Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Toiminta on keskeytetty toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. Kaikkiin ajan varanneisiin ollaan oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Lue lisää koronavirustilanteen vaikutuksista Metropolian toimintaan

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä on aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka mahdollistaa eri sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelun toteutumisen harjoittelusta vastaavien ohjaajien valvonnassa. Oppimisympäristössä harjoitellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä ja oppimistilanteessa on mukana vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa oppimistilannetta.

HyMy-kylän toiminta on moniammatillista - mukana ovat fysioterapian, jalkaterapian, optometrian, osteopatian ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmat. 

Opetuskäytäntönä on ohjattuna tehtävä käytännön opetusasiakastyö, jossa yhdistyy muissa ammattiopinnoissa hankittu teoriaosaaminen ja käytännön taidot. HyMy-kylässä ohjaajina toimivat ammattiaineiden opettajat sekä alan kokeneet ammattilaiset, joilla on vankka kokemus käytännön asiakastyöstä.

Metropolialla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.  

Opetusasiakkuus

HyMy-kylän opetusasiakkaaksi ovat tervetulleita kaikki henkilöt ilman lähetettä. Opetusasiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii oppimistilanteessa asiakkaana ja mahdollistaa ammatin kannalta käytännön työtä vastaavan simuloidun asiakaskohtaamisen toteutumisen.

Opetusasiakkaiden avulla opiskelijoiden on mahdollista harjoitella ohjaavan opettajan valvonnassa käytännön oppimistilanteessa

  • vuorovaikutusta
  • ammatillisia taitoja
  • moniammatillista yhteistyötä
  • dokumentointia
  • tiedon keräämistä ja
  • asiakastilanteita.

Opetusasiakkuuden kautta simuloituva oppimistilanne mahdollistaa myös opiskelijan osaamisen arvioinnin.  Opetusasiakaskäyntiin sisältyy opetusta ja käynnin aikana opiskelija käy ohjauskeskusteluja harjoitteluohjaajan kanssa haastattelun, tutkimisen ja hoidon lomassa. Opiskelijan tekemän tutkimis- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina harjoitteluohjaaja. Tästä syystä haastattelu, tutkiminen ja muut oppimistilanteen tehtävät ovat tavallista hitaampia.

Jos opetusasiakas näyttää alle 13-vuotiaalta, hänen ikänsä tarkistetaan, koska alle 13-vuotiailta tarvitaan vanhemman suostumus toimintaan osallistumiseen.

Hinnasto ja maksuvälineet

Katso hinnasto. Maksuvälineinä pankki- ja luottokortti

Liikelaboratorion 2D-järjestelmä
HyMy-kylän käytössä on Liikelaboratorion 2D-järjestelmä. Liikelaboratorion toiminta alkaa uudella kampuksella syksyllä 2020.
Toimintamalli täydentämään apuväline- ja kuntoutustoimintaa
Tutustu HyMy-kylän hyvän käytännön toimintamalliin, joka täydentää apuväline- ja kuntoutustoimintaa.
Tallennettu 23.1.2020 - 09:50