Palvelut yrityksille ja organisaatioille

Tarjoamme yrityskohtaisia koulutuksia ja valmennuksia sekä eri alojen asiantuntijapalveluita. Kampusten tilat ovat myös vuokrattavissa käyttöösi.

Tarjoamme yrityksille, organisaatioille, yhteisöille, tiimeille ja niiden edustajille monipuolisia palveluita sekä luomme yhdessä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Käytettävissä ovat muun muassa eri alojen ammattilaisten tuottamat asiantuntijapalvelut, vuokrattavat tilat sekä musiikin esiintyjävälitys erilaisiin tilaisuuksiin.

Ratkaisemme yhdessä liiketoiminnan kehityshaasteita, joihin voidaan tarvita moniammatillinen tiimi. Meillä on osaamista kulttuurin, liiketalouden ja sosiaali- terveysalan ja tekniikan aloilta. Yhdistämme eri alojen osaajat ratkaisemaan kehityshaasteen, joka voi olla jokin konkreettinen palvelu, tuote tai koulutuksellinen aihe.

Koulutuspalvelut

Henkilö hymyilee kampuksen ovien edessä termosmuki kädessä.

Täydennyskoulutukset

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on organisaatioille toiminnan kehityksen ja menestyksen edellytys. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisesti.

Kolme henkilöä tutkii luokkahuoneen pöydällä olevaa dronea.

Yrityskohtaiset valmennukset ja koulutukset

Räätälöimme koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja organisaatioille. Kartoitamme organisaation nykytilanteen, tunnistamme yhdessä kehityskohteet sekä määrittelemme toteutuksen tavoitteet.

Kolme henkilöä katsoo läppärin näyttöä.

Rekrytoivat koulutukset yrityksille

Metropolia toteuttaa RekryKoulutus-, TäsmäKoulutus- ja MuutosKoulutus-palveluita yrityksille ja organisaatioille yhteishankinta ELY-keskuksen kanssa.

Rekrytointipalvelut

Kolme opiskelijaa keskustelee kampuksen kahvilassa.

Osaajia yrityksen tarpeisiin

Voit rekrytoida Metropolian opiskelijoita ja valmistuneita osaajia työhön, työharjoitteluun tai tekemään opinnäytetyötä. Järjestämme myös verkostoitumistapahtumia organisaatioille ja opiskelijoille.

Kolme henkilöä katsoo läppärin näyttöä.

Rekrytoivat koulutukset yrityksille

Metropolia toteuttaa RekryKoulutus-, TäsmäKoulutus- ja MuutosKoulutus-palveluita yrityksille ja organisaatioille yhteishankinta ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut

Neljä opiskelijaa keskustelee pöydän ääressä Myllypuron kampuksella.

Innovaatioprojektit

Onko sinulla idea, jonka toteuttamiseen tarvitset apua? Innovaatioprojekteissa poikkialaiset opiskelijaryhmät kehittävät ratkaisuja aitoihin haasteisiin.

Neljä henkilöä työskentelee pyöreän pyödän ympärillä.

Hankkeet

Toteutamme yhdessä yritysten ja kumppaniemme kanssa vuosittain noin 100 tutkimus-, kehitys ja innovaatiohanketta. Hankkeiden tuloksista hyötyvät niin yritykset kuin yhteiskuntakin.

Mittaus-, testaus- ja analyysipalvelut

Metropolia tarjoaa useita erilaisia mittaus-, testaus- ja analyysipalveluita, joita suoritetaan joko opiskelijoiden tai asiantuntijoiden toimesta.

Garage-seinämaalaus.

Garage - robotiikka- ja tekoälypajat

Garaget ovat pajoja, joissa yritykset voivat nostaa kilpailukykyään ja vastata globaaleihin haasteisiin robotiikan, tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla.

Helsinki XR Center

Arabian kampuksella toimii XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Metropolia Proof Health -testaus- ja tutkimuspalvelut

Metropolia Proof Health tarjoaa yrityksille modernin ympäristön, joustavat prosessit sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen pre-kliiniseen testaukseen, validointiin sekä verifiointiin.

SmartLab

Myllypuron kampuksella sijaitseva SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä.

Tuotekehityspaja Metropolia Workshop

Metropolia Workshop on ainutlaatuinen ja joustava projektityötila auto- ja kuljetustekniikan tuotekehitysprojekteille. Tiloissamme voidaan toteuttaa tuotekehitysprojekteja osaavan henkilöstömme ja opiskelijoidemme voimin pienistä kokeiluista aina massiivisiin rakennusprojekteihin.

Urbanfarmlab

Urbanfarmlab on energia-, vesi- ja tilatehokas kaupunkiviljelytila Myyrmäen kampuksella. Tila mahdollistaa yritysten välisen ekosysteemin. Toisten yritysten tuotteet ja sivuvirrat hyödyttävät myös naapuriyritystä.

Palveluja tilaisuuksiin

Punainen matto Myllypuron kampuksen käytävällä.

Tilojen vuokraaminen

Tarjoamme vuokrattavaksi Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sijaitsevia tilojamme. Erilaiset tilat soveltuvat hyvin esimerkiksi juhliin, kokouksiin, koulutuksiin ja tv-tuotantoihin.

Pianisti soittaa flyygeliä tilaisuudessa.

Esiintyjävälitys Metrofonia

Voit tilata rytmimusiikin tai klassisen musiikin opiskelijoitamme esiintymään monenlaisiin tilaisuuksiin. Taitavat opiskelijat luovat juhlaasi haluamasi tunnelman toiveitasi kuunnellen.

Opiskelijat istuvat jonossa ryhmäharjoituksessa.

Työhyvinvointipalvelut

HyMy-kylä tarjoaa erilaisia hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Voit tilata yritykselle virkistyspäivään esimerkiksi ohjattua ryhmäliikuntaa tai henkilökohtaisia kävely- ja juoksuanalyyseja.

Systemaattinen yhteistyö Metropolian kanssa

Organisaatiollanne on Metropolian kumppanina mahdollisuus tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä toimintanne ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi, tulevaisuuden osaajien saamiseksi sekä uusien ratkaisujen löytämiseksi.

Metropolian kanssa solmittava yhteistyösopimus mahdollistaa monialaisen yhteistyön sisältäen muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Opiskelijayhteistyö: sisältää muun muassa työharjoittelun, opinnäytetyön, innovaatioprojektin ja opiskelijarekrytoinnin
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta: Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu erilaisina hankkeina, asiakastöinä ja palveluina kolmessa innovaatiokeskittymässä. Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta. Hankeyhteistyön avulla on mahdollista saada konkreettista apua liiketoimintaan tai hankerahoituksen avulla on mahdollista kehittää uusia konsepteja, palveluita tai tuotteita.
  • Osaamisen kehittämisen monipuoliset ratkaisut yrityksen henkilöstölle, mm. täydennyskoulutukset, avoin AMK, erikoistumiskoulutukset, yrityskohtaiset koulutukset ja valmennukset
  • Metropolian kanssa tehtävän yhteistyön näkyväksi tekeminen eri tavoin
Kolme henkilöä kävelee rinnakkain kampuksen käytävällä.

Tule kumppaniksemme

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on syventää ja monipuolistaa yhteistyötä yrityksen ja Metropolian välillä sekä tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista.