Suun terveydenhuollon palvelut

HyMy-kylän® suun terveydenhuollon palveluissa sinut kohdataan kiireettömästi ja asiantuntevasti Metropolia Ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijoiden toimesta. Palveluista vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

Suuhygienistiopiskelija ja opetusasiakas suunnittelevat hampaiden valkaisua.Yksityiset suun terveydenhuollon palvelut

Tarjonnassamme on yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja ja näihin voit varata ajan suoraan asiakaspalvelustamme ilman lähetettä.

Huomioithan aikaa varatessasi:

 • jos sinulla on astma tai muu vastaava hengityselimen sairaus, emme voi valitettavasti tehdä jauhepuhdistusta.
 • opiskelijatyönä toteutetut hoidot eivät kuulu kelakorvauksen piiriin.
 • varaathan valkaisua varten ensin maksuttoman ajan valkaisuarviointiin. Valkaisuarvioinnin voit yhdistää myös muihin hoitokäynteihin, joten muista mainita tästä ajanvarauksen yhteydessä.
 • hankithan hammaskorun itse ja tuot sen mukanasi hammaskorun kiinnitykseen.

Hinnasto

Suun terveydenhuollon palveluiden hinnasto - Opiskelija- ja eläkeläiskortilla alennus -20%
Käynnin tarkoitusKestoHinta-20%
Terveysneuvonta ja omahoidon ohjaus60 min30 €24 €
Värjäytymien poisto60 min30 €24 €
Hammaskivenpoisto (sisältää suppean suun terveystarkastuksen)90 min70 €56 €
Puudutus hammaskiven poiston yhteydessä: pintapuudutus-5 €-
Puudutus hammaskiven poiston yhteydessä: infiltraatiopuudutus-10 €-
Valkaisuarviointi30 minMaksuton-
Hammaskivenpoisto ja BlancOne® CLICK –pikavalkaisu/hampaiden kirkastus90 min100 €80 €
BlancOne® CLICK-pikavalkaisu/hampaiden kirkastus45min50 €40 €
Kevytvalkaisu (vetyperoksidilla 60min, BlancOne TOUCH 90min)60-90 min120 €96 €
Tehovalkaisu120 min180 €144 €
Hammaskoru kristalli-20 €16 €
Hammaskorun kiinnitys30 min20 €16 €

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelut

Hoidamme edelleen myös Helsingin terveyskeskuksen hammashuollon lähettämiä eri-ikäisiä potilaita. Tarvitset lähetteen omalta terveyskeskushammaslääkäriltäsi.

Kun olet saanut lähetteen Helsingin kaupungin suun terveydenhuollosta, lähete tulee suunhoidon opetusklinikallemme sähköisesti ja suuhygienistiopiskelija soittaa sinulle varatakseen ajan ensikäynnillesi.

 • ensikäynnilläsi teemme sinulle kokonaisvaltaisen suun tutkimuksen, johon kuuluu kariologinen ja parodontologinen (kiinnityskudosten) tutkimus. Ohjaava opettaja käy mahdolliset löydökset läpi yhdessä suuhygienistiopiskelijan kanssa.
 • käynnin yhteydessä saat ohjeita ja tarvittaessa neuvontaa suun omahoitoon.
 • teemme kanssasi oireiden mukaisen hoitosuunnitelman ja sovimme mahdolliset jatkokäynnit.
 • jatkokäynneilläsi teemme tarvittavat toimenpiteet.

Hoito on Helsingissä asuville maksuton.

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito

 • Suun terveystarkastukset
 • Henkilökohtainen suun terveydenhoitosuunnitelma
 • Terveysohjaus; esim. suun puhdistus, ravintoneuvonta, fluorivalmisteiden ja ksylitolin käytön neuvonta
 • Alkavien hammassairauksien pysäyttäminen, korjaavaan hammashoitoon ohjaaminen
Lapsiasiakkaan suun terveystarkastuskäynnin kulku.

Aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoito

 • Suun terveystarkastukset
 • Henkilökohtainen suun terveydenhoitosuunnitelma
 • Terveysohjaus; esim. terveyskeskustelu suun terveyden ja yleisterveyden vastavuoroisesta yhteydestä, suun puhdistusopetus, ravintoneuvonta, fluorivalmisteiden ja ksylitolin käytön neuvonta, hammasproteesien hoito
 • Ien- ja kiinnityskudossairauksien ehkäisy ja hoito; bakteeripeitteen/hammaskiven ja värjäytymien yms. poisto
 • Kuivan suun ja pahanhajuisen hengityksen hoito
 • Vaativan hoidon tarpeessa olevan potilaan kiinnityskudossairauksien hoito toteutetaan suuhygienistiopiskelijan ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijan yhteistyönä hoitotiimissä

Mitä suuhygienisti tekee?

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

 • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista. Kaikista palveluistamme vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.
 • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla useampi opiskelija seuraamassa tilannetta.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja potilasasiavastaava

 • neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakaslain, potilaslain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta, potilasta tai tämän laillista edustajaa muistutuksen tekemisessä
 • neuvoo miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
 • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
 • kokoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden yhteydenotoista sekä seuraa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
 • toimii muutenkin asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Lisätietoa sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelusta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiavastaava

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Omavalvontaohjelma

Tutustu HyMy-kylässä tuotettavien yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omavalvontaohjelmaan.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri