Koulutusmahdollisuudet ja osaamisen täydentäminen maahanmuuttajille

Metropolia tarjoaa mahdollisuuden opiskella uutta ja inspiroivaa, vahvistaa ammatillista osaamista ja hakea tutkintokoulutukseen. Koulutusvalikoimassa on myös erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia.

Täydennä osaamistasi ja opiskele Metropoliassa

Suomen kielen kurssit

Kehitä suomen kielen osaamistasi! Valitse sinulle sopivat kurssia laajasta valikoimastamme.

Bioanalytiikan pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla bioanalyytikon / laboratoriohoitajan Bachelor-tason tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna bioanalyytikkona Suomessa

Fysioterapeutin pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna fysioterapeuttina Suomessa.

Kätilön pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla kätilön tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna kätilönä Suomessa.

Röntgenhoitajan pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla vastaavan Bachelor-tason tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna röntgenhoitajana Suomessa.

Sairaanhoitajien pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla Bachelor-tason sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille, jotka hakevat Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sairaanhoitajana Suomessa.

Taloushallinnon Career Boost -ohjelma syksy 2023

Taloushallintoalan lisäopinnot ja suomen kieltä talousalan korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

Ukrainan pakolaisille

Avoin AMK tarjoaa maksuttomasti opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja polkuopintoja Ukrainasta pakeneville henkilöille.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Haluatko hakea opiskelemaan suomen kielellä suomalaiseen ammattikorkeakouluun? Metropolia tarjoaa sinulle korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Opetus on suomeksi.

Hae tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan

Metropoliassa voit opiskella liiketalouden, kulttuurin, teknologian sekä sosiaali- ja terveysalaa. Voit suorittaa alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintoja on sekä suomeksi että englanniksi.

Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa

Metropolian avoimessa AMKissa voit opiskella runsaasti erilaisia opintoja suomen ja englannin kielellä.

Avoimen AMK:n NonStop-verkko-opinnot

Opiskele joustavasti oman aikataulusi mukaan tieto- ja viestintätekniikan avoimen AMK:n verkko-opinnoissa.

Korkeakouludiplomit ja opintokokonaisuudet

Päivitä tai syvennä osaamistasi vastaamaan työelämän tarpeita avoimen AMK:n korkeakouludiplomeilla tai muilla laajemmilla opintokokonaisuuksilla.

Aiemmin käynnistyneet Career Boost -opinnot

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskusprojektissa (2020-2023) toteutetut automaatiobisneksen Career Boost -ohjelma, Kiinteistö- ja rakennusalan Career Boost -ohjelma, Career Boost Sairaanhoitajien pätevöitymisohjelma, Career Boost ICT pätevöitymisohjelma ovat päättyneet. Taloushallinnon Career Boost -ohjelma on käynnissä, eikä siihen voi enää hakea.

Career Boost Automaatiobisnes

Koulutus on päättynyt

Automaatiobisneksen Career Boost -ohjelma on suunnattu sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijoille, jotka haluavat täydentää ja päivittää osaamistaan työllistyäkseen alan tehtäviin Suomessa. Opintoihin sisältyy muuan muassa

 • teollisuuden sovellusten ja laitteistojen ohjelmointi
 • datanhallintaaja -analytiikkaa
 • projektityöskentely
 • ongelmanratkaisuun datan avulla
 • koneoppimis- ja keinoälysovellukset.
 • ammatillinen suomen kieli

Ohjelmaan sisältyvää osaamista tarvitaan esimerkiksi automaatioinsinöörin/-asiantuntijan, tuotantoinsinöörin/-päällikön, järjestelmäasiantuntijan ja kunnossapidon asiantuntijan tehtävissä Suomessa. Ohjelma lisää alakohtaista suomen kielen osaamista sekä alan verkostoitumismahdollisuuksia. .

Toteutustapa, rakenne ja ajoitus

 • Opetuskieli: suomi, mutta materiaalia myös englanniksi
 • max. 12 kk, max. 60 opintopistettä
 • Toteutusmuoto: verkko-opiskelu ja lähiopetus osin ryhmässä, osin itsenäisesti

Opinnot, joista sinulle valitaan parhaiten soveltuvat

 • Teollisuuden ohjelmistotekniikka ja IoT-projekti 10 op, ohjelmointi 10 op, säätötekniikka ja matematiikka 10 op, innovaatioprojekti ja työturvallisuus 10 op
 • Ammatillinen suomi (max. 15 op)
 • Työssä oppiminen (max. 10 op)
 • Lisäksi pääset kehittämään urataitojasi sekä verkostoitumista paikallisten työnantajien kanssa

Ohjelmakohtaiset valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. teknikko tai insinööri, tai soveltuvin osin myös työkokemuksen kautta saatu asiantuntijatason osaaminen
 • Kielitaitovaatimus: vähintään B1-tason osaaminen suomen kielessä, lisäksi hyvä englannin kielen osaaminen
 • Hyvät matemaattiset taidot
 • Lisäksi yllä mainitut kaikkien ohjelmien yhteiset kriteerit

Career Boost Kiinteistö- ja rakennusala

Koulutus on päättynyt

Kiinteistö- ja rakennusalan Career Boost -ohjelma on suunnattu ulkomailla alan korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttaneille, jotka haluavat täydentää alan ammatillista osaamistaan, kehittää suomen kielen taitoaan ja laajentaa alan suomalaisen toimintaympäristön tuntemusta. Opiskelu tapahtuu suomeksi.

Ohjelma täydentää osaamista suomalaisista rakentamismääräyksistä, suunnitteluperusteiden ja rakennushankkeiden käytännöistä sekä rakennushankkeiden tietomallintamisesta. Suomen kielen opinnot tukevat valmiuksia toimia alan suomenkielisessä työympäristössä. Ohjelmaan sisältyy lisäksi uravalmennusta ja työelämäverkostoitumista.

Ohjelman tavoitteena on lisätä koulutettujen maahanmuuttaneiden valmiuksia työllistyä Suomessa kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijatehtäviin suunnittelun, rakentamisen sekä kiinteistöpalveluiden tehtäväalueilla.

Hakuvaiheen alussa on keskustelu alan lehtorin kanssa, jossa kartoitetaan hakijan taustaan sopivat kurssit.

Kurssivalikoima

Kesä/syksy 2022

Syksyn 2022 kurssit, etä- ja lähiopetus Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1, Helsinki

Toteutus ja aikataulu

 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojen aloitus: kesä/syksy 2022
 • Opintojen suorittaminen: max. 31.12.2022 saakka
 • Laajuus: 5-35 opintopistettä
 • Toteutusmuoto:
  • itsenäiset verkko-opinnot (puurakentamisen kurssit)
  • etä- ja lähiopetus Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1, Helsinki
 • Opinnot ovat maksuttomia

  Ohjelmakohtaiset valintakriteerit

  • Ulkomailla suoritettu soveltuva kiinteistö- tai rakennusalan korkeakoulututkinto esim. rakennusalan insinööri tai diplomi -insinööri, rakennusmestari tai rakennusarkkitehti
  • Vieraskielinen (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
  • Vähintään B1-tason suomen kielen taito (eurooppalainen kielitaidon arvioinnin viitekehitys CEFR)

  Lisätiedot

  simhe [at] metropolia.fi

  Career Boost Sairaanhoitajien pätevöitymisohjelma

  Koulutus on päättynyt

  Career Boost Sairaanhoitajien pätevöitymisohjelma on kohdennettu ulkomailla sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille maahanmuuttaneille, joiden tavoitteena on saada Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna sairaanhoitajana Suomessa.

  Ohjelmaan sisältyy
  • Neuvonta ja ohjaus sairaanhoitajaksi pätevöitymiseen ja hakuprosessiin
  • Valviran sairaanhoitajaksi pätevöitymiseen määräämät lisäopinnot ja harjoittelut
  • Ammatillisen suomen kielen opintoja
  • Uravalmennusta ja työelämäyhteistyötä
  Opinnot suoritetaan Valviran määräyksen mukaisesti, sisältäen yleensä 25-40 op
  • Kolme simulaatiokertaa, kliiniset harjoittelut (vähintään 8 op), loppukoe (1 op)
  • Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, lääkehoito, kliininen hoitotyö
  • Ohjaus ja ammatillinen suomi (max. 8 op)
  • Harjoittelujaksot työelämässä (8-12 vkoa tai muu Valviran määräämä laajuus)

  Opinnot täydentävät kliinisiä taitoja, joita tarvitaan vanhuksen, aikuisen, nuoren, lapsen ja perheen hoitotyössä sekä somaattisella että psykiatrisella puolella Suomessa Valviran vaatimusten mukaisesti.

  Opinnot ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista. Ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi Valvira vaatii myös osoituksen riittävästä suomen kielen taidosta (Opetushallituksen koordinoima keskitason YKI-testi vähintään tuloksella 3, valtionhallinnon kielitutkinto tai toisen asteen koulutus suomen kielellä).

  Toteutus ja aikataulu
  • Laajuus: 25-40 opintopistettä Valviran määräyksen mukaisesti
  • Opetuskieli: suomi
  • Opintojen ajankohta: Aloitus kerran kuukaudessa lukukauden aikana, opintojen eteneminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti
  • Kesto: keskimäärin max 12 kk, voi vaihdella Valviran vaatimista lisäopinnoista ja harjoittelumäärästä riippuen
  • Toteutusmuoto: verkkopainotteinen monimuotoinen opiskelu, lähipäiviä Metropolian Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki), harjoittelut työelämässä
  • Aloituspaikat: max. 40 vuodessa
  Ohjelmakohtaiset valintakriteerit
  • Ulkomailla suoritettu soveltuva Bachelor-tason sairaanhoitajan tutkinto
  • Vieraskielinen (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
  • Asuinkunta Suomessa
  • Kielitaitovaatimus: Vähintään B1-tason suomi (eurooppalainen kielitaidon arvioinnin viitekehitys CEFR)
  • Huom. ohjelman harjoitteluyhteistyö työnantajien kanssa keskittyy pääkaupunkiseudulle. Mikäli osallistuja haluaa tehdä Valviran määräämät harjoittelut pääkaupunkiseudun ulkopuolella, tulee harjoittelupaikka hankkia itsenäisesti. Harjoittelupaikkaa etsiessäsi huomioithan myös, että Metropolia Ammattikorkeakoulu ei maksa ohjausmaksuja harjoittelusta työnantajalle.
  Lisätiedot

  simhe [at] metropolia.fi

  Mikäli haluat ohjausta ja neuvoa urasuunnitteluun, ilmoittaudu SIMHE-uraohjauskeskusteluun.

  Career Boost ICT

  Haku koulutukseen on päättynyt.

  Englanninkielinen ICT-alan Career Boost -ohjelma on suunnattu soveltuvan korkeakoulutuksen ulkomailla suorittaneille vieraskielisille työnhakijoille, jotka haluavat täydentää ja päivittää ICT-alan osaamistaan ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa työllistyäkseen Suomessa. Mahdollisuus myös suomen kielen opintoihin.

  Ohjelma antaa valmiuksia toimia erilaisissa ICT-alan asiantuntijatehtävissä taustasta riippuen, kuten front-end- tai full-stack-ohjelmistokehittäjänä, verkko-, solution achitect-, IT tai järjestelmäasiantuntijana tai laatujärjelmien tai testauksen parissa.

  Ohjelman sisältö

  • Alan asiantuntijan tekemä osaamisen kartoitus
  • Opinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Valittavana kursseja yli 70 ICT-kurssin valikoimasta: ohjelmistokehitys, pilvipalvelut, verkot ja palvelimet, kyberturvallisuus, tekoäly ja koneoppiminen
  • Uravalmennusta ja työnhaun tukea
  • Työnantajayhteistyötä ja pääsy työnhaun Jobteaser-verkkoportaaliin
  • Tutustu Career Boost in ICT -ohjelman kurssivalikoimaan

  Toteutus ja aikataulu

  • Opetuskieli englanti
  • Opintojen aloitus: non-stop
  • Kesto 2-4 kk, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan
  • Itsenäinen verkko-opiskelu
  • Opinnot ovat maksuttomia

  Valintakriteerit

  • Ulkomailla suoritettu ICT-alan tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
  • Englannin kielen taito B1 tai parempi (eurooppalainen kielitaidon arvioinnin viitekehitys CEFR)
  • Työtön
  • Vieraskielinen (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
  • Kotipaikkakunta Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kerava

  Career Boost Taloushallinto

  Seuraava koulutus alkaa 14.8.2023.

  Ilmoittaudu

  Varaa SIMHE-ohjauskeskustelu täyttämällä ilmoittautumislomake verkossa (Eventilla)

  Lisätietoja opintojen tarkemmista sisällöistä ja totetutuksesta: lehtori Niklas Visanko, niklas.visanko [at] metropolia.fi

  Ohjelman sisältö

  • Alan asiantuntijan tekemä osaamisen kartoitus
  • Ammattimaiset talouden opinnot, jotka tehdään intensiivisesti, yhdessä sitoutuneen ja korkeastikoulutetun ryhmän kanssa
  • Pääset kehittämään suomen kielen taitojasi, uravalmiuksiasi sekä verkostoitumista paikallisten työnantajien kanssa

  Opinnot

  Toteutus ja aikataulu

  • Kesto: 14.8.-14.12.2023 (ma-pe klo 9-16)
  • Laajuus: 35 opintopistettä
  • Opetuskieli suomi
  • Lähiopetus Myyrmäen kampuksella, Leiritie 1, Vantaa. Opetus sisältää myös itsenäisiä verkko-opintoja
  • Aloituspaikat: max. 30
  • Opinnot ovat maksuttomia

  Valintakriteerit

  • Vieraskielinen (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
  • Ulkomailla suoritettu liiketalouden korkeakoulututkinto tai siihen verrattavissa oleva tutkinto​ ja talousalan työkokemus
  • vähintään B1-taso suomen kielessä
  • Halu kehittää osaamistaan ja kyky oma-aloitteiseen ja itsenäiseen oppimiseen
  • Motivaatio työllistyä oman alan tehtäviin Suomessa

  Opiskelijoiden palautetta Career Boost opinnoista

  Opiskelijoiden antama palaute Career Boost - opintojaksolta osoittaa, että opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä opintoihinsa.

  Vaihtoehtoja opiskeluun ja osaamisen täydentämiseen

  Miten voin opiskella tutkinnon suomalaisessa oppilaitoksessa?

  Tietoa opiskelusta, tarjolla olevista tutkinnoista ja hakemisesta

  Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-portaalissa löydät tiedot koulutusmahdollisuuksistasi, opintoihin hakemisesta ja ylipäänsä opiskelusta eri oppilaitoksissa Suomessa.

  Oletko kiinnostunut hakemaan korkeakouluopintoihin? Tutustu SIMHE-palveluidemme Guidance Generalia -ohjausluentoihin. Tutustu myös International House Helsingin Newcomers' Guide -oppaaseen, jos olet muuttanut Suomeen hiljalleen!

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

  Suomessa korkeakoulussa opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

  Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi aiemmin suorittamiasi opintoja hyväksiluetaan tutkintoosi eikä sinun tarvitse opiskella jo osaamiasi sisältöjä uudelleen. Osaaminen voi olla myös esimerkiksi työn kautta hankittua.

  AHOTista vastaa aina korkeakoulu, jossa suoritat tutkintoasi. AHOTin tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa oppimista ja tunnistaa aiemmin kertynyt osaaminen.

  Opiskelutaitojen kehittäminen - korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

  Metropoliassa voit opiskella maahanmuuttajille tarkoitetussa korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa. Koulutusta on tarjolla eri aloilla ja monialaisesti. Opinnot vahvistavat opiskelussa tarvittavia taitoja ja tutustuttavat sinut opiskeltavaan alaan. Samalla vahvistat myös alan opiskeluun vaadittavan ammatillisen suomen kielen osaamistasi. Opetuskieli on suomi ja pääsyvaatimuksena B1-osaaminen.

  Myös muissa korkeakouluissa on vastaavia valmentavia koulutuksia. Tiedot löydät kunkin korkeakoulun verkkosivuilta.

  Miten voin suorittaa yksittäisiä opintoja ja mikä on avoin yliopisto/AMK?

  Avoin korkeakoulutus - opiskele itsenäisesti

  Avoin opetus ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on kaikille avointa pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi, ruotsi tai englanti.

  Avoimen korkeakoulutuksen opinnot ovat maksullisia. Covid-19-pandemian aikana kuitenkin usea korkeakoulu on tarjonnut avoimen opintoja ilmaiseksi työttömille ja lomautetuille. Tarkista päivitetyt linjaukset kunkin korkeakoulun sivuilta.

  Tietoa avoimen ammattikorkeakoulun (AMK) tai yliopiston opinnoista on kunkin korkeakoulun omilla sivuilla. Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- ja maksukäytäntönsä.

  Lue lisää avoimen korkeakoulutuksen opinnoista:

  Avoin ammattikorkeakoulutus pääkaupunkiseudun läheisyydessä

  Avoin yliopistokoulutus pääkaupunkiseudun läheisyydessä

  Mistä löydän osaamistani täydentäviä koulutuskokonaisuuksia?

  • InfoFinland-sivut: tutustu tarkemmin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja koulutusta tarjoaviin tahoihin Suomessa

  Tutustu myös muihin palveluihimme

  SIMHE-uraohjaus

  Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa SIMHE-uravalmentajan kanssa kartoitat osaamistasi sekä sopivaa opiskelu- ja urapolkua sinulle, omiin tarpeisiisi perustuen.

  Guidance Generalia -ohjausluennot

  Guidance Generaliat ovat kaikille maahanmuuttajille avoimia luentoja. Aiheet auttavat sinua löytämään koulutusvaihtoehtoja ja kehittämään uramahdollisuuksiasi Suomessa.

  Vinkkejä työnhakuun ja yrittäjyyteen maahanmuuttajille

  Vinkkejä ja linkkejä maahanmuuttaneille työllistymiseen ja yrittäjyyteen.

  Osaamisen tunnistaminen

  Näin pääset alkuun oman osaamisesi tunnistamisessa ja sanoittamisessa.

  Tietoa SIMHE:stä

  Mistä SIMHE-palveluissa on kyse ja mitä muita vaihtoehtoja kansainvälisille asiantuntijoilla ja tulevaisuuden osaajilla on kanssamme? SIMHE-palveluissa saat apua koulutus- ja urapolkusi rakentamiseen Suomessa.