Työelämäyhteistyösopimus tuo systemaattisuutta ja
helppoutta monialaiseen yritysyhteistyöhön

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on syventää ja monipuolistaa yhteistyötä yrityksen ja Metropolian välillä sekä
tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista.

Kirjaamme tekemiset yhteistyön vuosikelloon, jossa sovimme  

Tule kumppaniksemme — yrityksesi ehdoilla, Metropolian johdolla!

Yritysyhteistyö
Ota yhteyttä

Asiakkuuspäällikkö
Katariina Rönnqvist
p. 050 359 9363
katariina.ronnqvist [at] metropolia.fi

Katariina Rönnqvist

Tutustu työelämäkumppaneihimme ja tekemäämme yhteistyöhön

Ahlsell Oy

Yhteistyön tavoitteena on tarjota Metropolian opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua Ahlsellin toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta ja tehdä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä lisätä molempien osapuolten vaikuttavuutta yhteisen viestinnän keinoin.

”Kumppanuustoimintamalli on hieno tapa edistää yrityksen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyö on parhaimmillaan aito win-win-win -tilanne opiskelijalle, oppilaitokselle ja yritykselle. Haluamme tarjota opiskelijoille eri vaihtoehtoja tutustua työelämään ja toimintaamme ja vieläpä mahdollisimman laadukkaasti ja tavoitteellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hyvien resurssien takaamista opiskelijalle, olipa kyse sitten työvälineistä tai työn ohjauksesta.

Haluamme lähteä liikkeelle harkitusti, pienin, mutta varmoin askelin. Tavoitteenamme on lisätä Ahlsellin sekä koko teknisen tukkukaupan toimialan tunnettuutta.”

Ahlsell Oy, henkilöstöjohtaja Anna Saksi
Ahlsell Oy:n kotisivut

Assemblin Oy

Yhteistyön päämääränä on edistää molempien osapuolten asiantuntemusta, tarjota erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia kuten mm. projektitoimeksiantoja, asiantuntijaluentoja ja yritysvierailuja, sekä tukea Assemblin Oy:n toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin.   

”Assemblin on sitoutunut strategiassaan palkkaamaan nuoria tekijöitä, niin että tulevaisuuden tekijät pääsevät heti kiinni työelämään innostavassa ja ohjatussa työympäristössä. Talotekniikka-ala on muuttumassa ja haluamme tarjota opiskelijoille tietotaitoja sekä tietysti itse pysyä ajan tasalla alamme viimeisimmästä tuulista innovatiivisten opiskelijoiden avulla. Odotan innolla yhteistyötämme Metropolian kanssa."

Assemblin Oy, toimitusjohtaja Magnus Eriksson
Assemblin Oy:n kotisivut

Caverion

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on muun muassa tarjota Metropolian opiskelijoille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia tutustua ja osallistua Caverionin toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä, vahvistaa molempien organisaatioiden asiakas- ja työnantajamielikuvaa sekä tukea toiminnan ja henkilöstön kehittämistä Caverionin strategian mukaisesti. 

”Käytännönläheisenä teknologiatalona haluamme toimia alamme opiskelijoiden kasvattajaseurana yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja olla osa sitä polkua, jolta nuoret ponnistavat maailmalle. Täydennyskoulutus, osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammatillinen kasvu ovat tärkeitä myös omalle henkilöstöllemme. Teknologinen kehitys on tällä hetkellä nopeaa ja rakennetun ympäristön ratkaisuissa korostuu erityisesti digitaalisuuden, energiatehokkuuden ja energianhallinnan asiantuntijuus. Näen, että strategiamme tavoitteet heijastuvat hyvin laajentuvassa yhteistyössämme Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.”

Caverion Suomi, divisioonajohtaja Ville Tamminen

”Yhteistyömme Metropolian kanssa on jatkunut yli 10 vuotta ja teimme yhteistyötä myös sen edeltäjän EVTEK:n kanssa sekä ammattiin valmistuvien opiskelijoiden että oman henkilöstömme täydennyskoulutuksen merkeissä. Aiemmin toteutettujen yhteistyömuotojen lisäksi näen monia uusia alueita, muun muassa kyberturvallisuuden, kansainvälisyyden ja ympäristöluokituksiin liittyvät asiat, joissa voimme käynnistää yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.”

