Koulutusmahdollisuudet ja osaamisen täydentäminen maahanmuuttajille

Metropolia tarjoaa mahdollisuuden opiskella uutta ja inspiroivaa, vahvistaa ammatillista osaamista ja hakea tutkintokoulutukseen. Koulutusvalikoimassa on myös erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia.

Täydennä osaamistasi ja opiskele Metropoliassa

Suomen kielen kurssit ja keskustelukerhot

Kehitä suomen kielen osaamistasi! Valitse sinulle sopivat kielikurssit laajasta valikoimastamme tai opi suomea keskustelemalla.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Haluatko hakea opiskelemaan suomen kielellä suomalaiseen ammattikorkeakouluun? Metropolia tarjoaa sinulle korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Opetus on suomeksi.

Taloushallinnon Career Boost

Taloushallintoalan lisäopinnot ja suomen kieltä talousalan korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

Sairaanhoitajien pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla Bachelor-tason sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille, jotka hakevat Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sairaanhoitajana Suomessa.

Bioanalytiikan pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla bioanalyytikon / laboratoriohoitajan Bachelor-tason tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna bioanalyytikkona Suomessa

Fysioterapeutin pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna fysioterapeuttina Suomessa.

Kätilön pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla kätilön tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna kätilönä Suomessa.

Röntgenhoitajan pätevöitymisopinnot

Lisäopinnot ulkomailla vastaavan Bachelor-tason tutkinnon suorittaneille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna röntgenhoitajana Suomessa.

Ukrainan pakolaisille

Avoin AMK tarjoaa maksuttomasti opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja väyläopintoja Ukrainasta pakeneville henkilöille.

Muut koulutusmahdollisuudet Metropoliassa

Hae tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan

Metropoliassa voit opiskella liiketalouden, kulttuurin, teknologian sekä sosiaali- ja terveysalaa. Voit suorittaa alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintoja on sekä suomeksi että englanniksi.

Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa

Metropolian avoimessa AMKissa voit opiskella runsaasti erilaisia opintoja suomen ja englannin kielellä.

Korkeakouludiplomit ja opintokokonaisuudet

Päivitä tai syvennä osaamistasi vastaamaan työelämän tarpeita avoimen AMK:n korkeakouludiplomeilla tai muilla laajemmilla opintokokonaisuuksilla.

Vaihtoehtoja opiskeluun ja osaamisen täydentämiseen

Miten voin opiskella tutkinnon suomalaisessa oppilaitoksessa?

Tietoa opiskelusta, tarjolla olevista tutkinnoista ja hakemisesta

Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-portaalissa löydät tiedot koulutusmahdollisuuksistasi, opintoihin hakemisesta ja ylipäänsä opiskelusta eri oppilaitoksissa Suomessa.

Oletko kiinnostunut hakemaan korkeakouluopintoihin? Tutustu SIMHE-palveluidemme Guidance Generalia -ohjausluentoihin. Tutustu myös International House Helsingin Newcomers' Guide -oppaaseen, jos olet muuttanut Suomeen hiljalleen!

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Suomessa korkeakoulussa opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi aiemmin suorittamiasi opintoja hyväksiluetaan tutkintoosi eikä sinun tarvitse opiskella jo osaamiasi sisältöjä uudelleen. Osaaminen voi olla myös esimerkiksi työn kautta hankittua.

AHOTista vastaa aina korkeakoulu, jossa suoritat tutkintoasi. AHOTin tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa oppimista ja tunnistaa aiemmin kertynyt osaaminen.

Opiskelutaitojen kehittäminen - korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Metropoliassa voit opiskella maahanmuuttajille tarkoitetussa korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa. Koulutusta on tarjolla eri aloilla ja monialaisesti. Opinnot vahvistavat opiskelussa tarvittavia taitoja ja tutustuttavat sinut opiskeltavaan alaan. Samalla vahvistat myös alan opiskeluun vaadittavan ammatillisen suomen kielen osaamistasi. Opetuskieli on suomi ja pääsyvaatimuksena B1-osaaminen.

Myös muissa korkeakouluissa on vastaavia valmentavia koulutuksia. Tiedot löydät kunkin korkeakoulun verkkosivuilta.

Miten voin suorittaa yksittäisiä opintoja ja mikä on avoin yliopisto/AMK?

Avoin korkeakoulutus - opiskele itsenäisesti

Avoin opetus ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on kaikille avointa pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi, ruotsi tai englanti.

Avoimen korkeakoulutuksen opinnot ovat maksullisia. Covid-19-pandemian aikana kuitenkin usea korkeakoulu on tarjonnut avoimen opintoja ilmaiseksi työttömille ja lomautetuille. Tarkista päivitetyt linjaukset kunkin korkeakoulun sivuilta.

Tietoa avoimen ammattikorkeakoulun (AMK) tai yliopiston opinnoista on kunkin korkeakoulun omilla sivuilla. Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- ja maksukäytäntönsä.

Lue lisää avoimen korkeakoulutuksen opinnoista:

Avoin ammattikorkeakoulutus pääkaupunkiseudun läheisyydessä

Avoin yliopistokoulutus pääkaupunkiseudun läheisyydessä