Avoin AMK - Maksu- ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Sitoudut maksu- ja peruutusehtoihin ilmoittautuessasi.

Sinulle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus. Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen tai -jaksoon tai seuraavalle lukuvuodelle.

Metropolia Ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot tallennetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmään, ks. tietosuojaseloste

Maksut

Opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa maksavat 15 €/opintopiste (op). Varsinaisten opintomaksujen lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa muita kohtuullisia kuluja (esim. oppimateriaalit).

Maksujen perusteena on Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014, 1§. Mikäli jossakin opinnossa maksu on muu kuin 15 €/op tai opinnot ovat kokonaan maksuttomia, sitä koskeva tieto ilmoitetaan opinnon ilmoittautumistiedoissa. Maksaminen tapahtuu joko ilmoittautumisen yhteydessä tai laskulla. Laskut lähetetään postitse opiskelijan kotiosoitteeseen Suomessa ja sähköpostitse ulkomaille.

Mikäli et maksa laskua eräpäivään mennessä, lähetämme siitä maksukehotuksen, josta peritään perintälain (513/1999) mukaiset perintäkulut. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen maksut korkoineen ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Opintojaksot

Yksittäiset opintojaksot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tai laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkuvaiheessa.

Väyläopinnot (aiemmin polkuopinnot) ja opintokokonaisuudet

Väyläopinnot ja opintokokonaisuudet maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tai laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen lasku lähetetään postitse kotiosoitteeseen opintojen alkuvaiheessa ja toinen lasku lähetetään opintojen puolivälissä.

Mikäli väylä tai opintokokonaisuus sisältää erillisen valintamenettelyn, olet maksuvelvollinen ja maksu veloitetaan vasta, kun valinta on vahvistettu ja olet vastaanottanut opiskelupaikan. Mikäli jäät varasijalle, olet maksuvelvollinen ja maksu veloitetaan vasta, kun olet vastaanottanut vapautuneen opiskelupaikan.

Peruutukset

Kaikki peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä.

Kaikista hyvityksistä ja laskujen perumisesta tulee olla välittömästi perumisen jälkeen yhteydessä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi).

Peruutukset yksittäisillä opintojaksoilla ja NonStop-opinnoissa:

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille sekä kaikkiin NonStop-opintoihin, myös NonStop-väyliin, on sitova ja ilmoittautumista ei voi perua maksuttomasti. Maksu tulee maksaa kokonaan.

Peruutukset väyläopinnoissa ja opintokokonaisuuksissa:

Ilmoittautumisen väyläopintoihin tai opintokokonaisuuksiin, lukuun ottamatta NonStop-väyliä ja NonStop-opintokokonaisuuksia, voi perua maksutta 7 vuorokautta ennen opintojen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneista peruutuksista veloitamme käynnistyneen lukukauden maksun. NonStop-opintojen maksu tulee maksaa kokonaan.

Poikkeustapaukset:

  • Voit perua ilmoittautumisesi yksittäiselle opintojaksolle maksutta, mikäli saat tutkinto-opiskelupaikan Metropolia ammattikorkeakouluun tai opiskelupaikan Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin tai opintokokonaisuuteen ja perut ilmoittautumisesi ennen opintojakson alkua.
  • Mikäli anot vapautusta maksusta terveydellisistä syistä, vapautus voidaan myöntää lääkärintodistuksen perusteella. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että lääkärintodistukseen kirjatut perusteet estävät opintojen suorittamisen. Maksuvapautukset terveydellisistä syistä johtuen käsitellään tapauskohtaisesti. Väyläopinnoissa ja opintokokonaisuuksissa vapautus voidaan myöntää myös äitiys- tai vanhempainvapaalle jäämisen perusteella.

Jos Metropolia Ammattikorkeakoulu peruu opetuksen, maksuja ei peritä ja jo maksetut maksut palautetaan. Lähtökohtaisesti opetus perutaan ainoastaan pakottavan syyn perusteella.