Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut on sijoitettu kolmeen lähipalvelupisteeseen, jotka auttavat opiskelijoita ja hakijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opiskelijapalveluissa neuvotaan kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn, opintotukeen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijapalveluissa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja esim. opiskelutodistuksia ja opintosuoritusotteita.

Opiskelijoiden käytössä on OMA-intranet, johon kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. OMAsta löydät ajankohtaiset asiat, tiedotteet sekä kaiken tarvittavan ohjeistuksen opintoihisi.

  Aukioloajat

  Opiskelija- ja hakijapalvelut (asiakaspalvelupisteet kampuksilla toistaiseksi suljettu Myllypurossa, Arabiassa ja Myyrmäessä) palvelevat opiskeluun liittyvissä asioissa seuraavasti:

  • puhelinpalvelu ma-to klo 10-13
  • pe suljettu
  • Valmistumispäivinä avoinna klo 10-13 (puhelinpalvelu)

  Poikkeukset aukioloajoissa

  • Asiakaspalvelupisteemme ovat suljettu, mutta puhelinpalvelu toimii normaalisti. Palvelemme kampuksilla ajanvarauksella: voit varata ajan opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi / hakijapalvelut [at] metropolia.fi
  • 20.1.2021 puhelinpalvelu avoinna 10-15
  • 21.1.2021 puhelinpalvelu avoinna 10-12

  Yhteystiedot

  Puhelinpalvelu 040 712 5100, puhelinpalveluaika: ma-to klo 10-13
  Sähköposti hakuasioissa: hakijapalvelut [at] metropolia.fi

  Opiskelija- ja hakijapalvelut sijaitsevat Arabian, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Opiskelijapalveluiden sähköpostiosoite: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

  Arabian opiskelija- ja hakijapalvelut:
  kulttuuriala

  Käyntiosoite
  Arabian kampus
  Hämeentie 135 D, huone C2-45C1
  00560 Helsinki

  Postiosoite
  PL 4072
  00079 Metropolia

  Myllypuron opiskelija- ja hakijapalvelut:
  tekniikka ja liikenne sekä sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite 
  Myllypuron kampus
  Myllypurontie 1, C-talo, huone C2002
  00920 Helsinki

  Postiosoite
  PL 4000
  00079 Metropolia

  Myyrmäen opiskelija- ja hakijapalvelut:
  liiketalous sekä tekniikka ja liikenne

  Käyntiosoite 
  Myyrmäen kampus
  Leiritie 1, huone A230
  01600 Vantaa

  Postiosoite
  PL 4071
  00079 Metropolia

  Karamalmi: tekniikka ja liikenne

  Karamalmin kampuksen palvelupiste avataan myöhemmin

  Asiakirjajäljennös- ja tietopalvelupyynnöt opintoasiakirjoista

  Katso arkisto

  Tuudo

  Tuudo on mobiilisovellus, jonka kautta voit käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista kätevästi älypuhelimellasi.

  Tuudosta näet esim. tiedotteet, lukujärjestyksesi, opintosuoritukset ja päivän ruokalistat. Ja mikä parasta: Tuudo on mobiilisovellus, jolla saat VR:n, HSL:n, Matkahuollon ja Kelan opiskelija-alennukset heti käyttöösi. Edut ovat vapaasti kaikkien Metropolian opiskelijoiden saatavilla, ihan ilmaiseksi.

  Käy hakemassa Tuudo puhelimesi sovelluskaupasta maksutta ja ota se käyttöön

  Opiskeluoikeuden menettäminen

  Opiskelija menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:

  • opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
  •  opiskelija ei suorita opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa
  •  opiskelija eroaa omasta pyynnöstä
  •  lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä eikä ilmoittaudu poissaolevaksi

  Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus lukuvuodelle ilmoittautumisen tai lukuvuosimaksun laiminlyönnin sekä eroamisen jälkeen

  Metropolian entinen opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönnin tai eroamisen johdosta, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.

  Opiskeluoikeus voidaan myöntää, mikäli opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa jäljellä olevat opinnot opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaikaa myönnettäessä huomioidaan käytetyt ja jäljellä olevat lukukaudet. Kaikki ne lukukaudet, jolloin opiskelijalla ei ole ilmoittautumisen laiminlyönnin takia ollut opiskeluoikeutta, lasketaan hänelle poissaololukukausiksi. Tilanteessa, jossa kaikki poissaololukukaudet on käytetty, ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika kuluttaa opiskeluoikeusaikaa.

  Opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättynyt ja jäljellä olevaa opiskeluoikeutta vielä on, voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakou¬lujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti.

  Mikäli lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija jättää lukuvuosimaksun maksamatta ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoittautumatta poissaolevaksi, voi hän anoa edellä mainitun mukaisesti uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta. Hakemuksen käsittelystä veloitetaan 50 euron käsittelymaksu.

  Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Metropolian oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

  Metropolian oikeusturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

  Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen

  Metropolian entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi hakea ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan (L325/2015 32§).

  Opiskelijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden päätöksen tueksi. Opiskeluoikeus myönnetään uudelleen enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lukien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

  Hakeminen ja maksaminen tapahtuvat sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti.

  Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Metropolian oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

  Metropolian oikeusturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

  Huom! Metropolian Ammattikorkeakoulun entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2015 ja menettänyt opiskeluoikeutensa lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen, opiskeluoikeusajan päättymisen tai jonkun muun syy takia, ohjataan hakeutumaan yhteis- tai erillishaussa opiskelijaksi ja hänelle myönnetään uusi opiskeluoikeus ammattikorkeakoulun määrittelemälle ajalle.


  Lisätietoja

  opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

  Helpdeskistä saa nopeasti avun

  Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä. Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun.

  Lisätietoja

  Tietohallinnon sivustolla on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita

  Opiskeluhyvinvointi

  Opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavat monet eri elämän osa-alueet, kuten terveys, ihmissuhteet, ympäristö ja harrastukset. Omasta hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimisella on tärkeä rooli opinnoissa jaksamiselle ja opintojen etenemiselle.

  Toisinaan saatamme tarvita ulkopuolista neuvontaa ja keskustelutukea opiskeluun ja elämään liittyvien asioiden jäsentelyssä sekä uusien näkökulmien löytämisessä.

  Tyypillisiä Opiskeluhyvinvointipalveluiden keskustelutapaamisilla käytyjä teemoja ovat esimerkiksi:

  • Itselle sopiva opiskelutapa
  • Ajanhallinta
  • Motivaatio
  • Opiskelun jumiutuminen
  • Oman henkilökohtaisen jaksamisen kysymykset
  • Opintoihin palaaminen opintojen jälkeen
  • Hyvinvointi opinnoissa
  • Ihmissuhteet
  • Elämäntilanteen muutokset

  Jos et tiedä mihin ottaa yhteyttä, voit aina kysyä asiaa meiltä sähköpostitse.

  Oma-intranetistä löydät yhteystietomme, tietoa hyvinvointia edistävistä palveluista, kursseista, ohjelmista ja toimintaohjeista, joiden avulla sinun on mahdollista ylläpitää opiskelukykyäsi opintojesi aikana. Intranet edellyttää kirjautumista Metropolian käyttäjätunnuksilla.

  Huomiothan, että emme tarjoa opiskeluhyvinvointipalveluissa terapiaa tai kirjoita lähetteitä. Myös hoidollinen ja diagnostinen työ sekä mahdollisesti tarvittavat psykologiset tutkimukset toteutuvat opiskeluterveydenhuollossa(YTHS) tai oman kuntasi terveydenhuollossa tai omassa työterveydessäsi. Lisätietoja opiskeluterveydenhuollosta myöhemmin tällä sivulla.

  Opiskeluterveys YTHS

  Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö YTHS huolehtii kaikkien ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevien terveydenhuollon palveluista 1.1.2021 alkaen. YTHS tarjoaa sinulle yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja.

  Lisäksi sinulla on opiskelijana oikeus käyttää kotikuntasi terveyspalveluja, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa suljettuna.

  Tutustu palveluihin YTHS:n sivuilla.

  Vuoden 2020 loppuun asti opiskelijoita palvelee Helsingin, Espoon ja Vantaan järjestämät opiskelijaterveydenhuollon palvelut, joista löydät lisätietoa Oma-intranetista. Intranetin käyttö edellyttää kirjautumista Metropolian käyttäjätunnuksilla.