Caverion Suomi, henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen
 

Caverionin kotisivut

Caverion sosiaalisessa mediassa:

Lue myös: Metropolia ja Caverion tiivistävät yhteistyötään (19.5.2020)
 

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 16 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance

Destia Oy

Yhteistyön tavoitteena on lisätä infra-alan kiinnostavuutta vahvistamalla Destian työnantajamielikuvaa erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia tarjoamalla sekä tukea Destian toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin.

”Destian tavoitteena on yhteistyön avulla lisätä koko infra-alan tunnettavuutta rakennusalan opiskelijoiden parissa. Infra-ala on tulevaisuuden toimiala, joka tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä  töitä nuorille moniosaajille, josta viestii myös Destian uusi missio ”Pohjoisen elämän yhdistäjä.”

Destia Oy, Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksikön johtaja Minna Heinonen
Destia Oy:n kotisivut

ErgoMedi Ltd

ErgoMedi on Metropolian suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden Gunilla Taddeon ja Marianne Granlundin Startup-yritys. Jo opintojensa aikana he kehittelivät käytännönläheistä ideaa suuhygienistien työn helpottamiseksi. Innovaatiotyön tuloksena syntyi ErgoFinger-imukärki. ErgoFinger-keksintö on niittänyt mainetta ja saanut palkintoja ja se on patentoitu laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Yhteistyön tavoitteena on jakaa ErgoMedin omistajien asiantuntemusta opiskelijoille opintojaksoyhteistyössä sekä tarjota suun terveydenhuollon opiskelijoille mahdollisuus oppia käyttämään ErgoFinger-imukärkeä osana opintoja. Lisäksi tarkoituksena on tehdä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti.

”ErgoMedi ja uusi innovatiivinen ErgoFinger-imukärki tarvitsevat arvostettuja puolestapuhujia ja referenssejä, joten yhteistyö Metropolian kanssa tarjoaa Start-up vaiheessa olevalle yritykselle tärkeää näkyvyyttä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Etenkin kansainvälinen aspekti näkyvyydessä on erityisen tärkeää uskottavan ja luotettavan yrityskuvan luomisessa, kun rakennetaan liiketoiminnan kansainvälistä kasvua. Lisäksi yhteistyössä suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kanssa ErgoMedin on mahdollista tehdä yhteistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, esimerkiksi opinnäytetöiden tiimoilta, jolloin yrityksellä on hieno mahdollisuus vaikuttaa alan ammatilliseen kehittymiseen."

ErgoMedi Ltd, Gunilla Taddeo
ErgoMedin kotisivut

Ernst&Young Oy

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Ernst & Young:n myönteistä työnantajakuvaa mm. tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä edistää opiskelijoiden työelämälähtöistä osaamisen kehittymistä, verkostoitumista sekä työllistymistä.  Ernst & Young on erityisen kiinnostunut yhteistyöstä liiketalouden ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmien kanssa sekä brändinäkyvyydestä.

”Toivomme Ernst & Young:n ja Metropolian yhteistyön mahdollistavan sen, että tulevaisuuden osaajat ja työpaikat kohtaavat jo kampuksilla.”

Ernst & Young, Head of Recruitment & Employer Branding Finland Helena Lampinen
Ernst & Youngin kotisivut

Footlife Oy

”Yhteistyö Metropolian kanssa on Footlife Oy:lle erittäin odotettu ja tärkeä asia. Tiesimme etukäteen Metropolialla olevan osaamista jalkaterveyteen ja alan opettamiseen liittyen. Nähdessämme uuden Myllypuron kampuksen tilat, meille avautui ajatus siitä, mitä kaikkea voimme yhdessä tehdä jalkaterveyden eteen. Yhteistyö tuo meille mahdollisuuden kehittää uusia välineitä ja koulutuksia. Varsinkin Metropolian Minno-projektilta odotamme paljon. Haluamme tehdä töitä tulevien jalkaterveyden ammattilaisten kanssa”

Footlife Oy, Ahto Kärnä ja Kai Toivonen

26.8.2020: Metropolia ja Footlife Oy sopimusyhteistyöhön jalkaterveyden edistämiseksi

Footlife Oy:n kotisivut

 

Granlund Oy

Yhteistyön tavoitteena on edistää yhteistyöhön ja tietomallintamiseen perustuvia suunnittelu- ja toteutustapoja ja kiinteistöjen digitaalista elinkaarihallintaa. Metropolia tukee Granlundin toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin. Granlund puolestaan vahvistaa työnantajakuvaansa opiskelijoiden parissa muun muassa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia. 

”Metropolia-yhteistyö on tärkeää Granlundille monella tavalla. Haluamme osaltamme tuoda opiskelijoille konkreettista kuvaa talotekniikan asiantuntijatoiminnan mahdollisuuksista ja kehittää yhdessä alaa eteenpäin. Yhteistoiminnassa osaamme etsiä uusia mahdollisuuksia digitalisoituvassa maailmassa."

Granlund Oy, toimitusjohtaja Pekka Metsi
Granlund Oy:n kotisivut

Helen Oy

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa tarjota Metropolian opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua ja osallistua Helenin toimintaan, jakaa yhteistä asiantuntemusta esimerkiksi tutkimus- ja kehitysyhteistyön saralla, vahvistaa molempien organisaatioiden asiakas- ja työnantajamielikuvaa sekä tukea toiminnan ja henkilöstön kehittämistä Helenin strategian mukaisesti.

”Olemme tehneet pitkään yhteistyötä etenkin Metropolian energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen kanssa. Haluamme nyt laajentaa ja systematisoida yhteistyötämme Metropolian monialaisuutta ja käytännön työelämäosaamista hyödyntäen. Meillä Helenillä on maailmanluokan osaajia ja tarvitsemme myös jatkossa ihmisiä, joilla on kokonaisvaltaista toimialaymmärrystä ja erilaisia osaamisyhdistelmiä. Yhteistyösopimuksella nostamme kumppanuutemme uudelle tasolle."

Helen Oy, johtaja Rauha Bato-Liukkonen

”Meillä Helenissä on maailmanluokan osaamista, mutta emme kuitenkaan tyydy siihen, miten teemme asioita nyt, vaan nostamme rimaa itse – jatkuvasti. Visiomme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville. Sen tekemiseen tarvitsemme jatkuvasti lisää uusia osaajia.”

Helen Oy, HR-asiantuntija Sirpa Lonkio

Helen Oy:n kotisivut

HUR Oy Ab

Paineilmatekniikkaan perustuvia kuntoilu- ja kuntoutuslaitteita valmistava HUR Oy Ab ja Metropolia ovat solmineet kumppanuussopimuksen 12.2.2020. Yhteistyöllä tuetaan HUR:n toiminnan kehittämistä mm. innovaatioprojektien, hankeyhteistyön ja opinnäytetöiden keinoin. Metropolialle yhteistyö avaa mahdollisuuksia hyödyntää HUR:in asiantuntijuutta esimerkiksi Metropolian opintojaksoilla, tapahtumissa sekä koulutuksen kehittämisprojekteissa.

Yhteistyön myötä HUR Oy on varustanut Metropolian kuntoutusalan oppimistoiminnan käyttöön älykkään laitekokonaisuuden Myllypuron kampukselle. Kuntosali toimii samalla referenssikohteena ja tukee HUR:in yritysmielikuvaa toimialansa huippuosaajana.

HUR Oy Ab, Toimitusjohtaja Mats Manderbacka
HUR Oy Ab:n kotisivut

IBM Finland

IBM:n ja Metropolian yhteistyö lisää opiskelijoiden yhteyksiä työelämään ja edesauttaa heidän työllistymistään, kun he pystyvät hyödyntämään jo opiskelujen aikana IBM:n uusinta teknologiaa ja asiantuntijoiden huippuosaamista. IBM Academic Initiativen puitteissa IBM:n ratkaisut ja kurssimateriaalit saadaan vapaasti ei-kaupalliseen opetus- ja tutkimuskäyttöön.

”On innostavaa aloittaa yhteistyö Metropolian kanssa. Olemme päässeet toteamaan opiskelijoiden kiinnostuksen uusia innovaatioita ja teknologian hyödyntämistä kohtaan jo opetusyhteistyön aikana ennen varsinaisen yhteistyösopimuksen solmimista. Koemme, että osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen eri muodoissa on yhtä tärkeää kuin uuden teknologian kehitys. Asiantuntijaluentojen lisäksi jaamme myös IBM:n teknologiaa ja ratkaisuja ei-kaupalliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön."

Maarit Palo, IBM Suomen yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja
Oy IBM Finland Ab:n kotisivut

Lue blogi yhteistyöstä IBM:n sivuilta "Metropolia & IBM – Vuosi yhdessä"

IdeaStructura Oy

IdeaStructura Oy on nopeasti kasvava asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen rakentamisen ja korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita kuten rakennesuunnittelua, kuntotutkimuksia sekä projektinjohtoa ja valvontaa.

Yhteistyön tavoitteena on tukea ja edistää sopijaosapuolten strategiaa sekä niihin liittyvää toimintaa. IdeaStructuran tavoitteena on saavuttaa näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa ja siten varmistaa, että mahdollisimman moni opiskelijoista näkisi IdeaStructuran potentiaalisena vaihtoehtona työpaikkahakemusta kirjoittaessaan.

”Olemme tehneet perustamisestamme asti yhteistyötä Metropolian kanssa teettäen erilaisia harjoitus- ja opinnäytetöitä. Yhteistyö on johtanut monen nuoren insinöörin työllistymiseen yrityksessä. Parhaimmillaan yhdeltä luokalta on voitu palkata jopa viisi innostunutta asiantuntijaa. Myös erilaiset alaa kehittävät yhteiset kehitys- ja tutkimusprojektit ovat kiikarissa. Moni asiantuntijoistamme osallistuu jo nyt Metropolian järjestämiin erilaisiin koulutuksiin kuten YAMK-ohjelmaan tai RTA-ohjelmaan. Tälle suuntaukselle haetaan lisää pontta.”

IdeaStructura Oy, toimitusjohtaja Jyrki Jalli
IdeaStructura Oy:n kotisivut

ISS Palvelut Oy

Yhteistyön tavoitteena on tukea ISS Palvelut Oy:n kilpailukykyä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarjoamalla amk-tason insinöörikoulutus sen 30 työntekijälle sekä tarjota Metropolian opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja urapolkumahdollisuuksia. Tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa molempien tahojen asiantuntemuksen jakamisen ja avaa Metropolian opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia ja tapoja tutustua ISS Palvelujen toimintaan. Tällaisia yhteistyömuotoja ovat mm. opinnäytetyöt, opintojaksoyhteistyö esimerkiksi yritysvierailujen ja projektitoimeksiantojen muodossa.

”Meillä ISS:llä visionamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Marraskuussa yhteistyössä Metropolian kanssa käynnistetty ISS Insinööriohjelma on yksi konkreettinen tapa toteuttaa tätä visiota. Me erottaudumme kilpailijoistamme sillä, että voimme tarjota kaikki kiinteistön ja kiinteistön käyttäjien tarvitsemat palvelut yhtenä helposti hallittavana ja hyvin johdettuna pakettina. Se, mikä asiakkaille näyttäytyy helppoutena, syntyy rautaisesta ammattitaidosta, meidän nykyisten ja tulevien ammattilaistemme osaamisesta. Sitä – ammattitaitoa, sen kehittämistä ja vahvistamista – me haemme yhteistyöstä Metropolian kanssa.”

ISS Palvelut Oy, toimitusjohtaja Jukka Jäämaa
ISS Palvelut Oy:n kotisivut

Lidl Suomi

Yhteistyön päämääränä on tukea ja edistää osapuolten strategisia tavoitteita sekä niihin liittyvää toimintaa. Sopimus sisältää kumppanuutta niin opiskeluun, tutkimus- ja kehitystyöhön kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen.

