyö ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö. Sopimuksen myötä Vahasen asiantuntijoiden käyttöä vahvistetaan tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa. Metropolia puolestaan toimii Vahasen toiminnan ja osaamisen kehittämisen sparraajana ja täydennyskoulutuksen tarjoajana.

”Meillä on rakentamisen suunnittelumenetelmistä ja käytännöistä uusinta näkemystä, jonka haluamme välittää ajantasaisesti alan opiskelijoiden eli mahdollisten tulevien työntekijöidemme tietoon. Vaikka insinöörien työttömyysaste on huomattavasti laskenut, kiivaasti kehittyvä ala vaatii kysynnän kohtaamiseksi jatkuvaa uudistumista, täydennyskoulutusta ja työssä oppimista. Vahanen-yhtiöillä on pitkät perinteet opiskelijoita työelämään motivoivassa yhteistyössä Metropolian kanssa, ja sopimuksen myötä voimme jatkaa perinnettä entistä tavoitteellisemmin ja tuloksekkaammin."

Vahanen-yhtiöt, konsernijohtaja Risto Räty

”Vahanen-yhtiöissä korostetaan yhdessä tekemistä ja jokaisen oikeutta onnistua työssään, ja näitä arvoja haluamme välittää myös alan opiskelijoille. Opiskelijat tarvitsevat yhteyksiä työelämään, ja yhteistyösopimus antaa niiden tarjoamiseen entistä paremmat mahdollisuudet.".

Vahanen-yhtiöt, henkilöstöpäällikkö Sari Peltola

Vahanen International Oy:n kotisivut