Perustiedot

Tutkintonimike
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Kesto / Ajankohta
18.1.2022 - 4.4.2023
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 4.10.2021-31.10.2021
Hinta
1500€ (alv 0%)

Nuoren ihmisen kädet pitävät sairaalasängyssä makaavan ikäihmisen kädestä kiinni.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön loppuraportin (2019:68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Kenelle?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan:

Opiskelija

 • hallitsee oman asiantuntijuusalueensa edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palliatiivisen hoidon palveluprosessissa
 • toimii kliinisen hoitotyön tai kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot potilaan ja läheisten kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus sisältää:

 • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
 • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Koulutuksen kesto: 18.1.2022 - 4.4.2023

Lähiopetuspäiviä on 12 kpl:

 • 18.-19.1.2022
 • 8.- 9.3.2022
 • 17.5.2022
 • 23.8.2022
 • 4.10.2022
 • 13.-14.12.2022
 • 14.-15.2.2023
 • 4.4.2023

Hakeminen

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hinta

1500 € (alv 0%).

Koulutus laskutetaan tasasuuruisissa erissä lukukausien alussa.

Yhteyshenkilö

Katri Kiiski, hoitotyön lehtori
katri.kiiski [at] metropolia.fi

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi