Alumnit

Metropolia Ammattikorkeakoulussa (tai sen edeltäjissä Stadiassa ja Evtekissä) AMK- ja YAMK-koulutuksen suorittaneet ovat Metropolian alumneja ja kuuluvat korkeakouluyhteisömme yli 65 000 alumnin joukkoon muodostaen laajan joukon eri alojen ammattilaisia. He ovat työelämän edustajina tärkeä sidosryhmä.

Tutustu Metropolian alumnitoimintaan

Alumnitoiminnan tavoitteena on edistää sinun, Metropoliasta valmistuneen alumnin, menestymistäsi työelämässä sekä hyödyntää kokemuksiasi ja osaamistasi koulutuksessa ja tutkimuksessa. Haluamme tukea uraasi, auttaa sinua kehittämään osaamistasi ja tehdä yhteistyötä kanssasi myös valmistumisesi jälkeen.

Alumnitoiminnan kautta voit muun muassa: osallistua erilaisiin tapahtumiin, laajentaa ammatillisia verkostojasi, kehittää omaa osaamistasi, pysyä ajan tasalla Metropolian kehityksestä, jakaa omaa osaamistasi, rekrytoida osaajia ja vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen.

Tutustu näillä sivuilla alumneille suunnattuihin palveluihimme.

Verkostoidu alumniyhteisössä

Henkilö laittaa post-it-lappuja lasiseinään.Liittymällä alumniyhteisöön Metropolian alumnit LinkedInissä -kanavalla voit pitää yhteyttä korkeakouluyhteisöösi, opiskelukavereihisi tai löytää oman alasi alumniryhmän. Liity mukaan!

Päivittämällä tietosi alumnirekisteriin varmistat, että saat alumniuutiskirjeen ja pysyt ajan tasalla Metropolian uutisista, jatkuvasta oppimisesta sekä tapahtumista.

Kehitä osaamistasi

Työn tulevaisuus on jatkuvaa oppimista. Metropolia tarjoaa urakehityksen tueksi osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen eri alojen täydennyskoulutusta. Voit hakeutua YAMK-opintoihin ja osallistua täydennyskoulutuksiin.

Uutta alumneille: maksuttomat avoimen opinnot ja uraohjauspalvelu

Maksuttomat avoimen opinnot
Metropoliassa korkeakoulututkinnon suorittaneille tarjotaan mahdollisuus opiskella maksuttomasti Metropolian avoimessa AMK:ssa 4 lukukautta valmistumisen jälkeen. Maksuttomat opinnot tulee suorittaa neljän kokonaisen lukukauden aikana. Metropoliasta ja sen edeltäjistä Stadiasta ja EVTEKistä ennen vuotta 2023 valmistuneet alumnit saavat tämän oikeuden käyttöönsä ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024.

Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä. Jos opinnot ovat maksullisia, ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä tulee maksutavaksi valita ”Tilaa laskulla”. Vahvistuksen jälkeen ota yhteys sähköpostitse avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi), riippumatta siitä, oletko ilmoittautunut maksullisiin tai maksuttomiin opintoihin. Sähköpostissa tulee käydä ilmi, että olet Metropolian alumni ja mihin opintoihin olet ilmoittautunut.


Ohjausta opinto- ja urasuunnitteluun työelämän eri tilanteissa
Tarjoamme nyt mahdollisuuden keskustella opinto- ja uramahdollisuuksistasi Metropolian uravalmentajan kanssa. Tähän 30 minuutin maksuttomaan verkkotapaamiseen osallistut joustavasti vaikkapa lounastauolla — pieni mutta merkittävä sijoitus tulevaisuuden työelämääsi! Lue lisää ja varaa uraohjausaika palvelun verkkosivuilla.

Työelämäyhteistyö

Löydä osaava tekijä JobTeaserin avulla

Löydä osaava ja motivoitunut opiskelija harjoittelijaksi, pidempään työsuhteeseen tai tekemään opinnäytetyötä. Voit tarjota opiskelijalle aiheen opinnäytetyöhön tai hyödyntää opiskelijoiden osaamista toimintasi kehittämiseen yhteistyöprojektin kautta.

JobTeaser-uraportaali on käytössäsi työnhaun, urasuunnittelun ja opiskelijarekrytoinnin tueksi. Ilmoita avoimesta harjoittelu- tai työpaikasta sekä opinnäytetyöaiheista JobTeaser-rekrytointiportaalimme kautta!

Tutustu rekrytointimahdollisuuksiin ja JobTeaseriin!

Työelämäyhteistyösopimus yrityksen ja Metropolian välillä

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on syventää ja monipuolistaa yhteistyötä yrityksen ja Metropolian välillä sekä tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista:

  • yhteistyöstä, jossa opiskelijat ovat mukana
  • yhteisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta
  • jatkuvan oppimisen ratkaisuista yrityksen henkilöstölle
  • yhteistyön näkyväksi tekemisestä

Tutustu yhteistyösopimuksiimme.

Palvelut yrityksille ja yksityishenkilöille

Tarjoamme monipuolisia palveluja sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja yhteisöille. Osa palveluista tuotetaan opiskelijatyönä, osa asiantuntijapalveluina.

Tutustu palveluihin.

Yrityshautomo Turbiini

Turbiini on Metropolian Ammattikorkeakoulun kampusinkubaattori. Turbiini tarjoaa mentorointia, tapahtumia, työtiloja sekä varhaisen vaiheen yrityshautomo-ohjelman Metropolian opiskelijoille ja alumneille.

Tutustu Turbiiniin.

Osallistumisen mahdollisuuksia

Alumnit tuovat opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi kokemuksia työelämästä. Alumnit voivat toimia mm. vieraspuhujina ja mentoreina jakamalla omaa asiantuntemustaan ja kontaktejaan alalle tuleville opiskelijoille.

Olet tervetullut puhumaan opiskelijoillemme, toimimaan mentorina ja osallistumaan koulutuksen kehittämiseen neuvottelukunnissa. Julkaisemme myös mielellämme alumnitarinoita. Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä alumni [at] metropolia.fi (alumni[at]metropolia[dot]fi).

Osaamisen jakaminen

Alumnit tuovat opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi kokemuksia työelämästä. Alumnina voit toimia mm. vieraspuhujana ja mentorina jakamalla omaa asiantuntemustasi ja kontaktejasi alalle tuleville opiskelijoille. Mentorina sparraat opiskelijan kanssa ja opit samalla itsekin.

Vaikuttaminen

Alumnina voit halutessasi vetää oman alasi ryhmää ja järjestää alumnitapahtumia. Tutkintojen neuvottelukunnissa voit osallistua opetuksen ja työelämäpalveluiden kehittämiseen.

Alumnina voit myös lahjoittaa varoja alumnistipendeihin lahjakkaille opiskelijoille, tutkimukseen tai muihin mahdollisiin tarkoituksiin. Lue lisää lahjoitustavoista.

Projektit

Voit ehdottaa aiheita monialaisille Minno-innovaatioprojekteille, ehdottaa yhteistyöprojekteja, osallistua hankkeisiin ja innovaatiokeskittymien toimintaan.

Lue lisää tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnastamme.

Kansainvälisyys

Jos asut ja työskentelet ulkomailla, voit jakaa kokemuksia ja olla paikallisena yhteyshenkilönä muille alumneille ja opiskelijoille. Voit myös järjestää tapahtumia ja vetää omaa ryhmää. Voit rekrytoida kansainvälisiä osaajia myös ulkomaille.

Jos kiinnostuit yhteistyön muodoista, ota yhteyttä alumni [at] metropolia.fi (alumni[at]metropolia[dot]fi).

Vuoden 2023 uraseurantakyselyn tuloksia: Metropoliasta valmistuneet tyytyväisiä ja valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä

Vuosittain toteutettava uraseurantakysely on Metropolian alumneille erinomainen tilaisuus vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja antaa palautetta työllistymisestä, urapoluista sekä työssä tarvittavasta osaamisesta. Vuoden 2023 kyselyssä vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet alumnit vastasivat innokkaasti ja Metropolia paransi vastausprosenttiaan toiseksi eniten Suomessa eli 11,5 %-yksikköä. Kiitos kaikille vastanneille!

Alumnit kertoivat tyytyväisyydestään koulutukseen ja työllistymiseen. Metropoliassa opittu kantaa hyvin työelämässä, sillä viisi vuotta valmistumisen jälkeen kaikista Metropoliassa valmistuneista 87 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon ja 89% tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.

Metropoliasta valmistuneiden työllisyystilanne on erinomainen: viisi vuotta valmistumisen jälkeen työllistyneitä oli 92%, joista vakituisessa kokopäivätyössä oli 76% ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 6%. Itsenäisiä yrittäjiä oli 5% ja osa-aikaisessa työssä 5%. Työttömiä työnhakijoita oli 1% vastanneista. Lähes kaikki eli 96% on ollut työelämässä valmistumisen jälkeen: 68% yhtäjaksoisesti, 22% pääasiassa työelämässä ja 6% enemmän työelämässä kuin sen ulkopuolella.

Myös suuri osa vastanneista 73% työskentelee suorittamaansa tutkintoa vastaavalla alalla ja 77% oli sitä mieltä, että työ vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutusta.

Metropolian tutkinnot tunnetaan hyvin työelämässä, sillä 84% vastanneista oli sitä mieltä, että työnantajat arvostavat Metropolian tutkintoja.

Kyselyyn vastanneiden Metropolian alumnien suosituimmat työnantajat olivat suuret yritykset (34%), kunta tai hyvinvointialue (26%) ja keskisuuret yritykset (10%). Suosituimmat työtehtävät olivat asiakas- tai potilastyö (27%), johto- ja esimiestehtävät (16%), suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät (14%).

Kyselyyn vastanneiden kansallinen mediaanipalkka on 3500€/kk, kun Metropolian alumnien mediaanipalkka on korkeampi 3800€/kk.

Työelämässä tarvittavat tärkeimmät taidot ovat vastaajien mielestä stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin, organisointi- ja koordinointitaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, joihin kannattaisi panostaa erityisesti koulutuksen aikana. Koulutus antoi vastaajien mielestä parhaiten valmiuksia käytännön- ja tutkimusmenetelmien osaamiseen.

Seuraava uraseurantakysely järjestetään syksyllä 2024. Silloin otamme yhteyttä vuonna 2019 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneisiin alumneihimme.

Tutustu tarkemmin uraseurantakyselyn tuloksiin Opetushallinnon tilastopalvelussa.

Terveydenhoitoalan yrittäjä Fadumo Ali on Metropolian Vuoden alumni 2023

Metropolian alumnitoiminnan aloitteesta on tänä syksynä valittu Metropolian Vuoden alumni, joka valittiin johtoryhmän toimesta henkilökunnan ja opiskelijakunnan hallituksen ehdotuksien perusteella. Vuoden alumni julkistettiin 12.10. Myllypuron kampuksella järjestetyssä alumnigaalassa.

Vuoden alumni valittiin Metropoliassa tänä vuonna ensimmäistä kertaa neljän kärkiehdokkaan joukosta. Voittajaehdokkaita olivat ABB Oy, Local Division Manager Kimmo Kalaja, Yleisradio Oy:n toimittaja, juontaja ja media-alan osaaja Rosa Kettumäki sekä Mummodisko ry:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja Joni Tammisalo.

Lue lisää Vuoden alumnista
Lue lisää Alumnigaalasta

Katso Fadumo Alin haastattelu Alumnigaalassa

Miksi kannattaa opiskella Metropoliassa? Katso Metropolian alumnien haastatteluvideot!

Emma Kimiläinen, autourheilija

Jepa Lambert, soul-laulaja (Elämäni Biisi)

Joni Tammisalo, Mummodisko ry

Kimmo Kalaja, ABB Oy, Local Division Manager

Ota yhteyttä

alumni [at] metropolia.fi (alumni[at]metropolia[dot]fi) tai

Nella Hiltunen
Alumniasioista vastaava asiantuntija

+358 50 566 3108
nella.Hiltunen [at] metropolia.fi (nella[dot]Hiltunen[at]metropolia[dot]fi)