Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulumme perustehtävä on edistää ja tukea pääkaupunkiseudun ja yhteiskuntamme kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) ratkaisuilla. Toteutamme vuosittain noin 100 TKI-hanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta.

Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisijakorkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa. Jotta voimme kiihdyttää uusien ratkaisujen syntymistä, meillä oivalluksesta kokeiluun siirrytään ripeästi. Kampuksemme tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta.

Tule mukaan ilmiölähtöiseen innovaatiotoimintaamme

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu erilaisina hankkeina, asiakastöinä ja palveluina kolmessa innovaatiokeskittymässä, joissa Metropolialla on ainutlaatuista osaamista:

Innovaatiokeskittymämme mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien ilmiöiden tai haasteiden parissa, koko yhteiskunnan parhaaksi.

Yhteistyökumppanit, opiskelijat ja henkilöstö työskentelevät innovaatiokeskittymissä yhdessä erilaisilla yhteistyöalustoilla, kuten virtuaali ja lisätyn todellisuuden keskuksessa Helsinki XR Centerissä, sisäruokatuotannon keskittymässä Urbanfarmlabissa tai hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuottavassa HyMy-kylässä. Metropolia Workshop on ainutlaatuinen ja joustava projektityötila auto- ja kuljetustekniikan tuotekehitysprojekteille. Yhteistyötila toimii myös tukikohtana automaattisten ajoneuvojen, kuten robottibussien, tieliikennekokeiluja varten.

Metropolia tukee myös opiskelijayrittäjyyttä ja toimii osana pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemiä Turbiini-yrityshautomon kautta.

Tutustu hankkeisiimme.

Tutustu opiskelijoiden innovaatioprojekteihin.

Innovaatio­keskittymät

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu innovaatiokeskittymissä:

Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi

Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Älykäs ja luova kaupunki

Link to Content

Yhteistyöalustat

Yhteistyöalustat tarjoavat mahdollisuuden kokeiluihin, testaukseen ja pilotointiin:

CuWeRe

Garage

Helsinki XR Center

Hiilitalli

Luova Dimensio

Metropolia Workshop

SmartLab

Turbiini

Urbanfarmlab

Link to Content

Hankkeet

Toteutamme vuosittain noin 100 TKI-hanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Opiskelijamme ovat tiiviisti mukana oppimassa ja luomassa uutta.

Julkaisut

Julkaisutoiminnallaan Metropolia tukee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymistä.

Innovaatioprojektit

Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä tavoistamme toteuttaa työelämäyhteistyötä. Minno-projekteissa myös integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen.

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet ihmistieteellisen ennakkoarvioinnin järjestämiseen.

Vastuullisen tki-toiminnan periaatteet

Olemme sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Katso videoita hankkeistamme

Eevi-hankkeen video.

Ota yhteyttä

Kun haluat tietää enemmän Metropolian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöstä tai olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä:

Anna-Maria Vilkuna

TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
p. 040 334 7929
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)

Maarit Haataja

TKI- ja projektipalveluiden johtaja
Maarit Haataja
p. 050 311 2532
maarit.haataja [at] metropolia.fi (maarit[dot]haataja[at]metropolia[dot]fi)

Antti Laurikainen

TKI-päällikkö Antti Laurikainen
p. 050 584 4867
antti.laurikainen [at] metropolia.fi (antti[dot]laurikainen[at]metropolia[dot]fi)

tai

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)