Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Toiminta on keskeytetty toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. Kaikkiin ajan varanneisiin ollaan oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Lue lisää koronavirustilanteen vaikutuksista Metropolian toimintaan

Suuhygienistiopiskelijat suorittavat HyMy-kylässä käytännön harjoittelua, jonka tarkoituksena on harjoitella ammatin kannalta keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Suunhoidon opetusklinikalla suuhygienistiopiskelijat hoitavat Helsingin terveyskeskuksen hammashuollon lähettämiä eri-ikäisiä potilaita. Potilaat tarvitsevat lähetteen omalta terveyskeskushammaslääkäriltä.

Mitä opetusasiakaskäynnillä suuhygienistiopiskelijan luona tapahtuu?

Suuhygienistiopiskelija tekee opetusasiakkaalle ensin kokonaisvaltaisen suun tutkimuksen, johon kuuluu kariologinen ja parodontologinen (kiinnityskudosten) tutkimus, minkä jälkeen opettaja käy mahdolliset löydökset läpi opiskelijan kanssa. Opetusasiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma oireiden mukaisesti ja sen myötä määritetään mahdolliset uudet käynnit. Ensimmäisellä käynnillä käydään läpi myös opetusasiakkaan suun omahoitoa ja annetaan neuvontaa tarvittaessa. Seuraavilla käynneillä tehdään mahdolliset toimenpiteet. 

Mitä käynti suuhygienistiopiskelijalla maksaa?

Opetusasiakkaat tulevat suoraan Helsingin kaupungilta joko lähetteellä tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen suuhygienistiopiskelijoiden oppimisympäristöön, jolloin hoito on Helsingissä ja Espoossa asuville ilmainen. 

Hyvä tietää ennen opetusasiakaskäyntiä

Mitä on opetusasiakkuus? 

HyMy-kylän opetusasiakkaaksi ovat tervetulleita kaikki henkilöt ilman lähetettä. Opetusasiakas on henkilö, joka toimii oppimistilanteessa asiakkaana ja mahdollistaa ammatin kannalta käytännön työtä vastaavan (simuloidun) asiakaskohtaamisen toteutumisen. 

Opetusasiakkaiden kanssa opiskelijoiden on mahdollista harjoitella oppimistilanteessa, ohjaavan opettajan valvonnassa 

 • vuorovaikutusta
 • ammatillisia taitoja
 • asiakastilanteissa toimimista
 • monialaista yhteistyötä
 • dokumentointia
 • tiedon keräämistä

Opetusasiakaskäyntiin sisältyy opetusta ja käynnin aikana opiskelija käy ohjauskeskusteluja ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tekemän tutkimis- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja. Tästä syystä haastattelu, tutkiminen ja muut oppimistilanteen tehtävät ovat tavallista hitaampia.

Jos opetusasiakas näyttää alle 13-vuotiaalta, hänen ikänsä tarkistetaan, kosk alle 13-vuotiailta tarvitaan vanhemman suostumus toimintaan osallistumiseen. 

Vakuutus

Metropolialla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä
 

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito

 • Suun terveystarkastukset
 • Henkilökohtainen suun terveydenhoitosuunnitelma
 • Terveysohjaus; esim. suun puhdistus, ravintoneuvonta, fluorivalmisteiden ja ksylitolin käytön neuvonta
 • Alkavien hammassairauksien pysäyttäminen, korjaavaan hammashoitoon ohjaaminen

Aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoito

 • Suun terveystarkastukset
 • Henkilökohtainen suun terveydenhoitosuunnitelma
 • Terveysohjaus; esim. terveyskeskustelu suun terveyden ja yleisterveyden vastavuoroisesta yhteydestä, suun puhdistusopetus, ravintoneuvonta, fluorivalmisteiden ja ksylitolin käytön neuvonta, hammasproteesien hoito
 • Ien- ja kiinnityskudossairauksien ehkäisy ja hoito; bakteeripeitteen/hammaskiven ja värjäytymien yms. poisto
 • Kuivan suun ja pahanhajuisen hengityksen hoito
 • Vaativan hoidon tarpeessa olevan potilaan kiinnityskudossairauksien hoito toteutetaan suuhygienistiopiskelijan ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijan yhteistyönä hoitotiimissä
Tallennettu 13.12.2019 - 08:11