Työvoimakoulutus

Metropolia järjestää työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille työvoimakoulutusta. Koulutus on maksutonta osallistujille ja sen rahoittaa Työvoimapalvelut.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on ammatillisien valmiuksien edistäminen parantamalla aikuisten ammattitaitoa, mahdollisuuksia työllistyä tai säilyttää työpaikka. Työvoimakoulutus on koulutuksen osallistujalle maksutonta.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on kehittää ja täydentää osaamista vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Parantuneen ammattitaidon avulla tavoitellaan uusia työmahdollisuuksia tai nykyisen työpaikan säilyttämistä. Tavoitteena voi olla myös tukea alan vaihtoa. Tutkinnon, tai tutkinnon osan suorittaminen, saattaa myös olla työvoimakoulutuksen päämääränä.

Työvoimakoulutukset ovat TE-toimiston hankkimia ja ne suunnitellaan yhdessä TE-toimiston kanssa. Metropolia toimii koulutuksien toteuttajana. Työvoimakoulutukset suunnataan aloille, joilla on tarve työntekijöistä. Opiskelijavalinnan tekevät TE-toimisto yhdessä Metropolian kanssa.

Työvoimakoulutukset ovat tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, mutta ne voivat soveltua myös alaa vaihtaville henkilöille.

Lisätietoja työvoimakoulutuksista Työmarkkinatori-sivustolla

Työvoimakoulutuksia - haku käynnissä

Ei tuloksia.

Työvoimakoulutuksia - haku päättynyt

Työvoimakoulutuspalvelut yrityksille

RekryKoulutus

RekryKoulutus on tapa tukea yritysten ja organisaatioiden henkilöstön rekrytointia. Tavoitteena on, että siihen osallistuvat opiskelijat työllistyvät koulutuksessa mukana olevaan yritykseen. RekryKoulutuksen tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus, mutta tutkintoja tai osatutkintoja RekryKoulutuksessa ei suoriteta.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on työnantajan olemassa olevalle henkilöstölle suunnattua räätälöityä ammatillista koulutusta tilanteisiin, joissa esimerkiksi organisaation toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu ja yrityksellä on tarve saada henkilöstölleen räätälöityä lisäkoulutusta.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus soveltuu yrityksille, jotka haluavat auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään saamaan tukea työnhakuun tai uuden ammatin löytämiseen. MuutosKoulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työtehtävään on epävarmaa.