Kätilön pätevöitymisopinnot maahanmuuttajille

Pätevöitymisopinnot ulkomailla kätilön tutkinnon suorittaneille.

Perustiedot

Laajuus
30-60 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
max. 2 lukukausi
Hinta
Maksuton

Sisäänotto on päättynyt.

Kätilön pätevöitymisopinnot on kohdennettu ulkomailla soveltuvan Bachelor-tason kätilön tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) suorittaneille henkilöille, jotka ovat hakeneet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna kätilönä Suomessa. Opinnoissa on mahdollista suorittaa Valviran pätevöitymiseen määräämät lisäopinnot ja harjoittelut.

Sisältö

 • Valviran määräämät pätevöitymiseen tarvittavat lisäopinnot
 • Pätevöitymiseen vaadittava harjoittelujakso työelämässä
 • Tarvittaessa suomen kielen taidon testaus ennen opintojen aloittamista sekä ohjausta suomen kielen opintoihin ja kielitaidon kehittämiseen

Opintojen laajuuteen vaikuttavat pätevöityjän aikaisempi osaaminen ja Valviran edellyttämät lisäopinnot.

 • Kätilötyön teoriaopinnot 10 - 25 op
 • Kliininen harjoittelu 7 - 20 op
 • Muut lisäopinnot

LIsäopinnot ennen kätilön substanssiopintoja tarvittaessa aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä kielitaidosta riippuen

 • Hoitoalan suomi 1, 5 op
 • Suomen kieli ja sairaanhoitotyön pätevöitymisen perusteet, 10 op
 • Lääkehoito, 10 op
 • Kliininen hoitotyö, 10 op

Toteutus ja aikataulu

 • Opetuskieli: suomi
 • Kesto: Teoriaopintojen kesto keskimäärin 6-12 kk. Harjoittelun kesto Valviran määräyksen mukaan. Huom. kätilön harjoittelupaikkoja on työelämässä tarjolla vain rajoitetusti ja harjoittelupaikan saaminen voi kestää kauan.
 • Opiskelumuodot opintojaksosta riippuen:
  • Itsenäistä opiskelua
  • Lähiopetusta Metropolian Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1, Helsinki.
  • Etäopetusta.
  • Harjoittelujakso edellyttää kokoaikaista työskentelyä työelämässä
 • Aloituspaikat: max. 2/lukukausi

Valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu kätilön Bachelor-tason tutkinto (alempi korkeakoulututkinto)
 • Valviran määräys pätevöitymiseen tarvittavista lisäopinnoista ja harjoitteluista
 • Suomen kielen taso vähintään B2. Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden mukaan. Joitakin pätevöitymiseen tarvittavia S2-tuettuja hoitotyön kursseja on mahdollista suorittaa B1-kielitaidolla. Lue lisää kielitaitovaatimuksista.
 • Opiskelijalla tulee olla tarvittavat tietotekniset taidot ja käytössään web-kameralla varustettu kannettava tietokone, joka soveltuu verkko-opiskeluun sekä mikrofonikuulokkeet
 • Opiskelijalla on oltava lupa työskennellä Suomessa

Hinta

Opinnot ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista.

Haku

Sisäänotto on päättynyt. Mikäli haluat kartoittaa muita koulutusmahdollisuuksia, ilmoittaudu uravalmentajan ohjaukseen e-lomakkeella.

Lisätiedot

Uravalmentaja Anu-Helena Pitkänen
Katso Anu-Helenan yhteystiedot PeopleFinderistä