Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op

Perustiedot

Tutkintonimike
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Kesto / Ajankohta
3.9.2024-6.5.2025
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
1.2.-30.5.2024
Hinta
1 500,00 € (alv 0%)

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön loppuraportin (2019:68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Kenelle?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan:

Opiskelija

 • hallitsee oman asiantuntijuusalueensa edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palliatiivisen hoidon palveluprosessissa
 • toimii kliinisen hoitotyön tai kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot potilaan ja läheisten kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Tutustu koulutukseen tarkemmin katsomalla esittelyvideo YouTubessa

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus sisältää:

 • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
 • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Koulutuksen kesto: 3.9.2024-6.5.2025.

Lähiopetuspäiviä on 12 kpl:

 • 3.-4.9.2024
 • 1.-2.10.2024
 • 5.11.2024
 • 10.12.2024
 • 21.1.2025
 • 11.-12.2.2025
 • 1.-2.4.2025
 • 6.5.2025

Hakeminen

Hae Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen 1.2.-30.5.2024 sähköisellä lomakkeella

Hinta

1500 € (alv 0%).

Koulutus laskutetaan tasasuuruisissa erissä lukukausien alussa.

Yhteyshenkilö

Katri Kiiski, hoitotyön lehtori
katri.kiiski [at] metropolia.fi (katri[dot]kiiski[at]metropolia[dot]fi)

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi (maarit[dot]vallinkoski[at]metropolia[dot]fi)