Hankinnat

Tarjouspyynnöt

Kaikissa Metropolian tarjouspyynnöissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä tilaaja-vastuulakia. Lisäksi noudatetaan alla olevia listattuja hankintaehtoja, mikäli ne mainitaan tarjouspyynnössä tai tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on siirtynyt marraskuussa 2013 sähköisen kilpailutusjärjestelmän (tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaali) käyttöön.

Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntömateriaalit löytyvät sähköisestä tietokannasta

Hankintaehdot