Toimintaterapeuttiopiskelija arvioi ja tarkastelee yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan toiminnallisuutta ja ympäristötekijöiden vaikutusta suoriutumiseen.  

Toimintaterapiapalvelut

PalveluKäyntikerratKäynnin kesto
Yksilöllinen arvio työkyvystä ja työssä suoriutumisesta1-5 käyntikertaa60 min / kerta
Yksilöllinen työkyvyn edistäminenYleensä 1-5 käyntikertaa, arvioinnin perusteella60 min / kerta
Ryhmämuotoinen työkyvyn edistäminenYleensä 4-8 käyntikertaa90 min / kerta

Opetusasiakkaana toimintaterapeuttiopiskelijalla  

Toimintaterapeuttiopiskelijat suorittavat HyMy-kylässä käytännön harjoittelua, jonka tarkoituksena on harjoitella ammatin kannalta keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Käytännön oppimistilanteet toteutuvat opettajan ohjauksessa ja oppimistilanteessa saattaa olla mukana vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta. 

Mitä opetusasiakaskäynnillä toimintaterapeuttiopiskelijan luona tapahtuu? 

Toimintaterapeuttiopiskelijalle voi varata ajan asiakaspalvelusta. Tapaaminen kestää yleensä 60-90 minuuttia. Käynnillä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan elämäntilannetta, ja tarkastellaan yksityiskohtaisemmin esim. työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaterapiakäynnillä korostuu asiakkaan oman kokemuksen tunnistaminen ja näkökulman huomioiminen.  

Työkyvyn arvioinnissa lähtökohtana on toimintakeskeinen arviointi, jossa korostuu aito tekemisen havainnointi ja työkykyyn vaikuttavien keskeisten tekijöiden kartoitus. Arvioinnissa käytetään tutkittuja haastattelu- ja havainnointimenetelmiä. Käynnistä laaditaan kirjallinen yhteenveto asiakkaalle. 

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

  • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista.
  • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja.
  • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
  • Jos näytät alle 13-vuotiaalta, tarkistamme ikäsi, sillä alle 13-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus toimintaan osallistumiseen.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

HyMy-kylän potilasasiamies

  • antaa tietoa asiakkaan oikeuksista ja asemasta
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • neuvoo potilaslakiin liittyvissä asioissa

Potilasasiamies ei anna selvityksiä tai ota kantaa hoitopäätöksiin tai mahdollisiin hoitovahinkoihin.

Voit jättää yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle sähköpostilla osoitteeseen potilasasiamies.hymykyla [at] metropolia.fi

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri 

Tallennettu 22.1.2020 - 15:47