Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Metropoliassa maahanmuuttajille

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen (SIMHE)

 

Koulutukset

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Suomen kielen opinnot

 

Tapahtumat

Guidance Generalia -luennot

 

Blogi

Various Variables -blogi (englanniksi)

 

Lisätietoja

simhe-info [at] metropolia.fi 

SIMHE-Metropolia Facebookissa

Korkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan.

Kenelle valmentava koulutus on tarkoitettu?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos tavoitteenasi on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa.

Olet hakukelpoinen korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen, jos sinulla on:

Harkinnanvaraista valintaa ei käytetä.

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Metropolian tarjoaman koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta.

Mitä ja miten valmentavassa koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Valitset hakuvaiheessa, opiskeletko verkossa vai lähiopetuksessa:

Opiskelu sekä verkko- että lähiopiskelussa on yhteisöllistä ja työelämälähtöistä. On tärkeää, että olet itse aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakoulujen tutkinto-opetukseen tai työelämävierailuja.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Mitä koulutus maksaa ja miten voin rahoittaa opiskeluni?

Valmentava koulutus on maksutonta, jos osallistut koko koulutukseen (30 op). Joitakin valmentavan koulutuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jolloin opinnot ovat maksullisia (ks. lisää avoimien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta).

Voit hakea opintotukea Kelasta. Muista tukimahdollisuuksista ja esim. omaehtoisen opiskelun tuesta voit tiedustella oman alueesi TE-toimistosta.

Hakeminen ja opintojen jatkaminen

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen esim. yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.