Hakeminen tutkintoon johtavaan koulutukseen

Tutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea yhteishauissa tai erillishauissa. Jos olet hakukelpoinen, voit valita haetko yhdessä vai useammassa haussa samanaikaisesti. Huomaathan kuitenkin, että voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan per lukukausi (pois lukien siirtohaku). Lue yhden korkeakoulupaikan säännöksestä tarkemmin Opintopolusta.

Kuvan sisältö avattu sivun tekstissä.

Kevään yhteishaku I 

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku on suunnattu kaikille vieraskielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Kevään ensimmäisen yhteishaun hakuaika on 5. - 19.1.2022 klo 15:00.

Kevään yhteishaku II

Korkeakoulujen yhteishaku on suunnattu kaikille suomenkielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Kevään yhteishaku järjestetään aikavälillä 16. - 30.3.2022 klo 15:00.

Syksyn yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaku on suunnattu lähtökohtaisesti kaikille suomenkielisiin ja vieraskielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville, joilla on yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus, eli vähintään toisen asteen tutkinto. Syksyn yhteishaku järjestetään aikavälillä 31.8. - 14.9.2022 klo 15:00.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoon johtavan koulutuksen tai avoimen opintoja suorittaneille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (haku voi päättyä joidenkin tutkintojen kohdalla alla mainittua aikaisemminkin):

  • 1.5. - 31.10. klo 15:00
  • 1.11. - 30.4. klo 15:00

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (haku voi päättyä joidenkin tutkintojen kohdalla alla mainittua aikaisemminkin):

  • 1.5. - 31.10. klo 15:00
  • 1.11. - 30.4. klo 15:00

Siirtohaku

Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat siirtää voimassa olevan opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa:

  • 1. - 15.5. klo 15:00
  • 1. - 15.11. klo 15:00