Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Olemme vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Tavoittelemme uudella vuoteen 2030 tähtäävällä strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä. Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Saavuttaaksemme tahtotilamme, olemme valinneet viisi teemaa, joihin panostamme tulevina vuosina:

 • Jatkuva oppiminen
 • Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät
 • Kestävä kehitys ja kasvu
 • Ihmiset ja kulttuuri
 • Digitalisaatio

Toteutamme strategiaamme vastuullisesti, avoimesti ja laaja-alaisessa yhteistyössä, rajat ylittäen.

Tutustu Metropolian strategiaan 2030

Metropolian arvot

 • Asiantuntijuus, joka on meille intohimo
 • Korkea laatu, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme
 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme
 • Avoimuus, joka on toimintatapamme

Metropolia numeroina

 • Opiskelijoita 16 200
 • Henkilökuntaa 930, joista päätoimista opetushenkilöstöä on 570. Opettajista 24 prosentilla on tutkijankoulutus
 • Hakijamäärältään Suomen suurin korkeakoulu 2019: 3,1 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden
 • 71 tutkinto-ohjelmaa, joista 14 englanninkielisiä:
  • 43 AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 6
  • 28 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 8
 • Vuonna 2019 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 2794 ja ylemmästä AMK-tutkinnosta ennätykselliset 477 opiskelijaa
 • Joka kahdeksas ammattikorkeakoulusta valmistunut on Metropoliasta
 • Olemme siirtyneet 20 toimipaikasta asteittain 4 kampukselle 2016 - 2020
 • Vuoden 2019 budjetoitu liikevaihto on 97 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 toteutunut liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 98,3 miljoonaa euroa, kasvaen edellisestä vuodesta 2,2%.
 • Omistusosuudet: Helsinki 42 %, Espoo 27 %, Vantaa 26 %, Kirkkonummi 4 % ja Kauniainen 1 %
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 2019 kokonaisvolyymi noin 13,3 miljoonaa euroa

 

Tutustu AMK- ja ylempiin AMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiimme

Uusille opiskelijoille

Opiskelupaikan vastaanottaminen, ilmoittautuminen, käyttäjätunnusten aktivointi... Tutustu opintojen aloituksen ohjeisiin.

Metropolian tarina

Olipa kerran insinööri, sairaanhoitaja, taiteilija ja tradenomi, joista kaikista valmistui oman alansa hyviä osaajia ja ammattilaisia työelämään.

Mutta maailma muuttui, eikä se enää riittänyt.

Syntyi Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa insinöörit, sairaanhoitajat, taiteilijat ja liiketalouden osaajat oppivat yhdessä. Heistä valmistuu edelleen oman alansa loistavia ammattilaisia, mutta sen lisäksi he ovat oppineet myös toistensa kieltä ja yhteistyötä. Yhdessä he löytävät ratkaisuja monimutkaisiinkin asioihin.

He eivät vain mene työelämään, vaan he myös muuttavat sitä.

Tutustu Metropolian historiaan ja sen edeltäjiin EVTEKiin ja Stadiaan