Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut on sijoitettu kolmeen lähipalvelupisteeseen, jotka auttavat opiskelijoita ja hakijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opiskelijapalveluissa neuvotaan kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn, opintotukeen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijapalveluissa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja esim. opiskelutodistuksia ja opintosuoritusotteita.

Opiskelijoiden käytössä on OMA-intranet, johon kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. OMAsta löydät ajankohtaiset asiat, tiedotteet sekä kaiken tarvittavan ohjeistuksen opintoihisi.

  Aukioloajat

  Opiskelija- ja hakijapalvelut Myllypurossa (Arabia ja Myyrmäki suljettu) palvelee opiskeluun liittyvissä asioissa seuraavasti:

  • ma-to klo 10-13
  • pe suljettu
  • Valmistumispäivinä avoinna klo 10-13

  Poikkeukset aukioloajoissa

  • Palvelemme kesän ajan Myllypurossa normaalein aukioloajoin. Arabian ja Myyrmäen asiakaspalvelupisteet pysyvät suljettuna kesän ajan. Otathan meihin yhteyttä sähköpostilla opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi, hakijapalvelut [at] metropolia.fi tai puhelimitse.
  • Myllypuron Opiskelija- ja hakijapalvelujen asiakaspalvelu on suljettu 14.-17.7.2020 toisen kerroksen lattiaremontin vuoksi. Mikäli haluat 14.-17.7.2020 noutaa dokumentteja henkilökohtaisesti Myllypuron kampukselta, varaa aika sähköpostitse.

  Yhteystiedot

  Puhelinpalvelu 040 712 5100, puhelinpalveluaika: ma-to klo 10-13
  sähköposti: hakijapalvelut@metropolia fi

  Opiskelija- ja hakijapalvelut sijaitsevat Arabian, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Opiskelijapalveluiden yhteinen sähköpostiosoite: opiskelijapalvelut@metropolia fi

  Arabian opiskelija- ja hakijapalvelut:
  kulttuuriala

  Käyntiosoite
  Arabian kampus
  Hämeentie 135 D, huone C2-45C1
  00560 Helsinki

  Postiosoite
  PL 4072
  00079 Metropolia

  Myllypuron opiskelija- ja hakijapalvelut:
  tekniikka ja liikenne sekä sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite 
  Myllypuron kampus
  Myllypurontie 1, C-talo, huone C2002
  00920 Helsinki

  Postiosoite
  PL 4000
  00079 Metropolia

  Myyrmäen opiskelija- ja hakijapalvelut:
  liiketalous sekä tekniikka ja liikenne

  Käyntiosoite 
  Myyrmäen kampus
  Leiritie 1, huone A230
  01600 Vantaa

  Postiosoite
  PL 4071
  00079 Metropolia

  Karamalmi: tekniikka ja liikenne

  Karamalmin kampuksen palvelupiste avataan myöhemmin

  Asiakirjajäljennös- ja tietopalvelupyynnöt opintoasiakirjoista

  Katso arkisto

  Tuudo

  Tuudo on mobiilisovellus, jonka kautta voit käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista kätevästi älypuhelimellasi.

  Tuudosta näet esim. tiedotteet, lukujärjestyksesi, opintosuoritukset ja päivän ruokalistat. Ja mikä parasta: Tuudo on mobiilisovellus, jolla saat VR:n, HSL:n, Matkahuollon ja Kelan opiskelija-alennukset heti käyttöösi. Edut ovat vapaasti kaikkien Metropolian opiskelijoiden saatavilla, ihan ilmaiseksi.

  Käy hakemassa Tuudo puhelimesi sovelluskaupasta maksutta ja ota se käyttöön

  Opiskeluoikeuden menettäminen

  Opiskelija menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:

  • opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
  •  opiskelija ei suorita opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa
  •  opiskelija eroaa omasta pyynnöstä
  •  lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä eikä ilmoittaudu poissaolevaksi

  Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus lukuvuodelle ilmoittautumisen tai lukuvuosimaksun laiminlyönnin sekä eroamisen jälkeen

  Opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laimin­lyönnin tai eroamisen johdosta, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.

  Opiskeluoikeus voidaan myöntää, mikäli opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa jäljellä olevat opinnot opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaikaa myönnettäessä huomioidaan käytetyt ja jäljellä olevat lukukaudet.

  Mikäli lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija jättää lukuvuosimaksun maksamatta ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoittautumatta poissaolevaksi, voi hän anoa edellä mainitun mukaisesti uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.

  Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen

  Opiskelija, joka ei ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanva­raisella lisäajalla, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea ammattikor­keakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.

  Opiskelijalta voidaan pyytää lisä­selvityksiä uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden päätöksen tueksi. Opiskeluoikeus myönne­tään uudelleen enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lukien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdolli­suutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

  Näin haet

  Hakeminen ja maksaminen tapahtuvat sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakou­lujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti.

  Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koske­vaan päätökseen Metropolian oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

  Metropolian oikeusturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

  Lisätietoja

  opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

  Helpdeskistä saa nopeasti avun

  Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä. Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun.

  Lisätietoja

  Tietohallinnon sivustolla on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita

  Opiskeluhyvinvointi ja opiskeluterveys

  Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitaan lisätukea opiskelun tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin. Metropolian opiskelijalla on mahdollisuus opintojensa aikana hyödyntää opiskeluhyvinvointia, jaksamista ja opiskeluterveyttä tukevia palveluita.

  Opintopsykologit, opintokuraattorit, oppilaitospapit ja opiskeluterveydenhuolto tarjoavat ammatillista, luottamuksellista keskusteluapua sekä ohjaavat ja tukevat opiskelijaa erilaisissa opiskelu- ja elämäntilanteissa. Henkilökohtaisen tuen lisäksi lukuvuosittain järjestetään erilaisia opiskeluhyvinvointia edistäviä pienryhmiä, työpajoja ja pop up-tapahtumia kysynnän mukaan.

  Lisää tietoa palveluista ja yhteystiedoista löytyy OMA-intranetistä (edellyttää kirjautumista).

  Hyvinvoinnin huhuiluja -blogi

  Opintokuraattorit Maarika Kortelainen ja Maria Sukselainen sekä opintopsykologit Paula Aarnio ja Hannu Pesonen bloggaavat hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista niin korkeakoulumaailmasta kuin laajemminkin. Tutustu blogiin