Perustiedot

Tutkintonimike
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Kesto / Ajankohta
9.11.2020 - 14.2.2022
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 16.3.-30.9.2020
Hinta
1500€ (alv 0%)

Nuoren ihmisen kädet pitävät sairaalasängyssä makaavan ikäihmisen kädestä kiinni.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön loppuraportin (2019:68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Kenelle?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan:

Opiskelija
• hallitsee oman asiantuntijuusalueensa edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palliatiivisen hoidon palveluprosessissa
• toimii kliinisen hoitotyön tai kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
• hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
• omaa hyvät vuorovaikutustaidot potilaan ja läheisten kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
• arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
• osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus sisältää:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op


Koulutuksen kesto: 9.11.2020 - 14.2.2022

Lähiopetuspäiviä on 12 kpl:

9.-10.11.2020
11.-12.1.2021
15.3.2021
17.5.2021
23.8.2021
4.-5.10.2021
13.-14.12.2021
14.2.2022

Hakeminen

Hakuaika 16.3.-30.9.2020.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta viimeistään 2.10.2020.

Hinta

1500 € (alv 0%).

Koulutus laskutetaan tasasuuruisissa erissä lukukausien alussa.

Yhteyshenkilö

Katri Kiiski, hoitotyön lehtori
katri.kiiski [at] metropolia.fi

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi