Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulumme perustehtävä on edistää ja tukea pääkaupunkiseudun ja yhteiskuntamme kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ratkaisuilla. Toteutamme vuosittain noin 100 TKI-hanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta.

Tule mukaan ilmiölähtöiseen innovaatiotoimintaamme

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu erilaisina hankkeina, asiakastöinä ja palveluina viidessä innovaatiokeskittymässä, joissa Metropolialla on ainutlaatuista osaamista: 

Innovaatiokeskittymämme mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien ilmiöiden tai haasteiden parissa, koko yhteiskunnan parhaaksi.

Yhteistyökumppanit, opiskelijat ja henkilöstö työskentelevät innovaatiokeskittymissä yhdessä erilaisilla yhteistyöalustoilla, kuten virtuaali ja lisätyn todellisuuden keskuksessa Helsinki XR Centerissä, sisäruokatuotannon keskittymässä Urbanfarmlabissa tai hyvinvointipalveluihin ratkaisuja tuottavassa toimintaympäristössä. Metropolia Workshop on ainutlaatuinen ja joustava projektityötila auto- ja kuljetustekniikan tuotekehitysprojekteille. Yhteistyötila toimii myös tukikohtana automaattisten ajoneuvojen, kuten robottibussien, tieliikennekokeiluja varten.

Metropolia tukee myös opiskelijayrittäjyyttä ja toimii osana pk-seudun startup-ekosysteemiä Turbiini-yrityskiihdyttämön kautta.

Tutustu hankkeisiimme.

Tutustu opiskelijoiden innovaatioprojekteihin.

Teknologia mahdollistaa uudet rohkeat kokeilut

Robotiikka

Metropolian tavoitteena on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. 

Helsinki XR Center

Arabian kampukselle rakentuu XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Ota yhteyttä

Kun haluat tietää enemmän Metropolian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöstä tai olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä:

Anna-Maria Vilkuna

TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
p. 040 334 7929
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi

Antti Laurikainen

TKI-päällikkö Antti Laurikainen
p. 050 584 4867
antti.laurikainen [at] metropolia.fi

tai

tki-info [at] metropolia.fi

Link to Content

Innovaatiokeskittymät

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu innovaatiokeskittymissä:

Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Tieto-ohjattu rakentaminen

Toimiva ihmisten kaupunki

Älykäs liikkuminen

Link to Content

Yhteistyöalustat

Yhteistyöalustat tarjoavat mahdollisuuden kokeiluihin, testaukseen ja pilotointiin:

Helsinki XR Center

Urbanfarmlab 

Hymy-kylä

Metropolia Workshop

Hankkeet

Toteutamme vuosittain noin 100 TKI-hanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta.

Julkaisut

Julkaisutoiminnallaan Metropolia tukee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymistä. 

Innovaatioprojektit

Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä tavoistamme toteuttaa työelämäyhteistyötä.

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Olemme sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Katso videoita hankkeistamme