"Yhteistyön tavoitteena on tukea opiskelijoiden osaamista, työllistymistä ja hyvinvointia sekä kertoa opiskelijoille Lidlin monipuolisista uramahdollisuuksista. Uskomme, että esimerkiksi työharjoitteluiden ja erilaisten projektitöiden avulla voimme kehittää niin opiskelijoiden työelämäosaamista kuin saada myös itse tuoreita näkökulmia liiketoimintamme kehittämiseen.”

Lidl Suomi, henkilöstöpäällikkö Sanna Rainio

"Metropolia on monialainen ammattikorkeakoulu, mikä mahdollistaa meille erilaisten osaamisyhdistelmien hyödyntämisen. Vastavuoroisesti tarjoamme opiskelijoille tilaisuuksia kasvattaa käytännön työelämäosaamistaan. Meille on tärkeää olla läsnä opiskelijoiden opintaipaleella ja haluamme vaalia yhteistyön monimuotoisuutta olemalla aktiivinen yhteistyökumppani.”

Lidl Suomi, HR-asiantuntija Saila Salminen

Iloinen, inspiroiva ja rohkea työpaikka: Tutustu Lidl Suomi -urasivuihin

Lue myös: Lidl Suomi ja Metropolia virallistivat kumppanuutensa työelämäyhteistyösopimuksella (3.6.2020)

Tutustu Lidl Suomi -esittelyvideoon

Lujatalo Oy

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia ja tapoja tutustua Lujatalon toimintaan harjoittelu- ja työpaikkojen kautta sekä vahvistaa Lujatalon myönteistä työnantajakuvaa, että Metropolian arvostusta ammattilaisten opiskelupaikkana. Päämääränä on myös tehdä tiivistä tutkimus-ja kehitysyhteistyötä muun muassa tietomallinnuksen alueella.

”Lujatalo on merkittävä toimija pääkaupunkiseudun asunto-, toimitila- ja korjausrakentamisessa. Toivomme työllistävämme jatkossakin ammattitaitoisia rakentamisen teknisiä osaajia alueelta. Tulemme tekemään yhteistyötä Metropolian ja sen opiskelijoiden kanssa niin tiedon jaossa, alan kehittämisessä kuin opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja tarjoten. Myös opiskelun tukeminen erilaisin menetelmin on osa yhteistyötä. Luja-yhtiöt on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista ja Lujataloon opiskeluaikana jalansijan saaneella on erinomaiset edellytykset jatkaa työskentelyä Lujassa seurassa valmistumisen jälkeenkin."

Lujatalo Oy, henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen
Lujatalo Oy:n kotisivut


Uutinen 15.5.2019
Lujatalo ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään kestävän rakentamisen edistämiseksi

Uutinen 25.3.2020
Metropolian rakennusalan opiskelijat vierailulla Lujabetoni Oy:ssä

Metropolian yhteistyökumppani Luja-yhtiöt, mahdollistaa Metropolian rakennusalan opiskelijoille tutustumiskäyntejä konsernin eri toimialoihin. Luja-yhtiöihin kuuluvat betoniteollisuusyritys Lujabetoni Oy, rakennusyhtiö Lujatalo Oy sekä rakentamisen kuivatuotteita valmistava Fescon Oy.

Lujabetoni Oy valmistaa Järvenpäässä seinäelementtejä, ontelolaattoja sekä uutta välipohjatuotetta, Luja-Superlaattaa. Tehdasalueelle noussut valmisbetoniasema on käynnistetty alkuvuodesta ja tehdas on täydessä toimitusvalmiudessa palvelemaan niin pienrakentajan kuin isojen rakennuskohteiden valmisbetonitarpeita. Noin 200 Metropolian rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijaa tulee tutustumaan tehtaaseen osana betonitekniikan opintojaan. Ensimmäinen vierailu pidettiin 18.2.2020.

”Yritykselle on tärkeää olla oppilaitosyhteistyössä; korkeakoulussa tehtävien yritysesittelyjen ja koulutuksen lisäksi Lujabetoni Oy näkee tärkeänä tutustuttaa tulevia alan ammattilaisia betonielementtiteollisuutteen ja sen mahdollisuuksiin”, sanovat Risto-Matti Valta, Petteri Kiviranta ja Eero Hynynen Lujabetonista.

Opiskelijoita tutustumassa rakennustyömaalla”Tehdasvierailut ovat erinomainen tapa saada käytännön näkökulmaa osaksi opintoja. Opiskelijoille syntyy näin hyvä käsitys elementtien valmistamisesta”, kertovat Metropolian Mika Lindholm ja Jouni Ruotsalainen.

Novocam Medical Innovations Oy / Futudent

Futudent (TM) on Novocam Medical Innovation Oy:n kehittämä kuvantamisjärjestelmä hammaslääkärialalle. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja testata Futudent-kuvantamisjärjestelmän uusia toimintatapoja opetus-, ohjaus- ja asiakastyössä sekä kehittää täydennyskoulutuksen ja etäkoulutuksen palvelukonsepteja Futudentia hyödyntäen.

”Olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä Metropolian suunterveydenhuollon opetuksen kanssa. Tämän sopimuksen tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös muiden Metropolian yksiköiden kanssa. Kehitämme kliinisen hoito- ja opetusalan tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille, jotka vaativat monialaista osaamista. Uskon, että yhteistyö mahdollistaa Metropolian monialaisen osaamisen hyödyntämisen ja voimme tarjota mielenkiintoisia projekteja opiskelijoille."

”Keskitymme jatkossakin terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä kliinistä hoitotyötä tekevien kanssa. Teemme tätä yhteistyötä kansainvälisesti useiden yliopistojen kanssa, mutta on hienoa, että voimme kehittää menetelmiä ja tuotteita täällä Suomessa. Samalla voimme viedä maailmalle suomalaisen terveydenhuollon erinomaisia menetelmiä, erityisesti ennaltaehkäisevässä suun terveydenhoidossa."

Teemu Uusitalo, Chief Digital Officer, Futudent, Novocam Medical Innovations Oy
Novocam Medical Innovations Oy:n kotisivut

Peab Oy

Tavoitteena on vahvistaa PEAB:n myönteistä työnantajakuvaa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukea PEAB:n toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin. Päämääränä on jakaa molempien osapuolten asiantuntemusta sekä vahvistaa Metropolian arvostusta jatkuvan oppimisen kumppanina.

”PEAB on panostanut pitkäjänteisesti oppilaitosyhteistyöhön ja tarjonnut opiskelijoille kesätöiden, harjoittelun ja opinnäytetöiden kautta avautuneita urapolkuja PEAB:ssa. Pääkaupunkiseudulla Metropolia on ehdottomasti merkittävin yhteistyökumppanimme ja yhteistyömme on ollut monipuolista ja hedelmällistä. Olemme erittäin iloisia saamastamme positiivisesta palautteesta koskien Metropoliassa järjestämäämme kurssia. Uskon, että tulevaisuudessakin opiskelijat pääsevät jatkamaan kehittymistään uudis-, korjaus- ja infrarakentamisen saralla PEAB:ssa."

PEAB:n Etelä-Suomen aluejohtaja Marko Rinkinen
Peab Oy:n kotisivut

 

Uutinen 25.3.2020
Metropolian rakentamisen projektinhallinnan opiskelijat PEABin työmaavierailulla Aleksis Kiven koulun peruskorjaustyömaalla

Metropolian yhteistyökumppani Peab Oy järjestää Metropolian opiskelijoille monenlaisia oppimismahdollisuuksia työmaillaan. Rakennusmestariopiskelijat kävivät helmikuussa tutustumassa Jätkäsaaren uudisasuntotyömaahan. Rakentamisen projektinhallinnan opiskelijat kävivät vierailulla Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjaustyömaalla 26.2.2020 osana opintojaan. PEAB toimii Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjausurakassa pääurakoitsijana ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Aluejohtaja Marko Rinkinen toivotti opiskelijat tervetulleiksi tutustumiskäynnille, ja kertoi PEABin toimivan urakoitsijana sekä uudis- että korjauskohteissa. Kehitysinsinööri Katja Torniainen esitteli PEABin kehittämää kosteudenhallintakierrosta. Kosteudenhallintakierrosta kehitetään edelleen, mutta siitä on jo saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi diplomi-insinööri Roosa Närhi esitteli haastavan peruskorjaushankkeen sopimusjärjestelyitä ja teknisiä ratkaisuita. Esitysten jälkeen käytiin työmaakierroksella ja keskustelu opiskelijoiden kanssa oli vilkasta.

”PEAB Oy:lle on tärkeää olla oppilaitosyhteistyössä ja tutustuttaa tulevia alan ammattilaisia monipuolisesti rakentamisen projektinhallintaan ja työnjohtoon. Opiskelijat toimivat yrityksessä mm. harjoitteluissa sekä tekevät projekteja ja opinnäytteitä yritykseen. Lisäksi PEAB on ollut toteuttamassa opintojaksoa "Esimiehenä ja asiantuntijana rakennustyömaalla". Myös työmaavierailut ovat hyviä mahdollisuuksia oppimiseen”, sanoo aluejohtaja Marko Rinkinen.

”Työmaavierailut ovat erinomainen tapa saada käytännön näkökulmaa osaksi opintoja. Opiskelijoille syntyy näin hyvä käsitys rakentamisen projektinhallinnasta, haastavista urakkajärjestelyistä ja myös teknisistä asioista”, kertoo Metropolian yliopettaja Mika Lindholm.

Opiskelijoita rakennustyömaalla

Lue myös uutinen:
Metropolian rakennusalan opiskelijat perehtyivät johtamiseen ja itsensä kehittämiseen Peabin kurssilla

 

Pilke Päiväkodit Oy

Yhteistyö liittyy oppimistoimintaan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä organisaatiolle tarjottaviin täydennyskoulutuksiin, valmennuksiin ja muihin kehittämispalveluihin.

”Työelämässä tarvitaan jatkuvasti uusia taitoja ja tietämystä tulevaisuuden vaatimuksista. Yhteistyö Metropolian kanssa mahdollistaa opiskelijan kosketuksen varhaiskasvatuksen arkeen ja samalla työyhteisö saa uusinta tietoutta ja taitoa oman osaamisen lisäämiseksi. Mielenkiintoista yhteistyöstä tekee mahdollisuus monialaisuuteen; toimintaterapeutit voivat harjoitella päiväkotiympäristössä ja työntekijät saavat vinkkejä tuen järjestämiseen arjessa. Uskon, että Pilke sekä Metropolia hyötyvät monialaisen ammatillisuuden jakamisesta."

Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen

”Yhteistyön myötä saamme ajantasaista tietoa muun muassa eri opintokokonaisuuksista ja opintojen painotuksista sekä opiskelijoiden odotuksista ja toiveista tulevaisuuden työn ja työnantajan suhteen. Opiskelijoiden tuoreet ajatukset ja kehitysideat esimerkiksi opinnäytetöiden ja harjoittelujaksojen kautta ovat erityisen tervetulleita ja niiden avulla pystymme mahdollisesti kehittämään toimintojamme. Yhteistyön kautta pystymme parantamaan näkyvyyttämme työnantajana ja toiveenamme on löytää Metropolian kautta juuri niitä oikeita tulevaisuuden työntekijöitä meille.”

Pilke päiväkotien henkilöstöjohtaja Reija Ketoja

Pilke Päiväkodit Oy:n kotisivut

Sitowise Oy

Yhteistyön keskiössä on rakennusalan nykyisten toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden tuottaminen alalle, työvoiman saatavuuden parantaminen sekä ajankohtaisten jatko- ja pätevöitymiskoulutusten kehittäminen ja tuottaminen. Yksi keskeinen yhteistyön tavoite on löytää työelämän tarpeisiin vastaava kaista Sitowisen henkilöstön osaamisen edelleen kehittämiseen. Tarkoituksena on myös vahvistaa mielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa Sitowisesta systemaattisesti alan parasta työpaikkaa rakentavana työnantajana muun muassa erilaisten yhteisten tapahtumien avulla.

