Vaikuttavuuskatsaus 3/2023

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvissä vaikuttavuuskatsauksissa tuodaan näkyväksi Metropolian toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ratkaisuja suuriin haasteisiin sekä esitellään talouden keskeisimmät tunnusluvut.

Vuosi 2023 lähenee loppuaan, ja voin tyytyväisenä katsoa taaksepäin kuluneen kvartaalin tapahtumia. Tätä kvartaalia ovat värittäneet erityisesti kansainväliset tuulet. Olemme aloittaneet päämäärätietoisesti kasvattamaan englanninkielistä opintotarjontaamme, jatkaneet maksuttomien suomen kielen kurssien tarjoamista kansainvälisille osaajille ja lisäksi syyskuussa saimme kansainvälisen tunnustuksen Myllypuron älykampukselle.

Päivitämme tänä vuonna Metropolian strategiaa ja kansainvälisyys tulee näkymään päivitetyssä strategiassamme aiempaa vahvemmin. Kansainvälisyys on välttämättömyys nykyajan globalisoituneessa maailmassa: se avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, oppimiseen ja liiketoimintaan. Metropolia haluaa omalla toiminnallaan tukea Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista ja olla vetovoimainen opiskelupaikka ja työnantaja niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin osaajille, joita Suomi kipeästi tarvitsee.

Vuoden kolmas kvartaali on ollut Metropoliassa taloudellisesti hyvä huolimatta yleisestä heikosta taloustilanteesta. Olemme onnistuneet erityisen hyvin kaupallisen TKI-toiminnan kasvattamisessa ja tuottaneet yhteistyössä kumppaneidemme kanssa uusia käytännön ratkaisuja monialaisiin haasteisiin. Tässä vuoden viimeisessä vaikuttavuuskatsauksessa pääset tutustumaan lisää muun muassa näihin vaikuttaviin tekoihin ja tuoreimpiin talouslukuihin.

Hyvää loppuvuotta!

Riitta Konkola, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori

Kuvassa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Kansainvälisyydestä uusia mahdollisuuksia

Kansainvälisyys on teema, joka näkyy enemmän Metropolian toiminnassa joka vuosi. Metropolian kansainvälinen liikkuvuus on vilkasta, olemme mukana lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa ja tarjoamme vuosi vuodelta enemmän englanninkielistä opintotarjontaa. Kansainvälisyys on välttämättömyys nykyajan globalisoituneessa maailmassa: se avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, oppimiseen ja liiketoimintaan.

Ensi vuonna Metropolian oppimistarjontaa uudistetaan lisäämällä merkittävästi englanninkielisiä opintokokonaisuuksia. Askeleita tätä tavoitetta kohti otettiin jo tänä vuonna, jolloin uusia englanninkielisiä Master’s-ohjelmia käynnistettiin muun muassa rakennus- ja terveydenhoitoaloilla. Lisäksi alkusyksystä järjestettiin uutena kokeiluna XR-teemainen kesäkoulu yhteistyössä University of Washingtonin kanssa. Opiskelijoilta erinomaista palautetta saanut kesäkoulu saa jatkoa myös ensi kesänä, ja yhteistyötä University of Washingtonin kanssa laajennetaan myöhemmin.

Samalla kun englanninkielistä opintotarjontaa lisätään, Metropolialle on tärkeää, että kansainväliset osaajat työllistyvät suomalaisille työmarkkinoille, ja siinä suomen kielen osaaminen on avainasemassa. Tästä syystä Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun suomi toisena kielenä -opinnot ovat olleet kaikille maksuttomia tänä vuonna, ja tätä kokeilua jatketaan myös vuonna 2024. Kursseilla pääsee opiskelemaan suomen kielen perusteita, mutta myös vahvistamaan omia suomen kielen valmiuksiaan korkeakouluopintoihin ja asiantuntijatyöhön. Elokuun loppuun mennessä kursseilla on ollut mukana 106 opiskelijaa.

Metropolia kiinnostaakin enenevissä määrin kansainvälisiä opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita. Vuoden kolmannella kvartaalilla lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvattamisessa onnistuttiin merkittävästi yli odotusten, ja uusia aloittavia tutkinto-opiskelijoita oli noin sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleiden hakemusten määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Rakennusalan erityisosaamisen vahvistamista

Vuonna 2020 valmistunut Myllypuron kampus suunniteltiin siten, että kampusta voi käyttää rakennusalan oppimisympäristönä ja taloteknisten ratkaisujen kehittämisalustana. Nyt kampukselle on myönnetty Smart Building Collectiven kulta-tason Smart Building -sertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena korkeakoulurakennuksena. Kaikkiaan vastaavalla tavalla palkittuja kiinteistöjä on Suomessa kolme. Erityistä kiitosta Metropolia sai edistyksellisestä kampuksen teknisestä toteutuksesta sekä tiedon hyödyntämisestä ja visualisoimisesta, mitä käytetään opetuksessa ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Sertifikaatti on osoitus siitä, että Myllypuron kampus on jo tunnistettu kansainvälisestikin merkittäväksi rakennusalan osaamisen keskittymäksi. Tätä rakennusalan erityisosaamista tullaan edelleen vahvistamaan Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittamassa Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Stadin AO:n kanssa. Nämä kolme rakennusalan keskeistä kouluttajaa ja kehittäjää haluavat yhdessä nostaa alan tunnettuutta ja vetovoimaa koko yhteiskunnan tasolla, tukea uuden osaamisen syntymistä ja vahvistaa alan yritysten kilpailukykyä.

Turbiinin tuella valmiuksia yrittäjyyteen

Metropolian yhtenä strategisena tavoitteena on edistää vastuullista yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Vuonna 2023 tätä tavoitetta on viety eteenpäin muun muassa pääkaupunkiseudun korkeakoulujen yhteisen Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta. Helsingin kaupungin rahoittamaan ohjelmaan on elokuun loppuun mennessä osallistunut Metropoliassa noin 100 opiskelijaa ja 28 henkilökunnan jäsentä. Kampusinkubaattorit-ohjelman toteuttajana Metropoliassa on Turbiini-kampushautomo. Ohjelma on antanut mahdollisuuden kehittää opiskelijoiden yrittäjyysopetusta ja -ajattelua sekä yrittäjyyteen liittyviä tukipalveluita koko korkeakouluyhteisössä.

Turbiini-kampushautomon yrityshautomo-ohjelmia on toistaiseksi järjestetty Myllypuron, Arabian ja Myyrmäen kampuksilla. Seuraavaksi Turbiinin toimintaa käynnistetään myös Karamalmin kampuksella. Tänä syksynä järjestetty ensimmäinen englanninkielinen ohjelma oli avoin kaikille Metropolian opiskelijoille. Englanninkieliselle toteutukselle oli runsaasti kysyntää, ja siihen osallistui opiskelijoita monilta eri aloilta. Jatkossa englanninkielistä toteutusta tarjotaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi Turbiini tarjoaa erillistä pelihautomo-ohjelmaa, LGIN Incubation Track, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Ohjelma on suunnattu varhaisen vaiheen pelitiimeille ja yrityksille. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää Helsinki XR Centerin tiloja ja laitteita.

Kestävällä kehityksellä ja kasvulla lisää vaikuttavuutta

Maapallon kantokyky on viety äärimmilleen. Metropolia haluaa kantaa vastuunsa maapallon ja sen asukkaiden hyvinvoinnista toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Metropolian vastuullisuustyössä tänä syksynä keskityttiin erityisesti edistämään ekologista kestävyyttä ilmasto-ohjelman rakentamisella. Ilmasto-ohjelmassa määritellään kunnianhimoiset päästöjen vähentämistavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Ohjelma julkaistaan alkuvuodesta 2024.

Taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen luo vankan pohjan kestävän kehityksen muiden osa-alueiden edistämiselle. Metropoliassa kestävää kasvua syntyy tuottamalla kestäviä ratkaisuja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Vuoden kolmannen kvartaalin aikana vahvistimme muun muassa kaupallista TKI-toimintaa, joka kasvoi tammi-syyskuun aikana jopa 115 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupallista TKI-toimintaa toteutetaan esimerkiksi prekliinisiä testaus- ja tutkimuspalveluita tarjoavan Metropolia Proof Healthin toimesta Myllypuron kampuksella. Viime kvartaalin aikana on käynnistetty yritysyhteistyötä esimerkiksi silmänpainetautia tutkivan Photonon kanssa.

Oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan selkiyttämistä ja tehostamista

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa johtamisen uudistamista tukevat muutosneuvottelut. Vaiheittaisten uudistuksien myötä vahvistetaan Metropolian oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tavoitteena on selkiyttää ja tehostaa toimintojen johtamista ja vastuita siten, että tavoitteista vastaavilla johtajilla olisi käytettävissä omassa organisaatiossaan keskeistä osaamista ja taloudelliset resurssit. Muutosneuvottelut koskevat TKI-palveluissa, TKI-hankkeissa ja projektihallinnossa työskentelevää hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä sekä opetushenkilöstöstä yliopettajia, joilla on toistaiseksi voimassa oleva yliopettaja-nimike. Tavoitteena on, että toimintojen uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Taloustilanne

Kumulatiivinen liikevaihto ja tulos vuoden alusta (Q1-Q3/2023 vrt. Q1-Q3/2022)

Kuvassa Metropolian liikevaihto ja tulos vuoden 2023 alusta.

Tulos ja liikevaihto

Metropolian liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 29,7 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 11,8 prosenttia (Q3/2022; 26,6 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 89,9 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 11,1 prosenttia (Q1-Q3/2022; 80,9 M€)

Kolmannen kvartaalin tulos oli 3,1 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q3/2022; 1,5 M€). Tammi-syyskuun tulos oli 4,6 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 187 prosenttia (Q1-Q3/2022; 1,6 M€). Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna olivat perusrahoituksen nousu, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä Digivisio 2030 -projektin liikevaihto. Tilikauden kumulatiivinen 9 kuukauden oikaistu tulos on 4,6 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2023 kuuluvan tulorahoituksen. Kvartaalin tulosta paransi erityisesti sijoitustoiminnan tuotot.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat kolmannella kvartaalilla yhteensä 27,2 miljoonaa euroa ollen 9,5 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat kolmannella kvartaalilla 17,8 miljoonaa euroa kasvaen 10,1 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 59,9 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2022; 60,8 %).

Metropolian tulos Q3/2023
TuloslaskelmaQ3 / 2023Q3 / 2022Ero k€Q1-Q3 / 2023Q1-Q3 / 2022Ero k€
Liikevaihto29 73326 5943 13989 88080 9198 961
Henkilöstökulut-17 814-16 173-1 641-55 874-51 166-4 708
Toimitilakulut-3 853-3 648-205-11 537-10 658-879
IT-kulut-905-844-61-2 997-2 318-679
Materiaalit ja palvelut-586-819233-2 359-2 484125
Toiminnan muut kulut-2 177-1 428-749-8 447-4 552-3 895
KÄYTTÖKATE4 3993 6837168 6669 741-1 075
Poistot-1 869-1 94273-5 536-5 983447
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)2 5311 7417903 1303 758-628
Rahoitustuotot ja -kulut674-3209941 509-2 2143 723
Tilinpäätössiirrot ja verot-7048-118-1069-79
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)3 1351 4691 6664 6291 6133 016
Investoinnit2 0041 17982529362 262674
Henkilöstö1 05099357105099357
josta määräaikaiset1961732319617323

Oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli 63,0 miljoonaa euroa kasvaen 11,1 % vertailukaudesta (Q1-Q3/2022; 80,9 M€). Ulkopuolisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta oli 5,0 miljoonaa euroa kasvaen 48,2 % vertailukaudesta (Q1-Q3/2022; 3,4 M€). Kasvua on tuonut mm. lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu.

TKI-toiminnan liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa laskien 4,9 % vertailukaudesta (Q1-Q3/2022; 12,7 M€). Ulkopuolisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta oli 5,3 miljoonaa euroa, kasvaen 4,2 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2022 5,1 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa kasvaen 26,3 % vertailukaudesta (Q1-Q3/2022; 3,8 M€). Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli 1,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2022; 0,8 M€) sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden.

Aiemmissa vaikuttavuuskatsauksissa Tukipalvelut ja strategiaraha sekä Konsortiot ja Digivisio on raportoitu osana oppimistoiminnan lukuja. Tästä eteenpäin ne raportoidaan omina lukuinaan, vertailukauden tiedot on päivitetty vastaamaan uutta raportointi tapaa.

Liikevaihto k€Tot. 1-9/2023Tot. 1-9/2022Ero k€
Metropolia yhteensä89 88080 9198 961
Oppimistoiminta62 97158 7854 186
- OKM-perusrahoitus56 43654 2402 196
- OKM strategiarahoitus1 5461 178368
- Ulkopuolinen rahoitus4 9893 3671 622
- Tutkintotoiminta54 20051 7502 450
- Maksullinen oppimistoiminta8 7717 0351 735
TKI-toiminta12 08012 697-618
- OKM-perusrahoitus6 1787 644-1 467
- OKM strategiarahoitus638295343
- Ulkopuolinen rahoitus5 2645 053211
- Julkinen kilpailtu TKI4 8254 849-25
- Kaupallinen TKI439204236
Liiketoiminta4 8513 8411 010
- Kotimaa3 6263 141485
- Ulkomaat1 225752473
- Maksullinen liiketoiminta (sis. Lukuvuosimaksulliset)6 1024 4131 689
Tukipalvelut ja strategiaraha5 2983 7861 512
Konsortiot ja Digivisio4 6801 8102 870

Tase

30.09.202331.12.2022Ero k€
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet10 32511 366-1 041
Aineelliset hyödykkeet9 12910 689-1 559
Sijoitukset23 18818 1035 086
Pysyvät vastaavat42 64240 1572 485
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset2 6331 2311 402
Lyhytaikaiset saamiset6 6636 452211
Rahoitusarvopaperit30 63530 003632
Rahat ja pankkisaamiset2 0878 569-6 482
Vaihtuvat vastaavat42 01746 254-4 237
V A S T A A V A A84 66086 411-1 751
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma4 5004 5000
Svop rahasto6 4806 4800
Lahjoitukset852992-140
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)43 20342 999204
Tilikauden voitto (tappio)4 6292044 425
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ59 76455 2754 489
Pakolliset varaukset9111 533-622
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat23 98529 603-5 618
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ23 98529 603-5 618
V A S T A T T A V A A84 66086 411-1 751

Strategia 2030

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.