Palvelut opiskelijoille ja hakijoille

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut auttavat opiskelijoita ja hakijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä asioissa. Palvelut löytyvät kaikilta neljältä kampukselta eli Arabiasta, Karamalmilta, Myllypurosta ja Myyrmäestä.

Opiskelijapalveluissa neuvotaan kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn, opintotukeen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijapalveluissa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja esim. opiskelutodistuksia ja opintosuoritusotteita. Hakijapalveluista saat neuvontaa kaikkiin hakemiseen liittyviin asioihin.

Opiskelijoiden käytössä on OMA-intranet, johon kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla. OMAsta ja Opiskelijan oppaasta löydät ajankohtaiset asiat, tiedotteet sekä kaiken tarvittavan ohjeistuksen opintoihisi.

Aukioloajat

Opiskelija- ja hakijapalvelut palvelevat opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä asioissa seuraavasti:

Poikkeukset aukioloajoissa:

 • 27.3.2024 puhelinpalvelu 040 712 5100 avoinna klo 10-15

Sähköinen ajanvaraus

Tarvitsetko apua hakemisessa Metropolia Ammattikorkeakouluun? Mietitkö uranvaihtoa tai etsitkö jatkokoulutusmahdollisuuksia Metropoliassa?

Kaipaatko neuvoja opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa? Onko sinulla ongelmia ilmoittautumisessa lukuvuodelle tai kysymyksiä valmistumiseen liittyen?

Tarvitsetko ohjeita avoimen AMK:n opintoihin ilmoittautumiseen tai mietityttääkö jokin avoimen AMK:n opinnoissa?

Voit varata ajan kampukselle tai verkon välityksellä ja voimme yhdessä pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Varaa aika Opiskelija- ja hakijapalveluiden ajanvarausjärjestelmästä.

Yhteystiedot

 • Puhelinpalvelu 040 712 5100
 • Sähköposti hakuasioissa: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)
 • Opiskelijapalveluiden sähköpostiosoite: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Opiskelija- ja hakijapalvelut asiakaspalvelupisteet sijaitsevat Arabian, Karamalmin, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla.

Arabian opiskelija- ja hakijapalvelut:
kulttuuriala

Käyntiosoite
Arabian kampus
Hämeentie 135 D, huone C2-45C1
00560 Helsinki

Postiosoite
PL 4072
00079 Metropolia

Myllypuron opiskelija- ja hakijapalvelut:
tekniikka ja liikenne sekä sosiaali- ja terveysala

Käyntiosoite
Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, C-talo, huone C2002
00920 Helsinki

Postiosoite
PL 4000
00079 Metropolia

Myyrmäen opiskelija- ja hakijapalvelut:
liiketalous sekä tekniikka ja liikenne

Käyntiosoite
Myyrmäen kampus
Leiritie 1, huone A228.1
01600 Vantaa

Postiosoite
PL 4071
00079 Metropolia

Karamalmin opiskelija- ja hakijapalvelut:
tekniikka ja liikenne

Käyntiosoite
Karamalmin kampus
Karaportti 2
02610 Espoo

Postiosoite
PL 4070
00079 Metropolia

Asiakirjajäljennös- ja tietopalvelupyynnöt opintoasiakirjoista

Katso arkisto

Tuudo

Tuudo on mobiilisovellus, jonka kautta voit käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista kätevästi älypuhelimellasi.

Tuudosta näet esim. tiedotteet, lukujärjestyksesi, opintosuoritukset ja päivän ruokalistat. Ja mikä parasta: Tuudo on mobiilisovellus, jolla saat VR:n, HSL:n, Matkahuollon ja Kelan opiskelija-alennukset heti käyttöösi. Edut ovat vapaasti kaikkien Metropolian opiskelijoiden saatavilla, ihan ilmaiseksi.

Käy hakemassa Tuudo puhelimesi sovelluskaupasta maksutta ja ota se käyttöön

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:

 • opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
 • opiskelija ei suorita opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa
 • opiskelija eroaa omasta pyynnöstä
 • lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä eikä ilmoittaudu poissaolevaksi

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus lukuvuodelle ilmoittautumisen tai lukuvuosimaksun laiminlyönnin sekä eroamisen jälkeen

Metropolian entinen opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönnin tai eroamisen johdosta, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää, mikäli opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa jäljellä olevat opinnot opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaikaa myönnettäessä huomioidaan käytetyt ja jäljellä olevat lukukaudet. Kaikki ne lukukaudet, jolloin opiskelijalla ei ole ilmoittautumisen laiminlyönnin takia ollut opiskeluoikeutta, lasketaan hänelle poissaololukukausiksi. Tilanteessa, jossa kaikki poissaololukukaudet on käytetty, ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika kuluttaa opiskeluoikeusaikaa.

Opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättynyt ja jäljellä olevaa opiskeluoikeutta vielä on, voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Mikäli lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija jättää lukuvuosimaksun maksamatta ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoittautumatta poissaolevaksi, voi hän anoa edellä mainitun mukaisesti uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta. Hakemuksen käsittelystä veloitetaan 50 euron käsittelymaksu.

Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Metropolian oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Metropolian oikeusturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen

Metropolian entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi hakea ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan (L325/2015 32§).

Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen opintojen loppuun saattamiseksi, mikäli opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojensa saattamiseksi loppuun. Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus opiskeluoikeusajan tai harkinanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen voidaan myöntää vain kerran ja enintään yhdeksi lukuvuodeksi. Hakemuksessa tulee olla opiskelijan ja opinto-ohjaajan tai muun nimetyn henkilön kanssa yhdessä laadittu opintosuunnitelma ja aikataulu opintojen suorittamiseen. Opiskelijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden päätöksen tueksi.

Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan, eikä mahdollisuutta ilmoittautua poissa olevaksi. Poikkeuksena tähän on opiskelijan asepalvelus/siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, lapsen adoption yhteydessä pidettävä vapaa sekä opiskelijan kykenemättömyys suorittaa opintojaan oman sairauden tai vamman vuoksi.

Hakeminen ja maksaminen tapahtuvat sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti.

Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Metropolian oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Metropolian oikeusturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Huom! Metropolian Ammattikorkeakoulun entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2015 ja menettänyt opiskeluoikeutensa lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen, opiskeluoikeusajan päättymisen tai jonkun muun syy takia, ohjataan hakeutumaan yhteis- tai erillishaussa opiskelijaksi ja hänelle myönnetään uusi opiskeluoikeus ammattikorkeakoulun määrittelemälle ajalle.


Lisätietoja

opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Helpdeskistä saa nopeasti avun

Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä. Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun.

Lisätietoja

Tietohallinnon sivustolla on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita

Opiskeluhyvinvointi

Opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavat monet eri elämän osa-alueet, kuten terveys, ihmissuhteet, ympäristö ja harrastukset. Omasta hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimisella on tärkeä rooli opinnoissa jaksamiselle ja opintojen etenemiselle.

Toisinaan saatamme tarvita ulkopuolista neuvontaa ja keskustelutukea opiskeluun ja elämään liittyvien asioiden jäsentelyssä sekä uusien näkökulmien löytämisessä.

Tyypillisiä Opiskeluhyvinvointipalveluiden keskustelutapaamisilla käytyjä teemoja ovat esimerkiksi:

 • Itselle sopiva opiskelutapa
 • Ajanhallinta
 • Motivaatio
 • Opiskelun jumiutuminen
 • Oman henkilökohtaisen jaksamisen kysymykset
 • Opintoihin palaaminen opintojen jälkeen
 • Hyvinvointi opinnoissa
 • Ihmissuhteet
 • Elämäntilanteen muutokset

Jos et tiedä mihin ottaa yhteyttä, voit aina kysyä asiaa meiltä sähköpostitse.

Oma-intranetistä löydät yhteystietomme, tietoa hyvinvointia edistävistä palveluista, kursseista, ohjelmista ja toimintaohjeista, joiden avulla sinun on mahdollista ylläpitää opiskelukykyäsi opintojesi aikana. Intranet edellyttää kirjautumista Metropolian käyttäjätunnuksilla.

Huomiothan, että emme tarjoa opiskeluhyvinvointipalveluissa terapiaa tai kirjoita lähetteitä. Myös hoidollinen ja diagnostinen työ sekä mahdollisesti tarvittavat psykologiset tutkimukset toteutuvat opiskeluterveydenhuollossa(YTHS) tai oman kuntasi terveydenhuollossa tai omassa työterveydessäsi. Lisätietoja opiskeluterveydenhuollosta myöhemmin tällä sivulla.

Opiskeluterveys YTHS

Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö YTHS huolehtii kaikkien ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevien terveydenhuollon palveluista 1.1.2021 alkaen. YTHS tarjoaa sinulle yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja.

Lisäksi sinulla on opiskelijana oikeus käyttää kotikuntasi terveyspalveluja, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa suljettuna.

Tutustu palveluihin YTHS:n sivuilla.

Vuoden 2020 loppuun asti opiskelijoita palvelee Helsingin, Espoon ja Vantaan järjestämät opiskelijaterveydenhuollon palvelut, joista löydät lisätietoa Oma-intranetista. Intranetin käyttö edellyttää kirjautumista Metropolian käyttäjätunnuksilla.