Lue lisää yhteistyöstä:

Sitowise ja Metropolia hakevat tiiviillä yhteistyöllä osaavaa työvoimaa rakennusalalle (28.8.2018)

Rakennusalan opiskelijat ja ammattilaiset kohtasivat Sitowise-päivässä (14.3.2019)

Sitowise Oy:n kotisivut

Soste ry

Tavoitteena on edistää molempien osapuolten asiantuntemusta vahvistamalla SOSTE ry:n järjestömielikuvaa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukemalla sen toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin. Tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa SOSTE ry:n jäsenistön tarpeita palvelevia täydennyskoulutuksien kehittämisen ja täten lisää Metropolian tarjoamien täydennyskoulutusten näkyvyyttä jäsenille.

”Yhteistyö Metropolian kanssa tarjoaa SOSTE:lle ja sen jäsenkentälle yhteistyö- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Toivomme, että myös opiskelijat löytävät sosiaali- ja terveysjärjestöt. Järjestöt voivat tarjota harjoittelupaikkoja sekä tutkimus- ja kehittämiskohteita opinnäytetöihin ja innovaatioprojekteihin. Järjestö voi olla myös monen Metropolian opiskelijan tuleva työpaikka. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelee tällä hetkellä noin 50 000 henkilöä."

SOSTE ry, johtaja Anne Knaapi
SOSTE ry:n kotisivut

Lue blogi yhteistyöstä Soste ry:n sivuilta "Mitä kaikkea voimmekaan tehdä yhdessä!"

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy

Yhteistyön päämääränä on tukea ja edistää kumppanien strategisia tavoitteita sekä niihin liittyvää toimintaa esimerkiksi erilaisten opiskelijatöiden, hankeyhteistyön ja muunlaisen asiantuntemuksen jakamisen kautta. Yhteistyön myötä Topcon antaa Metropolian opetus- että klinikkatoiminnan käyttöön silmänpohjakameran.

“Olemme iloisia yhteistyöstä Metropolian kanssa – pääsemme hyödyntämään alan opiskelijoiden osaamista ja viimeisintä tietämystä optometriasta osana ratkaisujemme kehittämistä ja markkinointia. Toivomme, että hyötyjä saadaan molemmin puolin, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan alalla käytössä oleviin laite- ja softaratkaisuihin jo opiskeluaikana."

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy, Ville Wuotila, Executive Vice President

Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy:n kotisivut

Vahanen International Oy

Yhteistyön keskiössä on muun muassa pätevyyksiin tähtäävien valmennusten järjestäminen, opinnäyteyhteistyö ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö. Sopimuksen myötä Vahasen asiantuntijoiden käyttöä vahvistetaan tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa. Metropolia puolestaan toimii Vahasen toiminnan ja osaamisen kehittämisen sparraajana ja täydennyskoulutuksen tarjoajana.

”Meillä on rakentamisen suunnittelumenetelmistä ja käytännöistä uusinta näkemystä, jonka haluamme välittää ajantasaisesti alan opiskelijoiden eli mahdollisten tulevien työntekijöidemme tietoon. Vaikka insinöörien työttömyysaste on huomattavasti laskenut, kiivaasti kehittyvä ala vaatii kysynnän kohtaamiseksi jatkuvaa uudistumista, täydennyskoulutusta ja työssä oppimista. Vahanen-yhtiöillä on pitkät perinteet opiskelijoita työelämään motivoivassa yhteistyössä Metropolian kanssa, ja sopimuksen myötä voimme jatkaa perinnettä entistä tavoitteellisemmin ja tuloksekkaammin."

Vahanen-yhtiöt, konsernijohtaja Risto Räty

”Vahanen-yhtiöissä korostetaan yhdessä tekemistä ja jokaisen oikeutta onnistua työssään, ja näitä arvoja haluamme välittää myös alan opiskelijoille. Opiskelijat tarvitsevat yhteyksiä työelämään, ja yhteistyösopimus antaa niiden tarjoamiseen entistä paremmat mahdollisuudet.".

Vahanen-yhtiöt, henkilöstöpäällikkö Sari Peltola

Vahanen International Oy:n kotisivut