Myllypuron kampus - Hyvinvoinnin rakentajien kampus

Myllypuron kampus on hyvinvoinnin rakentajien kampus. Se on avoin elämälle ja uusille kohtaamisille. Kampus kokoaa ihmiskeskeisen osaamisen, jossa hyvinvointia, terveellistä tulevaisuutta ja rakennettua ympäristöä kehitetään yhdessä.

Noin 6000 opiskelijan ja 500 työntekijän kampus on Metropolian neljästä kampuksesta suurin. Kampus synnyttää alueelle avoimen oppimisen verkoston, joka sykkii elinvoimaa Itä-Helsinkiin, ja areenan, jossa voi luoda yhdessä uutta.

360-virtuaaliesittely

Myllypuron kampuksen virtuaaliesittelyssä voit pyörittää kuvaa hiirellä 360 astetta ja navigoida nuolilla seuraavaan tilaan.

Kuva Myllypuron kampuksen aulasta virtuaalikierroksen näkymässä.

Tutkinto-ohjelmat Myllypuron kampuksella

Myllypuron kampuksella toimii useita tekniikan, erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan tutkinto-ohjelmia sekä Metropolian sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmat.

Kulkuyhteydet Myllypuron kampukselle

Myllypuron kampus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Itä-Helsingissä, Kehä I:n eli Myllymestarin tien ja Myllypurontien välissä.

Rakennus koostuu neljästä talosta, joilla on kirjaintunnus sekä sisustuksessa ja sisäopasteissa näkyvä tunnusväri:

 • A-talo on keltainen
 • B-talo on sininen
 • C-talo on punainen
 • D-talo on oranssi

Kampukselle on kolme sisäänkäyntiä. A- ja B-talojen välisessä yhdyskäytävässä sijaitseva sisäänkäynti on sisäpihalla. C- ja D-talojen välisissä yhdyskäytävässä sijaitseva sisäänkäynti on Myllypurontien puolella. Kolmas sisäänkäynti on D-taloon aukiolta metroasemaa vastapäätä.

Kuvan sisältö avattu sivun tekstissä kuvan yläpuolella.

Esteettömyys Myllypuron kampuksella

Saapuminen

Myllypuron kampuksen esteettömät autopaikat sijaitsevat parkkihallissa, jonne on kulku Myllypurontien (Myllypurontie 1, Helsinki) puolelta. Parkkihalliin mentäessä on oven edustalla ovipuhelin, jolla saa yhteyden aulapalveluun oven avaamista varten.

0-kerroksessa on yksi esteetön autopaikka. K-kerroksessa on kolme esteetöntä autopaikkaa. Esteettömät autopaikat on merkitty sinisellä pyörätuolisymboliopasteella. Autopaikat sijaitsevat lähellä sisäänkäyntiä, josta on kulku hisseille. Sisäänkäynnillä on ovipuhelin, jolla saa yhteyden aulapalveluun oven avaamista varten. Ovipuhelin on noin 1,4 m korkeudella.

Myllypuron kampuksella on kolme sisäänkäyntiä. Myllypurontien (Myllypurontie 1, Helsinki) puoleisen sisäänkäynnin edessä on saattoliikenteelle tilaa pysähtymiselle.

Sisäänkäynti

Myllypuron kampuksen kaikki kolme sisäänkäyntiä ovat esteettömiä. C- sisäänkäynti on Myllypurontien puolella ja B- ja D- sisäänkäynnit ovat Myllyruuhenpolun puolella. Sisäänkäyntien ovissa on sähköiset avausmekanismit. Sisäänkäyntien edustat ovat tasaisia.

Sisätilat

Aulapalvelu sijaitsee heti oikealla, kun saavutaan rakennukseen Myllypurontien puoleiselta C- sisäänkäynniltä. Saavuttaessa rakennukseen Myllyruuhenpolun puolelta metroa vastapäätä olevasta D-sisäänkäynnistä, on aulapalvelu suoraan edessä käytävän päässä. Tämän sisäänkäynnin läheisyydessä on myös kohokartta. Aulapalvelun pisteellä ei ole induktiosilmukkaa.

Kampuksen lattiassa on kohoraita ja ensimmäisessä kerroksessa kohoraita ohjaa mm. aulapalveluun, esteettömään wc-tilaan ja hisseille

Myllypuron kampus on liikkumisympäristön näkökulmasta esteetön. Kaikkiin tiloihin on esteetön kulku. Myllypuron kampukselta löytyy useampi hissi ja jokaiseen kerrokseen on hissiyhteys.

Metropolia-salissa on induktiosilmukka ja kuuluvuuskartta.

Esteetön wc

Ensimmäisessä kerroksessa on kolme esteetöntä wc-tilaa. A- ja B-osissa on jokaisessa kerroksessa esteetön wc-tila. Alla tarkemmat tiedot kahdesta esteettömästä wc-tilasta.

C-osan ensimmäisen kerroksen wc-tila sijaitsee aulapalvelun takana. Esteettömässä wc-tilassa on vapaata tilaa min. 80 cm wc-istuimen molemmilla puolilla. Tukikaiteet on kiinnitetty seinään.

B-osan ensimmäisen kerroksen esteettömässä wc-tilassa on vapaata tilaa min. 80 cm wc-istuimen molemmilla puolilla. Tukikaiteet on kiinnitetty seinään.

Lisätietoja Myllypuron kampuksen esteettömyydestä

Aulapalvelut:
p. 040 193 7758
aulapalvelut.myllypuro [at] metropolia.fi (aulapalvelut[dot]myllypuro[at]metropolia[dot]fi)

Kartta

Muuta

Eläimiä ei pääsääntöisesti saa tuoda kampukselle.

