Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Olemme vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Vuoteen 2020 ulottuva strategiamme tähtää voimakkaasti uudistumiseen. Siinä korostuu tavoite vahvistaa Metropolian yhtenäisyyttä, osaamisen kehittämistä, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja.

Keskitymme tulevina vuosina laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön. Haluamme uudistaa toimintakulttuurimme ja osaamistamme digitalisaation sekä kehittyvien kampustemme myötä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoisessa rahoituksessa.

Tutustu Metropolian strategiaan

Metropolian arvot

 • Asiantuntijuus, joka on meille intohimo
 • Korkea laatu, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme
 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme
 • Avoimuus, joka on toimintatapamme

Metropolia numeroina

 • Opiskelijoita 16 400
 • Henkilökuntaa noin 920, joista päätoimista opetushenkilöstöä on 570. Opettajista 24 prosentilla on tutkijankoulutus
 • Hakijamäärältään Suomen suurin korkeakoulu 2018: 4,1 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden
 • 69 tutkinto-ohjelmaa, joista 11 englanninkielisiä:
  • 43 AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 6
  • 26 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 5
 • Vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 2840 ja ylemmästä AMK-tutkinnosta 420 opiskelijaa
 • Joka kahdeksas ammattikorkeakoulusta valmistunut on Metropoliasta
 • Olemme siirtyneet 20 toimipaikasta asteittain 4 kampukselle 2016 - 2020
 • Vuoden 2019 budjetoitu liikevaihto on 97 miljoonaa euroa
 • Omistusosuudet: Helsinki 42 %, Espoo 27 %, Vantaa 26 %, Kirkkonummi 4 % ja Kauniainen 1 %
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 2018 kokonaisvolyymi noin 10,1 miljoonaa euroa

 

Metropolian tarina

Olipa kerran insinööri, sairaanhoitaja, taiteilija ja tradenomi, joista kaikista valmistui oman alansa hyviä osaajia ja ammattilaisia työelämään.

Mutta maailma muuttui, eikä se enää riittänyt.

Syntyi Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa insinöörit, sairaanhoitajat, taiteilijat ja liiketalouden osaajat oppivat yhdessä. Heistä valmistuu edelleen oman alansa loistavia ammattilaisia, mutta sen lisäksi he ovat oppineet myös toistensa kieltä ja yhteistyötä. Yhdessä he löytävät ratkaisuja monimutkaisiinkin asioihin.

He eivät vain mene työelämään, vaan he myös muuttavat sitä.

Tutustu Metropolian historiaan ja sen edeltäjiin EVTEKiin ja Stadiaan