Rakennusalan tietotekniikka - Construction Information Technology, Bachelor's Degree

Digitalisaation merkitys rakennusalalla kasvaa jatkuvasti maailmanlaajuisesti ja samalla myös tarve rakennusinsinööreille, joilla on erityisosaamista tietotekniikassa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Tulisiko sinusta yksi heistä?

Tutkintonimike
Bachelor of Engineering
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille.

Opiskelu

Rakennusalan tietotekniikan tutkinto-ohjelman pääpaino on tietotekniikan rakennetun ympäristön sovelluksissa, kuten rakennustietojen mallintaminen (BIM), digitaaliset kaksoset, algoritmiavusteinen suunnittelu, yhteiset dataympäristöt sekä tiedonkeruu olemassa olevista rakennuksista skannaus- ja sensoriteknologialla.

Tutkinto-ohjelmassa tietotekniikan aiheet on integroitu rakennesuunnittelun ja muiden ammattiaineiden opintoihin. Sen lisäksi että tutkinto-ohjelma tarjoaa rakennesuunnittelijan kompetenssin, ohjelma antaa edellytykset vastata rakennusalan digitalisointiin, vihreään siirtymään sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin liittyviin haasteisiin.

Tämä tutkinto-ohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat rakennusinsinööreiksi vahvalla digitaalisella ja IT-osaamisella. Mikäli olet puhtaasti kiinnostunut tietotekniikasta, tutustu ohjelmiimme Tietotekniikka (AMK) tai Information Technology (BEng).

Opintojen sisältö

Ohjelma koostuu perusluonnontieteen sekä rakennustekniikan ammattiaineiden kursseista. Lisäksi kurssiohjelmassa on vahva painotus rakentamista ja rakennettua ympäristöä tukevilla digitaalisilla sovelluksilla. Osa opinnoista suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa työharjoittelun, innovaatioprojektien ja opinnäytetöiden muodossa. Työelämäyhteistyö takaa, että opinnäytetöiden aiheet pysyvät tuoreina ja hyödyllisinä sekä opiskelijoille että yrityksille, joiden toimeksiantoina ne tehdään.

 • Perusopinnot 40 op
 • Ammattiopinnot 115 op
  • Rakennustekniikan ammattiopinnot 70 op
  • Tietojenkäsittelyn perusteet 15 op
  • Digitaalinen rakennusala 30 op
 • Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
 • Monialainen innovaatioprojekti 10 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Ura- ja jatko-opintomahdollisuudet

 • Rakennesuunnittelutöiden lisäksi koulutusohjelma antaa valmiudet sijoittua seuraaville aloille:
 • rakennustietomallinnus
 • laadunvalvonta- ja koordinointi
 • algoritmiavusteinen suunnittelu
 • analyysi (elinkaarilaskelmat, energiasimulointi, kustannus- ja määrälaskenta)
 • projektien tiedonhallinta
 • yhteistyöalustojen hallinta
 • ohjelmistojen käyttöönotto ja koulutus
 • data-analyysi
 • tekoälyratkaisujen luominen
 • digitaalisten kaksosten rakentaminen ja ylläpito

Rakennusalan tietotekniikka -tutkinto-ohjelman opintojen suorittamisen jälkeen voi Metropoliassa jatkaa opintoja saman alan syventävillä opinnoilla YAMK-ohjelmassa Rakennusalan tietotekniikka (YAMK) tai erikoistua kansainväliseen projektihallintaan YAMK-ohjelmassa Construction and real Estate Management (ConREM).

Kysy lisää opinnoista

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Construction Information Technology -opintojen aloitus

Ohjeet julkaistaan englanninkielisellä sivulla.