Myllypuron kampus ja kestävä kehitys

Myllypuron kampusrakennus on suunniteltu ja toteutettu suunnitteluajankohdan mukaisen hyvän tasoisen matalaenergiarakentamisen ja kestävän rakentamisen periaatteilla. Kampuksen suunnittelussa yksi ekologisen ajattelun piirre on ollut kampuksen muuntojoustavuus ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuus, sitä on korostettu ratkaisuissa ja varmistettu rakennuksen pitkäaikainen käytettävyys.

Kampuksen käyttäjien hyvinvointiin on panostettu oppimisympäristöissä ja muissa tiloissa.

Kampusrakennusta käytetään rakennusalan oppimisympäristönä. Kampus toimii uusien taloteknisten ratkaisujen kehittämisalustana.

Myllypuron kampuksella on käytössä uusiutuva sähkö, kuten kaikissa Metropolian kiinteistöissä. Myllypurossa on myös käytössä seuraavia energiajärjestelmiä kaukolämmön lisäksi:

 • aurinkosähkö
 • maalämpö - opetuskäytössä, mahdollisuus käyttää kiinteistön jäähdytykseen
 • aurinkolämpö - aurinkokeräimiä, osittain kiinteistön, osittain opetuksen käytössä
 • lämpöpumput - hybridilämpöpumput, kytketty lämmönjakohuoneeseen
 • vesikiertotakka opetuskäytössä ja
 • pellettikattila opetuskäytössä.

Kampuksen suunnittelussa ja rakentamisessa käytettiin BREEAM International New Construction 2013 -järjestelmän Good-tason mukaisuutta, mutta kiinteistöllä ei ole sertifiointia. Käytössä on osassa kampusta Emphatic Building digitaalinen kaksonen ohjelma (BEM) lämpötilan, ilmankosteuden, hiilidioksidipitoisuuden ja tyhjien tilojen tarkkailuun.

Kampuksella on viherpiha, viherkatto ja viherseinä. Kampuksella on LED-valaistus, ja suurimmaksi osaksi automaattiset valaisimet. Suurin osa WC-pöntöistä ja hanoista ovat vähäkulutuksisia. Kampuksella on sähköauton latauspisteitä. Kampus on esteetön.

Tilojen tehokas käyttö on tärkeä ekologinen näkökulma. Tiloja vuokrataan oman toiminnan lisäksi ulkopuolisille käyttäjille ja omille työntekijöille, jolloin ne ovat mahdollisimman suuren osan ajasta käytössä. Pandemia-aikana Myllypuron kampus on toiminut koronarokotusasemana.

Metropolialla on kestävän kehityksen tiekartta, ja tavoitteena olla hiilineutraali korkeakoulu 2030. Tiekartan mukaan mm. lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta sekä edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja resurssitehokkuutta kaikessa toiminnassamme (ml. tilankäyttö, jätehuolto, veden kulutus). Tiekartassa on ekologisten lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmia.

Myllypuron kampuksen rakentaminen

Kampuksen ensimmäinen vaihe, A-talo, otettiin käyttöön tammikuussa 2019. Kampukselle muutti noin 3000 opiskelijaa ja 250 työntekijää. Kampuksen toisen vaiheen B-, C- ja D-talot avattiin tammikuussa 2020.

Rakennuksen noin 40 000 huoneistoneliömetriä sijoittuvat tiiviisti tontille liikuntakeskus Liikuntamyllyn ja Kehä 1:n kupeeseen osin metroradan päälle. Pääosin kuusikerroksisen rakennuksen alle on valmistunut paikoitustiloja henkilöstön ja vieraiden käyttöön.

Kampuksella on koulutustoimintaan tarvittavia liikunta-, terapia- ja laboratoriotiloja. Modernit kirjaston palvelut sekä Terveys- ja hyvinvointipalvelut tulevat myös asukkaiden käyttöön.

Kampuksen rakentaminen ajoittui vuosille 2016-2019. Kampuksen peruskivi muurattiin syyskuussa 2016, ja louhinta- ja maanrakennusurakat valmistuivat helmikuussa 2017. Rakentamista jatkoivat YIT Rakennus Oy ja taloteknisiä töitä Quattroservices Oy. Kampuksen A-talon rakentaminen eteni harjakorkeuteen joulukuussa 2017, ja A-talo avattiin käyttöön tammikuussa 2019. Loppuosa kampuksesta, B-, C- ja D-talot, luovutettiin Metropolialle 17.10.2019 ja avattiin opiskelijoille ja yleisölle tammikuussa 2020.

Faktat

 • laajuus n 41 000 htm2, 56 000 brm2
 • rakennuttaja Kiinteistö Oy Myllypuron kampus / Helsingin kaupunki
 • päätetty Helsingin kaupungin valtuustossa 5.5.2015
 • kustannusarvio 165 M€
 • valmistuminen kahdessa vaiheessa 11/2018 ja 10/2019
 • käyttöönotto vaiheittain 2018-2020
 • pääsuunnittelija Rainer Mahlamäki
 • suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Lisätietoja

Kampushankkeen projektijohtaja
Simo Hoikkala
p. 050 366 0545
simo.hoikkala [at] metropolia.fi (simo[dot]hoikkala[at]metropolia[dot]fi)

Muut kampukset

Arabian kampus

Luovien tekijöiden kampus Helsingin Arabianrannassa tuo yhteen kulttuurialojen tekijät.

Karamalmin kampus

Älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampus sijaitsee Espoon Karamalmilla.

Myyrmäen kampus

Myyrmäen kampuksella työskennellään vihreän teknologian ja bisneksen ytimessä.