Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun!

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden

  • hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n polkuopintojen kautta
  • etsiä omaa uravalintaa
  • vahvistaa ammatillista osaamista työelämässä
  • opiskella mitä tahansa uutta ja inspiroivaa

Metropolia tarjoaa koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa työttömille ja lomautetuille avoimen ammattikorkeakoulun opintoja maksuttomina 31.12.2020 asti. Tutustu tarjontaan.

Millaisia opintoja avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan tutkintojen opetussuunnitelmien (amk/yamk) osia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa eikä opinnäytetyötä. Joissain tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa työharjoittelu, jolloin se sisältyy tutkinto-ohjelman polkuopintoihin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan:

Opintojaksoja

Opintojaksot ovat nimensä mukaisesti yksittäisiä opintojaksoja. Opintojakson yleisin laajuus on 5 opintopistettä.

Polkuopintoja

Avoimen ammattikorkeakoulun polku on opintokokonaisuus, joka sisältää pääsääntöisesti tutkinnon 1. lukuvuoden tai lukukauden opinnot. AMK-tutkinnoissa polkujen laajuus on yleensä 30-60 opintopistettä ja YAMK-tutkinnoissa 15-30 opintopistettä.

Polkujen tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoinen väylä tutkintoon. Huom! Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen suorittaminen ei johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi.

Moduuliopintoja

Avoimen ammattikorkeakoulun moduuli on mikä tahansa opintokokonaisuus (muu kuin polku), joka sisältää useampia opintojaksoja. Moduuli on täydentävää koulutusta, jonka tarkoitus on usein vahvistaa osaamista työelämässä.

Kuka voi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa?

Avoin ammattikorkeakouluopetus on kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opiskelu edellyttää kuitenkin riittäviä opiskeluvalmiuksia ja kielitaitoa. Joillain opintojaksoilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

YAMK-polkuopinnoissa edellytetään soveltuvaa AMK-tutkintoa. AMK-tutkinnon jälkeistä työkokemusta ei polkuopinnoissa vaadita. Jos haet myöhemmin avoimen AMK:n väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, hakukelpoisuuteen vaaditaan kahden vuoden työkokemus AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Miten avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin valitaan?

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissain poluissa voi olla lisäksi karsiva valintamenettely.

Mistä tietoa tarjonnasta ja ilmoittautumisesta?

Tutustu tarjontaan.