Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Haluatko syventää asiantuntijuuttasi? Hakeudu erikoistumiskoulutukseen! Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, ammattikorkeakoulututkinnon jo suorittaneille, tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Koulutuksen tavoitteena on syventää erityisosaamista sekä luoda edellytykset toimia vaativimmissakin asiantuntijatehtävissä.

Erikoistumiskoulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä AMK-verkoston sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutukset ovat mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.

Syksyllä 2024 alkavat erikoistumiskoulutukset

Kuvaukset käynnissä

AV-tuotantojen johtamisen erikoistumiskoulutus

Oletko AV-tuotantojen ammattilainen? Haluatko toimia audiovisuaalisen tuotannon asiantuntija- ja johtamistehtävissä?

Tutustu koulutukseen

Liikuntakiinteistöasiantuntija työssä

Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Oletko sähkö-, LVI tai automaatioalan asiantuntija tai liikuntakiinteistöissä toimiva ammattilainen? Hanki liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista!

Tutustu koulutukseen

Hoitaja työssään

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Tarvitsetko sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista? Haluatko toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parissa?

Tutustu koulutukseen

Hoitaja hoitaa potilasta

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Oletko sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja haluat palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi? Hanki erikoisosaamista, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon asiantuntijana.

Tutustu koulutukseen

Muut erikoistumiskoulutukset

Keskustelua pöydässä

Asiakas- ja palveluohjaus erikoistumiskoulutus

Haluatko toimia toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä? Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Tutustu koulutukseen

Dataverkko

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Kiinnostaako uudenlaiset mediasisällöt? Haluatko saada valmiuksia datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamisessa? Erikoistumiskoulutus on suunnattu median ja journalismin ammattilaisille.

Tutustu koulutukseen