Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -koulutus työvoimakoulutuksena

Perustiedot

Tutkintonimike
Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Aloituspaikat
30
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -koulutus järjestetään työvoimakoulutuksena, ja se on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alaisille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville TE-palveluiden asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Opiskelu on täysipäiväistä ja kestää puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen riippuen aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Mikäli tutkinto-opiskelupaikan saanut opiskelija työllistyy kesken opintojen, hän voi tehdä tutkinnon valmiiksi työn ohella.

Koulutuksen tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaminen joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään työelämälähtöisten opintojen suorittamiseen ja työssä hankitun osaamisen opinnollistamiseen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työnhakija-asiakkaille, joilla on

 • keskeneräinen tietotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkinto: vähintään 120 opintopistettä suoritettuna
 • opistoasteella suoritettu tietotekniikkaan liittyvä tutkinto
 • suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkinto, joka on sisällöltään lähellä ICT-alaa (esim. tradenomitutkinto) ja mahdollistaa insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen 24 kuukaudessa.

Koulutuksen valitaan 30 opiskelijaa

Hakijalla tulee olla yleiset valmiudet korkeakouluopintoihin ja valmius verkko-opintojen sekä mahdollisten lähiopetusopintojen tekemiseen. Lähiopetusopintoja toteutetaan Metropolian Karamalmin toimipisteessä (Karaportti 2, Espoo) ja Myllypuron toimipisteessä (Myllypurontie 1, Helsinki). Verkko-opintoja voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta missä tahansa: verkko-opintojen tekeminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone. Kampuksilla on mahdollista käyttää oppilaitoksen tietokoneita PC-luokkatiloissa. Lähiopetusopinnoissa edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Opiskelijoilla on käytettävissään Metropolian IT-tuki koulutuksen aikana.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörillä on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä. Hän voi hakeutua käytännönläheisiin, jatkuvasti kehittyviin ja innovatiivisiin tehtäviin Suomessa ja/tai ulkomailla. Työ on kansainvälistä ja arvostettua.

Insinööri (AMK) -tutkinnon rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkinto (240 op)

 • Perusopinnot 40 op
 • Ammattiopinnot 115 op
 • Kieliopinnot 15 op
 • Työssäoppimisprojektit 10 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Moduulien sisällä olevat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma muotoutuvat yksilökohtaisesti hyväksiluettujen korkeakouluopintojen, työssä hankitun osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta.

Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritusaikataulu

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika: 12.4. - 15.5.2022

Koulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden verkkosivuilla.

 • Hakemuksen pääsee täyttämään TE-palveluiden sivun alalaidassa olevan Hae tähän koulutukseen -painikkeen avulla.
 • Jos sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, hakemus on vahvistettava TE-palveluissa ennen hakuajan päättymistä.
 • Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja liittää mukaan pyydetyt liitteet. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Hakemuksen lisäksi edellytetään valintaan liittyvien liitteiden (CV ja opinto- sekä työtodistukset) lähettämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Todistusten toimittaminen Metropolialle

 • Hakijan tulee toimittaa hakuaikana Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan kaikki hakuun liittyvät todistukset. Hakija lähettää yhden sähköpostiviestin, joka on kohdistettu saateteksteineen ja liitteineen kummallekin Metropolian yhteyshenkilölle:

Janne Salonen

Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
janne.salonen [at] metropolia.fi

Sari Rannisto.

Yhteydenotot englanniksi

Opinto-ohjaaja Sari Rannisto
sari.rannisto [at] metropolia.fi (sari[dot]rannisto[at]metropolia[dot]fi)

Yhteydenotot suomeksi

Opinto-ohjaaja / Harjoitteluvastaava Marja Koskua
marja.koskua [at] metropolia.fi (marja[dot]koskua[at]metropolia[dot]fi)

Sähköpostiviestiin tallennettavista todistusliitteistä

 • Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki tilanteeseen liittyvät dokumentit on toimitettu hakuaikana Metropoliaan. On tärkeää, että hakija tallentaa sähköpostiviestin liitteeksi kaikki ne tilanteeseensa liittyvät todistukset, joita hän haluaa otettavan haussa huomioon. Valintapäätöksiä voidaan tehdä vain nähtäville saatujen todistusten perusteella.
 • Jokaisen hakijan tulee liittää sähköpostiviestiin myös oma CV.
 • Todistuksia voi liittää sähköpostiviestiin PDF-tiedostona, hyvälaatuisena kuvatiedostona tai kännykällä otettuna selkeänä kuvana.
 • Tilanteeseen liittyviä todistuksia ovat esim. opintosuoritusote keskeneräisestä tieto- ja viestintätekniikan tutkinnosta, tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta, ICT-alaan liittyvät työtodistukset, muut todistukset, jotka hakija haluaa otettavan haussa huomioon (esim. sertifikaatit).
 • Opintoihin liittyvää taustaa voi todentaa opintotodistusliitteiden sijasta myös sähköpostiviestiin kopioidulla opintopolkulinkillä https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/ Linkistä pitää saada nähtäville kaikkien opintosuoritusten osalta suorituksen tekijän nimi, suoritetun opinnon nimi, laajuus (op), suorituspaikka, suorituspäivämäärä ja arviointi.
 • Sähköpostin liitteenä ei saa lähettää todistuksia, joissa näkyy henkilötunnuksen loppuosa: se pitää peittää ennen kuvan ottamista.

Valintaprosessi on kaksivaiheinen

 1. Esivalinnassa tarkastellaan, täyttyvätkö valintakriteerit ja onko opinnot mahdollista suorittaa määritellyssä ajassa.
 2. Esivalinnassa valitut osallistuvat haastatteluun ja/tai pyydetään ennakkotestiin, jonka pohjalta laaditaan alustavat henkilökohtaiset opiskelu- ja urasuunnitelmat. Näitä tarkennetaan koulutuksen käynnistyttyä. Haastattelujen/ennakkotestien ajankohdasta ilmoitetaan erikseen niille hakijoille, jotka ovat täyttäneet esivalinnan kriteerit.

Valintapäätöksistä ilmoitetaan viimeistään 3.6.2022

Valintatuloksen pääsee katsomaan omilla verkkopankkitunnuksilla koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (te-palvelut => sähköinen asiointi => työvoimakoulutus => koulutushakemusteni tilanne).

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma - pe, klo 9 - 16:15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0294 020 702 tai koulutusneuvonnan facebook-sivuilta.

Koulutuksen info-webinaari

Tule mukaan kuulemaan lisää koulutuksesta ke 27.4. tai ke 4.5. klo 14-15. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu Metropolian verkkosivuilla.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme tekniikan, kulttuurin, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 700 opiskelijan ja lähes 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat. Metropoliasta saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen.

Viope Education

Viope Education Oy on vuonna 2001 perustettu ohjelmisto- ja pelinkehityksen opetukseen sekä älykkäiden oppimisratkaisujen / -alustojen kehittämiseen erikoistunut koulutus- ja asiantuntijayritys. Viope Education Oy on kehittänyt ainutlaatuisen Viope World 4.0 e-oppimisympäristön, joka on tehostettu innovatiivisella ja automatisoidulla tarkastusteknologialla sekä opetussisällöillä.

Yksityisenä osaamispalveluja tuottavana yrityksenä teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten työnantajien ja yrittäjien kanssa. Tällä tavoin voimme taata sen, että palvelumme ovat konkreettisiasekä osaamisen kehittymiseen että työllistymiseen tähtääviä.

Yhteistyössä