Ilmoittautuminen avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Asiakas sitoutuu maksu- ja peruutusehtoihin ilmoittautuessaan.

Opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus. Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen tai -jaksoon tai seuraavalle lukuvuodelle.

Metropolia Ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot tallennetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmään, ks. rekisteriseloste. 

Maksut

Opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa maksavat yleensä 15 €/op. Maksujen perusteena on Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (Finlex ®, 30.12.2014/1440, 1§). Jotkut yksittäiset opinnot voivat maksaa vähemmän kuin 15 €/op tai olla kokonaan maksuttomia. Hinta näkyy opinnon tiedoissa ilmoittautumisjärjestelmässä.

Lukukausimaksuja ei ole käytössä. Varsinaisten opintomaksujen lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa asiakkaalle muita kohtuullisia kuluja (esim. oppimateriaalit).

Maksaminen tapahtuu joko ilmoittautumisen yhteydessä tai laskulla. Mikäli polku tai moduuli sisältää erillisen valintamenettelyn, asiakas on maksuvelvollinen ja maksu veloitetaan vasta, kun valinta on vahvistettu ja asiakas on vastaanottanut paikan. Mikäli asiakas jää varasijalle, hän on maksuvelvollinen ja maksu veloitetaan vasta, kun hän vastaanottaa vapautuneen opintopaikan.

Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, lähetämme siitä maksukehotuksen.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen maksut korkoineen ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Peruutukset

Kaikki peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä.

Kaikista hyvityksistä tulee olla yhteydessä avoinamk [at] metropolia.fi. Opiskelupaikan saamisen perusteella myönnettävät hyvitykset edellyttävät joko hyväksymiskirjeen tai hyväksymissähköpostin toimittamista. 

Ehdoissa mainittu opintojen alku, katsotaan toteutuksen "toteutusaika" kentästä, ei toteutuksen lukujärjestyksestä. Polkujen ja moduulien osalta tieto katsotaan ensimmäisenä alkavan toteutuksen tiedoista. Tieto- ja viestintätekniikan non-stop opintojen osalta alkaminen katsotaan sen mukaan milloin opiskelija on saanut sähköpostilla opintojen suorittamisohjeet.

Peruutukset yksittäisillä opintojaksoilla:

  • Asiakas voi perua ilmoittautumisensa yksittäiselle opintojaksolle maksutta, mikäli hän saa tutkinto-opiskelupaikan Metropolia ammattikorkeakouluun tai opiskelupaikan Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin tai moduuliopintoihin ja peruu ilmoittautumisensa ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä. Hyvityksestä tulee olla yhteydessä avoinamk [at] metropolia.fi.
  • Muissa tapauksissa ilmoittautumista ei voi perua maksutta paitsi terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että lääkärintodistukseen kirjatut perusteet estävät opintojen suorittamisen.

Peruutukset polku- ja moduuliopinnoissa:

Ennen opintojen alkua

  • Asiakas voi perua ilmoittautumisensa polku- tai moduuliopintoihin maksutta, mikäli hän saa tutkinto-opiskelupaikan suomalaisessa korkeakoulussa ja peruu ilmoittautumisensa ennen polku- tai moduuliopintojen alkua. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä. Hyvityksestä tulee olla yhteydessä avoinamk [at] metropolia.fi.
  • Jos polku tai moduuli kestää kaksi lukukautta, toisen lukukauden maksuosuutta ei laskuteta, mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa viimeistään 14 vuorokautta ennen polku- tai moduuliopintojen alkua. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä. Hyvityksestä tulee olla yhteydessä avoinamk [at] metropolia.fi.
  • Maksu peritään kokonaisuudessaan, mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen polku- tai moduuliopintojen alkua.
  • Mikäli asiakas anoo vapautusta maksusta terveydellisistä syistä, vapautus voidaan myöntää lääkärintodistuksen perusteella. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että lääkärintodistukseen kirjatut perusteet estävät opintojen suorittamisen.

Opintojen aikana

  • Jos polku tai moduuli kestää kaksi lukukautta, toisen lukukauden maksuosuutta ei laskuteta, mikäli asiakas keskeyttää opinnot ennen toisen lukukauden alkamista saatuaan tutkinto-opiskelupaikan suomalaisessa korkeakoulussa ja ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian. Peruutusilmoitus ja hyvityspyyntö tulee tehdä osoitteeseen avoinamk [at] metropolia.fi.
  • Maksu peritään kokonaisuudessaan, mikäli asiakas keskeyttää opinnot muusta syystä.
  • Mikäli asiakas anoo vapautusta maksusta terveydellisistä syistä, vapautus voidaan myöntää lääkärintodistuksen perusteella. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että lääkärintodistukseen kirjatut perusteet estävät opintojen suorittamisen. Vapautus voidaan myöntää myös vanhempainvapaalle jäämisen perusteella.

Jos Metropolia Ammattikorkeakoulu peruu opetuksen, maksuja ei peritä ja jo maksetut maksut palautetaan. Lähtökohtaisesti opetus perutaan ainoastaan pakottavan syyn perusteella.