Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus

Digi- & Duunikulma logo

Digi- & Duunikulmassa avaamme ovia osallisuuteen, oppimiseen ja työllistymiseen

HyMy-kylän matalan kynnyksen palvelussa sinut kohdataan kiireettömästi ja asiantuntevasti Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden toimesta. Toiminnasta vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Digi- ja Duunikulman toiminta rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaan. Digiosallisuus on ilmiönä monitahoinen ja vahvistaminen edellyttää henkilön nykytilan kartoitusta. Henkilön osallisuuden ja työllistymispotentiaalin tarkastelussa osaamisen, motivaation sekä ympäristötekijöiden vaikutusten tunnistaminen korostuvat.

Palvelutarjonnassamme tällä hetkellä

  • Heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille suunnatut räätälöidyt ryhmämuotoiset osallisuutta ja työllistymistä vahvistavat ryhmät ja työpajat
  • Digirohkeusryhmät osallisuuden ja työllistymisen vahvistamisessa: Ryhmän tavoitteena voi olla esim. omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden löytäminen ja sanottaminen kirjallisesti ja sanallisesti. Varmuuden lisääminen työnhaussa ja omien kykyjen esille tuominen vuorovaikutustaitoja harjoittelemalla tai esim. työn saamisen mahdollisuuksien vahvistaminen esim. simuloitujen työhaastattelu-pajojen muodossa. Hyödynnämme myös luovia ratkaisuja toiminnassa asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen.
  • Räätälöidyt tapahtumat digiosallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi

Lisätietoja Digi- & Duunikulman toiminnasta antaa toimintaterapian lehtori Janett Halonen: janett.halonen [at] metropolia.fi (janett[dot]halonen[at]metropolia[dot]fi)

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

  • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista. Kaikista palveluistamme vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.
  • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen.
  • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
  • käyntisi aikana mukana saattaa olla useampi opiskelija seuraamassa tilannetta.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

HyMy-kylän potilasasiamies

  • antaa tietoa asiakkaan oikeuksista ja asemasta
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • neuvoo potilaslakiin liittyvissä asioissa

Potilasasiamies ei anna selvityksiä tai ota kantaa hoitopäätöksiin tai mahdollisiin hoitovahinkoihin.

Voit jättää yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle sähköpostilla osoitteeseen potilasasiamies.hymykyla [at] metropolia.fi (potilasasiamies[dot]hymykyla[at]metropolia[dot]fi)

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri