Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapiapalvelut

HyMy-kylän toimintaterapiapalveluissa sinut kohdataan kiireettömästi ja asiantuntevasti Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoiden toimesta. Palveluista vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

Toimintaterapiakäynnilläsi korostuu kokemuksiesi ja näkökulmiesi huomioiminen.

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme yhdessä:

 • toiminnallisuuttasi ja elämäntilannettasi
 • ympäristötekijöiden vaikutusta suoriutumiseesi
 • työkykyysi tai työhyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä

Ensikäynnin pohjalta laadimme yhdessä tavoitteitasi tukevan jatkosuunnitelman. Käynneistäsi saat myös kirjallisen yhteenvedon.

Hinnasto

Toimintaterapiapalveluiden hinnasto - Opiskelija- ja eläkeläiskortilla alennus -20%
Käynnin tarkoitusKestoHinta-20%
Yksilöllinen arvio toimintakyvystä90 min35 €28 €
Yksilöllinen arvio työkyvystä90 min35 €28 €
Yksilöllinen arvio apuvälinetarpeesta90 min35 €28 €
Yksilöllisiä ratkaisuja yläraajojen kömpelyyteen ja kipuun90 min35 €28 €
Yksilöllisiä ratkaisuja työhyvinvointiin90 min35 €28 €
Yksilöllisiä ratkaisuja toimivaan arkeen90 min35 €28 €

Mitä toimintaterapeutti tekee?

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka työskentelee asiakkaan kanssa kumppanina. Yhteisenä tavoitteena on ihmisen merkityksellinen ja tasapainoinen arki, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Alla tarkempia kuvauksia palveluistamme:

Arvio toimintakyvystä:

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme yhdessä toiminnallisuuttasi sekä
ympäristötekijöiden vaikutusta suoriutumiseesi.

Arvio työkyvystä:

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme yhdessä työkykyäsi, arjen toiminnallista tasapainoa sekä työhyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.

Arvio apuvälinetarpeesta:

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme elämäntilannettasi ja arvioimme apuvälinetarvetta itsestä huolehtimiseen, vapaa-aikaan tai työhön/opiskeluun liittyen.

Ratkaisuja yläraajojen kömpelyyteen ja kipuun:

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme yhdessä yläraajojen toimintaa, esim. esineiden käsittelyä, voiman käyttämistä sekä fyysisen energian säätelyä tavanomaisissa arjen askareissa.

Työssä pärjäämisestä työhyvinvointiin:

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme yhdessä toiminnallista tasapainoasi sekä mm. levon ja ympäristötekijöiden vaikutusta työssä suoriutumiseesi.

Arki toimivaksi:

Toimintaterapiakäyntisi aikana tarkastelemme yhdessä sinun kotielämään ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja ja löydämme ratkaisuja toimivampaan arkeen.

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

 • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista. Kaikista palveluistamme vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.
 • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla useampi opiskelija seuraamassa tilannetta.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja potilasasiavastaava

 • neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakaslain, potilaslain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta, potilasta tai tämän laillista edustajaa muistutuksen tekemisessä
 • neuvoo miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
 • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
 • kokoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden yhteydenotoista sekä seuraa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
 • toimii muutenkin asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Lisätietoa sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelusta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiavastaava

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Omavalvontaohjelma

Tutustu HyMy-kylässä tuotettavien yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omavalvontaohjelmaan.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri